• ŠKD

    •  

     1. oddelenie – p. vychovávateľka Michalicová Jana a navštevuje ho 29 žiakov, z toho žiaci I. A – 17 žiakov a 3.A – 12 žiakov
     1. oddelenie – p. vychovávateľka Žáková Magdaléna a navštevuje ho 26 žiakov, z toho žiaci II. A – 13 žiakov, 4.A – 11 žiakov a 5. A – 2 žiaci