• História školy

    •  

     Prvá školská budova bola postavená v Jablonici v roku 1712. Na jej mieste bola v roku 1835 zásluhou Appónyiovcov postavená nová škola. Od roku 1946 do roku 1968 bola škola umiestnená v budove kaštieľa. V 60-tych rokoch sa obec /predsedom MNV bol Štefan Hazucha/ pustila do stavby novej školskej budovy. 2.septembra 1968 bola slávnostne odovzdaná do užívania štvorpavilónová škola s veľkým areálom a športoviskami. Riaditeľom bol Felix Rímeš, jeho nástupcom Jozef Kukan, neskôr Bohumil Holásek. V týchto rokoch sa škola prezentovala mnohými športovými úspechmi, najmä v atletických súťažiach.
     V roku 1991 bola do funkcie riaditeľky školy zvolená Mgr. Aurélia Kováčová. Od školského roku 2003/2004 bola riaditeľkou školy Mgr. Viera Horkavá. ZŠ Jablonica ocenili za umiestnenie v športových aktivitách a predmetových súťažiach prvým miestom a získala titul "Škola roka 2005". Zaradená bola i do Národnej siete škôl podporujúcich zdravie. V roku 2008 sa riaditeľkou stala  Mgr. Magdalena Tomková.  Počas jej funkčného obdobia škola prešla viacerými zmenami - rekonštrukcia oboch pavilónov a telocvične, výmena okien, zateplenie, nová fasáda, rekonštrukcia kotolne, rekonštrukcia telocvične a sociálnych zariadení v telocvični. Za rok 2012/2013 škola získala titul "Škola roka v oblasti športu". V súčastnosti funkciu riaditeľky školy vykonáva Mgr. Zuzana Vitteková.
     ZŠ navštevuje 189 žiakov z Jablonice, Hradišťa pod Vrátnom a Osuského.

     Zriaďovateľom školy je Obec Jablonica. Škola má právnu subjektivitu. Pracujú v nej pomocné orgány - Rada školy a Rodičovské združenie. Počas letných prázdnin v roku 2009 sa uskutočnila na škole, v rámci Regionálneho operačného programu Investícia do našej budúcnosti, rozsiahla rekonštrukcia a modernizácia. Budovy našej školy majú novú strechu, krásnu farebnú fasádu a plastové okná. Do A pavilónu je vybudovaný bezbariérový vstup, pribudla jazyková učebňa s modermými pomôckami a nové sociálne zariadenia, vymaľované triedy a vestibuly.