• Testovanie 5

  Dňa 21.11.2018 (streda) sa koná celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka TESTOVANIE T5- 2018. Začiatok testovania je o 8:00, koniec o 11:10 hod.. Bližšie informácie sú na stránke www.nucem.sk.

  Z tohto dôvodu žiaci 6.-9. ročníka majú riaditeľské voľno!

 • 50. výročie ZŠ Jablonica

  50. výročie ZŠ Jablonica  1968- 2018

              50. rokov alebo pol storočia ? Ako to znie lepšie ? Päťdesiat rokov v dejinách je zlomok času, je to jubileum, pri ktorom sa každý zvykne obzrieť dozadu. Je vďačnou príležitosťou na spomienky, na stretnutia, na spoločnú oslavu a prípitok so želaním.

              Tak sa aj stalo. 26. októbra 2018 sa zišli na pôde tunajšej školy pri príležitosti osláv 50.výročia ZŠ Jablonica, hostia z radov bývalých i súčasných pedagogických aj nepedagogických zamestnancov, poslanci obecného zastupiteľstva, starosta obce, rodičia, sponzori školy.

              Po slávnostnom príhovore p. riaditeľky školy Mgr. Ľ. Kukanovej, starosta obce Ing. S. Nestarec poďakoval kyticou kvetov bývalým riaditeľkám a riaditeľom školy, ktorí sa zaslúžili o dobré meno školy a pomohli vychovávať a formovať stovky mladých ľudí. Počas prehliadky priestorov našej školy sa v zrkadle spomienok vynárali triedy z minulosti a porovnávali sa s tými dnešnými, ktoré sa, ako roky plynuli menili, vylepšovali a krásneli. Prispela k tomu i ZUŠ Senica, elokované pracovisko Jablonica, ktorá usporiadala vernisáž výtvarných prác z radov našich žiakov.

              Neobyčajnú atmosféru tohto dňa doplnila slávnostná akadémia, ktorá sa konala v kultúrnom dome. Program si prišli pozrieť nielen pozvaní hostia, žiaci, rodičia, ale aj široká verejnosť. Nevšedným zážitkom bola prezentácia starých fotografií  kolektívov tried, prvých žiakov a učiteľov.

              Po skončení akadémie bola pre hostí pripravená slávnostná recepcia, na ktorej sa zaspomínalo na roky minulé, postretali sa bývalí kolegovia a strávili tak príjemné chvíle. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli k zdarnému priebehu osláv jubilea jablonickej školy.

  Pozvanka.pdf

 • Drozd 2018

  Drozd 2018

  ,,Pod týmto názvom sa vo štvrtok 25.10.2018 uskutočnilo v Trnavskom kraji Súčinnostné viacstupňové havarijné cvičenie. Obsahom cvičenia bola činnosť dotknutých orgánov krízového riadenia na úrovni kraja, okresov, prevádzkovateľa JZ, základných zložiek integrovaného záchranného systému a vybraných obcí a objektov pri vzniku mimoriadnej udalosti následkom havárie JZ SE EBO V-2 v Jaslovských Bohuniciach spojenej s únikom rádioaktívnych látok. V rámci cvičenia sa vykonala  praktická ukážka činnosti kontrolného stanovišťa pri evakuácii obyvateľstva z ohrozených oblastí. Ukážku vykonali, pod dohľadom členov krízových štábov Okresných úradov Senica a Skalica, členovia Spoločnej jednotky civilnej ochrany zriadenej pri SČK ÚS Senica v spolupráci s príslušníkmi hasičského a záchranného zboru. Precvičili si kontrolu kontaminácie dopravných prostriedkov a osôb rádioaktívnymi látkami, hygienickú očistu osôb a vedenie evidencie osôb a dopravných prostriedkov, ktorí prešli kontrolným stanovišťom, v ktorom taktiež zabezpečovali zdravotnú službu. Takéto cvičenia sa vykonávajú raz za tri roky a slúžia k tomu, aby si všetky subjekty zainteresované na riešení radiačnej havárie precvičili postupy a činnosti, ktoré by realizovali vo svojej pôsobnosti“. ( Igor Janšák)

  Žiaci piateho a deviateho ročníka našej školy boli ,,evakuovaní“ do priestorov Hlbockého dvora PD Senica a zúčastnili sa cvičenia.

