• Nadpis

    •          Žiacka školská rada

             Školský rok: 2018/2019

      

      

     Žiacku školskú radu tvoria zástupcovia žiakov 3.-9. ročníka.

     3.A  Adam Ravas, Justína Bulganová

     4.A  Ema Gazdová, Peter Otépka

     5.A   Adela Gbelcová, Diana Martišová

     6.A   Filip Jankovič, Laura Bulganová

     7.A   Daniela Michálková, Samuel Stančík

     8.A   Miroslav Macko, Lucia Režnáková

     9.A   Roman Peterka, Alexandra Reháková

     Predseda žiackej školskej rady: Roman Peterka 

     Zapisovateľka: Adela Gbelcová

     Pedagogický koordinátor: Mgr. Beáta Oslejová

      

     Žiacka školská rada je pomocný orgán školy, ktorý vyjadruje záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania na základnej škole.

     Poslaním Žiackej školskej rady  je prispievať k  riešeniu výchovno-vzdelávacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie činností v škole, hľadanie spoločných postupov v organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov a  zlepšovanie vzájomných vzťahov na škole.

     Spolupracuje s vedením školy,  so žiakmi aj s učiteľmi školy.