                                                                                              Mgr. Anna Hamerlíková

   

   

 • Detský čin roka 2018

  Detský čin roka 2018

  Detský čin roka 2018

  Detský  čin roka je projekt, ktorý už 17 rokov pomocou princípu skutočných príbehov inšpiruje malé aj veľké deti k malým i veľkým dobrým skutkom. Všíma si každodenné aj mimoriadne činy.  Každý žiak mohol dať svoj hlas jednému zo skutkov v každej zo šiestich kategórii :

   

  1. Záchrana života
  2. Pomoc v rodine
  3. Pomoc rovesníkom
  4. Pomoc ľuďom
  5. Pomoc prírode
  6. Dobrý nápad
  7. Cena Sašky Fischerovej – Malý veľký čin.

  Siedmaci sa zapojili do detskej poroty a poslali hlas príbehom, ktoré ich  najviac oslovili. A o čom boli? Marko zachránil dedkovi život rýchlym rozhodnutím a privolaním pomoci, malá Emka pomáha nepočujúcim rodičom, deti zorganizovali burzu hračiek, aby potešili tie, ktoré pomoc potrebujú, siedmaci  pomáhali jedlom bezdomovcovi, ktorý veľmi pekne maľoval, triedenie odpadu, deti potešili seniorov, tým, že im vyrobili a poslali vianočné pozdravy.  

  Veríme, že vyhrá niektorí z príbehov,, ktoré sme podporili a jeho autor bude ocenený.

  Mgr. Anna Hamerlíková

 • Daj si čas

  Ako sme vyhrali v Daj si čas. ( Článok zo zápisu zážitkov žiakov).

          ,,Začalo sa to tak, že o 5:00 ráno ma mama zobudila. Dal som si raňajky a umyl zuby. O 5:30 pre mňa prišla babka a dedo a zaviezli ma do školy“.

         ,,O 6:00 autobus vyrazil . Bratislava nás privítala hmlou a sychravým počasím. V budove RTVS sme sa nadesiatovali a čakali, kým nám dajú pokyny k natáčaniu“. Po hodine čakania sme sa dočkali. Našich súťažiacich odviedli do vedľajšej miestnosti, my diváci sme sa zložili v šatni. Témou súťaže bolo mesto  Banská Bystrica. Súťaž bola zaujímavá, mnohé scény sa opakovali, lebo moderátori  sa mýlil v texte. Disciplíny si vždy oba tímy skúsili. Naši súperi zo ZŠ  Hrnčiarovce nad Parnou boli v červených tričkách, náš tím,  David Černek, Filip Jankovič, Liana Jurovatá a Alexandra Kolínská,  v modrých. ,,Prvá úloha bola na prvý pohľad jednoduchá, zapáliť  sviečky zápalkami. Vyhrávali sme 3:1. V druhej  úlohe sme hádzali loptičky do vedra“. Darilo sa nám. Do tretej úlohy, ktorá mala názov ,,viac alebo menej“  boli zapojení  aj diváci a mohli svoji m rozhodnutím ovplyvniť výsledok.   ,,Napätie stúpalo, lebo  bola remíza 6:6. Po prestávke nasledovala úloha, ktorá vyžadovala nielen zručnosť, ale aj pevné nervy a dobrú taktiku“. Úlohou súťažiacich družstiev bolo čo najrýchlejšie prekonať prekážkovú dráhu bez zhodenia prekážky. V prípade, že jeden hráč zhodí, hra končila.  Tu nám trocha pomohlo šťastie, lebo súperi zhodili. Bolo 9:7. ,,Poslednou úlohou bol  kvíz“. Vyberali sme otázky. Pošťastilo sa nám získať žolíka, čo znamenalo výhodu v bodovom hodnotení. Bolo to napínavé do samého konca. Vyhrali sme 10:5.  Získali sme 200€ šek a každý knihu.

          Domov sme odchádzali šťastní a spokojní.  V programe RTVS budeme v sobotu 20.10. v relácii Daj si čas.

                                                                                                                                 Mgr. Anna Hamerlíková

 • V   núdzi   poznáš  priateľa  2018

  V   núdzi   poznáš  priateľa  2018 – školské kolo súťaže Mladý záchranár

          24.9.2018 sa konal branný pretek V núdzi poznáš priateľa 2018, ktorý bol súčasne školským kolom Mladého záchranára. Súťažilo 15  štvorčlenných družstiev, ktoré mali zaujímavé názvy. Stanovištia s úlohami zabezpečili členovia Kynologického klubu a Dobrovoľnými záchranármi Civilnej ochrany okresu Senica organizovali. Súťažiaci absolvovali vedomostný test o civilnej ochrane, topografiu, výber evakuačnej batožiny, použitie prostriedkov individuálnej ochrany, poskytnutie prvej pomoci. Z dôvodu veľmi nepriaznivého počasia sme sa presunuli do telocvične.    

   Výsledky: 

  1. miesto – Game Over ( Samuel Stančík, Adián Čerešník, Matúš Čmarada, Filip Zavadil)

  2. miesto -  Navždy mladí ( Tomáš Režnák, Lucia Režnáková, Tereza Gschwengová, Miroslav Macko)

  3. miesto -  Toaleťáci ( Michal Kocúrik, Tomáš Čmarada, Adam Cablk, Michal Michálek)

                                                                                                   

                                                                                                      Mgr. Anna Hamerlíková      

 • Cezpoľný beh  o  Pohár starostu obce Jablonica 2018

  Cezpoľný beh  o  Pohár starostu obce Jablonica  2018

   

          V piatok 21.septembra 2018 sme v spolupráci s obecným úradom zorganizovali cezpoľný beh o Pohár starostu obce Jablonica. Počasie nám prialo, deti boli disciplinované, podujatie sa vydarilo. Pochvala patrí všetkým zúčastneným, víťazom medaily a vecné ceny. Výsledky:   

   

  I. Kategógia – 1.ročník D  - 1.  miesto – Viktória Nemčeková

                                               2.miesto  - Vanesa Poláčková

                                               3. miesto – Jessica Jantusová

   

  I. Kategógia – 1.ročník CH – 1. miesto - Marek Černek

                                                 2. miesto.- Ján Chalúpka

                                                 3. miesto – Gregor Jančovič

   

  II. Kategória  - 2.- 3. ročník  D  -   1.miesto -  Erika Veselá

                                                          2.miesto – Monika Veselá

                                                          3.miesto – Karolína Mihelová

   

  II. Kategória  - 2.- 3. ročník  CH  -   1.miesto -  Peter Martiš

                                                            2.miesto  - Erik Lukáš Slovák

                                                            3.miesto – Peter Olah

   

  III. Kategória  4. – 5. ročník  D  -  1.miesto  - Diana Martišová 

                                                              2.miesto - Adela Gbelcová

                                                             3.miesto – Nina Zavadilová

   

  III. Kategória  - 4.- 5. ročník  CH  -  1.miesto  - Filip Cebula

                                                             2.miesto -  Jerguš Bulgan

                                                             3.miesto - Jaroslav Macejka

   

  IV. Kategória  6. – 7. ročník  D  -  1.miesto  - Laura Bulganová

                                                          2.miesto – Veronika Veselá

                                                          3.miesto – Alexandra Kolínská

   

  IV. Kategória  - 6.- 7. ročník  CH  -  1.miesto - Filip Zavadil

                                                             2.miesto -  Gregor Masár

                                                             3.miesto – Marcel Olah

   

  V. Kategória  8. – 9. ročník  D  -  1.miesto  - Lucia Režnáková 

                                                        2.miesto – Alexandra Reháková                                                        

                                                        3.miesto – Terézia Gschwengová 

   

  V. Kategória  - 8.- 9. ročník  CH   -   1.miesto – Tomáš Režnák

                                                             2.miesto - Jaroslav Mihok

                                                             3.miesto - Matúš Baňárek

   

          Absolútnym víťazom cezpoľného behu a držiteľom  putovného pohára starostu obce sa stali žiaci 3.A.

                                                                                     Vypracovala :  Anna Hamerlíková 

 • Jablonická pamätná izba

  21.9.Návšteva  Jablonickej pamätnej izby 1.stupeň ZŠ

  21.9. sme navštívili novootvorenú Jablonickú pamätnú izbu. Sprievodcu nám robila p. A. Dingová. Rozprávala sa so žiakmi a priblížila im využitie starých predmetov v minulosti. Niektoré predmety ešte stále máme v domoch a dvoroch svojich starých rodičov. Videli sme kuchyňu, dres na umývanie riadu, obrusy, kuchynské potreby, vodovú lavičku, na ktorej boli vedrá s vodou, tkané koberce. V druhej izbe bol nábytok, postele, obrusy, výšivky, sväté obrázky, ktoré v minulosti nechýbali v žiadnej domácnosti. Okrem iného nás zaujali  figuríny v pánskom a dámskom kroji, detský kočík s bábikou a kolíska s bábätkom zavinutom v perinke.

 • Šarkaniáda

  21.9.2018 Šarkaniáda 1.stupeň ZŠ

  V piatok, pred jablonickými hodami, využili žiaci na pohyb. Krásne slnečné a veterné počasie im umožnilo púšťať šarkany. Žiaci si navzájom  pomáhali pri rozmotávaní špagátov šarkanov. Prežívali veľkú radosť pri behaní a pozorovaní farebných šarkanov v povetrí.

   

 • Plavecký výcvik 2018

  Plavecký výcvik 2018

  Žiaci 2.A, 3.A a 4.A sa pred koncoročným vysvedčením od 19.6. do 26.6.2018 zúčastnili piatich lekcií plaveckého výcviku v Mestskej plavárni v Senici. Pod vedením skúsených trénerov plávania a vedúceho p. Milana Jamricha, sa deti  osmelili pri oboznamovaní sa s vodou, prípadne si zlepšili svoje plavecké schopnosti. Na dve hodiny plné hier vo vode a plávania sa deti každý deň tešili, nevadilo im ani skoršie vstávanie. V závere každý ukázal čo sa naučil v plaveckej skúške. Všetci potom dostali „Mokré vysvedčenie“ so zapísaným výkonom v plávaní. Odmenou bolo šmýkanie na toboganoch, šmykľavke, či pobyt vo vírivke.

  Doprava do Senice a späť bola zabezpečená autobusom firmy Holidaybus, hradil ju Obecný úrad Jablonica. Výdavky za výcvik deťom platili  rodičia.

  Mgr. Beáta Oslejová- vedúca plaveckého výcviku

 • Smelý zajko

  Anglicko – slovenské divadelné predstavenie

  Dňa 10.5.2018 sme  so žiakmi 1. – 4.ročníka boli na predstavení v Mestskom kultúrnom stredisku v Senici. Martinské divadelné centrum už tradične pripravilo pre deti 1.stupňa zaujímavé divadelné predstavenie v anglicko – slovenskom prevedení, ktoré ponúklo deťom moderné spracovanie rozprávky J.Cígera – Hronského, Smelý zajko – A bold rabbit. Veľmi pútavým spôsobom, prístupným vekovej kategórii a súčasným podaním tohto už klasického diela herci priblížili hlavnú myšlienku – Všade dobre, doma najlepšie- a zároveň ponúkli deťom rozšírenie slovnej zásoby v anglickom jazyku. Výstižné kostýmy a melodické pesničky dotvorili predstavenie, ktoré sa deťom i pedagógom páčilo. Dopravu do Senice a späť hradilo RZZŠ.

                                                                                 Mgr. Beáta Oslejová

 • Škola v prírode

  Škola v prírode 30.4. – 4.5.2018

  Posledný aprílový pondelok bol dlho očakávaným dňom odchodu žiakov druhého, tretieho a štvrtého ročníka do školy v prírode Fantázia na Starej Myjave. Dvadsaťštyri prvostupniarov  plných očakávania  dalo na 5 dní ahoj škole i rodičom a prežili nevšedný školský týždeň v krásnom prírodnom prostredí Myjavskej pahorkatiny, mimo svojho domova a každodennej  rutiny. Pre niektorých to bola prvá skúsenosť, iní s radosťou absolvovali pobyt druhý krát. Deti skúsili nielen ako sa spolunažíva so svojimi spolužiakmi, kamarátmi a pani učiteľkami v chate pri lese, ale mali aj možnosť vyskúšať si jazdu na koni, štvorkolke, lezenie na lezeckej  stene, lovenie rýb, lukostreľbu a iné fantastické zábavné činnosti podľa záujmu, vedené obľúbenými animátormi. Popritom nikto nezostal hladný, veď strava bola zabezpečená 6 krát denne. O zdravie  detí sa starala šikovná pani zdravotníčka. Skutočne pestrá  zábava ako sú diskotéky, súťaže, nočná hra   a kino, bola zárukou toho, že do postelí si všetci  líhali unavení a plní zážitkov. To všetko bolo umožnené deťom vďaka ich rodičom, dobre cielenému štátnemu príspevku i záujmu vedenia našej školy o rekreáciu našich detí. Vďaka patrí i rodičom, ktorí venovali drobné vecné ceny do súťaží.

                                                                               Mgr. Beáta Oslejová – vedúca školy v prírode

 • Olympiáda zo SJL na 1.stupni

  Olympiáda zo SJL na 1.stupni

  Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry na 1.stupni

  Školské kolo  Olympiády zo slovenského jazyka  sa na našej škole uskutočnilo 12. apríla 2018 a svoje vedomosti si v ňom vyskúšali takmer všetci žiaci z 3.A a 4.A. Súťažné zadania sa skladali z troch častí: čítanie s porozumením, gramatika a sloh. Úspešný riešiteľ v kategórii 3. ročník musel získať minimálne 18 bodov z celkového počtu 24 a v kategórii 4.ročník minimálne 37 z celkového počtu 46 bodov. Reprezentovať školu na okresnom kole, ktoré sa uskutočnilo 15.mája 2018 v  ZŠ Radlinského  v Kútoch,  mohol iba jeden žiak z ročníka. Zo 4. ročníka do okresného kola postúpil Matias Ondrúšek s najvyšším počtom bodov a z tretiakov to bola Diana Kabaňová. Obaja úspešne reprezentovali našu školu.  Matias Ondrúšek získal 5. miesto z takmer dvadsiatky súťažiacich štvrtákov a Dianka Kabaňová sa umiestnila v kategórii tretiakov na 6.mieste. Obom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu

 • Okresné kolo Pytagoriády

  Okresné kolo Pytagoriády

  Okresné kolo Pytagoriády

  V utorok 13.marca a v stredu 14.marca sa naši úspešní riešitelia Pytagoriády zúčastnili jej okresného kola v Senici. Alexandra Fedorová zo 4.A sa umiestnila  v kategórii P4 na výbornom 3.mieste z 31 súťažiacich. Pekné umiestnenie získal i  Filip Jankovič z 5.A, ktorý sa stal úspešným riešiteľom v kategórii P5. Gratulujeme.

 • Obvodné kolo Hurbanovho pamätníka

  Obvodné kolo Hurbanovho pamätníka

  Obvodné kolo Hurbanovho pamätníka

  V utorok 13. marca  sa uskutočnilo v ZUŠ  v Senici  obvodné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hurbanov pamätník. Reprezentovali nás víťazi školského kola Karolína Mihelová, Adela Gbelcová, Michal Kocúrik a Miroslav Macko. Ich prednesy sa v silnej konkurencii recitátorov zo škôl z okolia Senice odbornej porote zapáčili a domov si žiaci priniesli nasledovné ocenenia: Adela Gbelcová získala 3. miesto v prednese prózy v 1. vekovej kategórii, Michal Kocúrik získal 3. miesto  v prednese poézie v 2.vekovej kategórii a Miroslav Macko v 3. vekovej kategórii obsadil 3. miesto v prednese prózy. Za skvelú reprezentáciu všetkým ďakujeme a k úspechu blahoželáme.

   

                                                                                                     Mgr. Beáta Oslejová

 • Biblická olympiáda  2018

  Biblická olympiáda  2018 školské kolo

  Dňa 26.2.2018  sa uskutočnilo školské kolo  Biblickej olympiády.  V tomto školskom roku si žiaci zmerali svoje sily  v poznatkoch z Biblie, Téma: Poslušnosť Božiemu hlasu.

  V kategórii  žiaci II. Stupňa ZŠ  získali od 0 až 45 bodov  v poradí: Masár Gregor  zo 6.A - 45 bodov, Žaludová Klára 42 bodov z 8.A,  Kristína Malíková 34bodov, Barbora Malíková 31 bodov tiež z 8.A triedy.

  Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom o preukázaný záujem o poznatky zo Svätého Písma.

  Mgr. Ľudmila Morávková, katechétka školy

 • Hravo, ži zdravo!- vyhodnotenie

  Hravo, ži zdravo!- vyhodnotenie

  Hravo, ži zdravo!- vyhodnotenie

  Hravo_zi_zdravo_vyhodnotenie___Microsoft_Office_Word.docx​​​​​​​

 • Hurbanov pamätník

  Hurbanov pamätník

   

  Hurbanov pamätník na 1. stupni

  V utorok 20. februára sa na prvom stupni uskutočnilo školské kolo Hurbanovho pamätníka. Žiaci, ktorí úspešne postúpili z triednych kôl, pod dohľadom  poroty zloženej z triednych učiteliek 1.stupňa, predniesli  svoje ukážky z poézie a prózy autorov detskej literatúry . Svoje recitátorské umenie nám nesúťažne predviedli aj šiesti  prváci, nakoľko do 1.vekovej kategórie sú zaradení iba žiaci 2.-4. ročníka. Všetci recitátori zaujali pekným prejavom i dramatickým vyjadrením obsahu, preto im patrí veľká pochvala za prípravu a účasť v súťaži. Odmeny pre zúčastnených žiakov venovalo RZZŠ.

  Výsledky sú  nasledovné:

  Poézia:

  1. miesto: Karolína Mihelová (2.A)

  2.miesto:  Ema Gazdová (3.A)

  3.miesto:  Leo Velický (2.A),  Agáta Gbelcová (1.A)

  Próza:

  1.miesto: Adela Gbelcová  (4.A)

  2.miesto: Diana Kabaňová (3.A)

  3.miesto:  Diana Martišová (4.A)

  V obvodnej súťaži Hurbanovho pamätníka v Senici 13. marca 2018 budú  našu školu reprezentovať recitátori umiestnení na prvých miestach: Karolína Mihelová a Adela Gbelcová.  Želáme im veľa úspechov!

   

                                                                                                                                                                                Mgr. Beáta  Oslejová

   

     V stredu 21.2.2018 sa stretli najlepší recitátori II. stupňa našej školy, aby tvárou v tvár významnej osobnosti nášho národného obrodenia, jedného z kodifikátorov spisovnej slovenčiny i autora poézie a prózy, Jozefa Miloslava Hurbana, predniesli literárny umelecký text. Väčšina recitátorov mala pripravenú báseň a preto bolo veľmi ťažké vybrať v tejto kategórii tých najlepších. Nakoniec sa porota uzniesla na tomto vyhodnotení: 

   II. kategória:                                                                                                                              

   1. miesto – Michal Kocúrik (5.A)                                                                                            

   2. miesto – Matej Brezovský (5.A)                                                                                            

   3. miesto – Filip Jankovič (5.A) a Filip Zavadil (6.A)

   III. kategória:                                                                                                                             

     1. miesto – Miroslav Macko (7.A)                                                                                             

     2. miesto – Klára Žaludová (8.A)                                                                                               

     3. miesto – Matúš Baňárek (8.A)

     Najlepší recitátori, Michal Kocúrik a Miroslav Macko, nás pôjdu reprezentovať do obvodného kola, ktoré sa uskutoční 13. marca 2018 v ZUŠ Senica.

   

 • Školské Majstrovstvá okresu vo florbale

  Školské Majstrovstvá okresu vo florbale

  Školské Majstrovstvá okresu vo florbale žiakov

          V stredu, 14. februára 2018 sa konali v priestoroch ZŠ V. P. Tótha Senica  školské Majstrovstvá okresu vo florbale žiakov. Našu školu reprezentovali: Matúš Baňárek, Roman Peterka, Jaroslav Mihok, Tomáš Olah, Gregor Masár a Filip Zavadil.

  Mgr. Hamerlíková

 • Zimné radovánky detí v ŠKD

  Zimné radovánky detí v školskom klube.  

  Deti zo ŠKD sa konečne dočkali snehovej nádielky. Chlapci a dievčatá sa vyšantili na snehu. Nechýbala guľovačka i pokusy o stavanie snehuliakov.  Zasúťažili si v triafaní snehových gúľ na cieľ, ktorým bol strom na našom školskom dvore.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Jablonica
  Školská 1
  906 32 Jablonica
 • +421346583613- sekretariát - KLVAČOVÁ Hana