• V   núdzi   poznáš  priateľa  2017
     • V   núdzi   poznáš  priateľa  2017

     •   núdzi   poznáš  priateľa  2017

              25.9.2017 sa konal branný pretek V núdzi poznáš priateľa 2017. Súťažilo 14  štvorčlenných družstiev. Stanovištia s úlohami zabezpečili členovia Kynologického klubu a Dobrovoľnými záchranármi Civilnej ochrany okresu Senica organizovali. Súťažiaci absolvovali vedomostný test o CO, topografiu, výber evakuačnej batožiny, použitie prostriedkov individuálnej ochrany, poskytnutie prvej pomoci, hasenie malého požiaru a streľbu zo vzduchovky. Pretek finančne podporil TTSK.  

       Výsledky: 

      1. miesto – Európania ( Matúš Baňárek, Roman Peterka, Jaroslav Mihok, Gregor Masár)

      2. miesto -  Fantastická 4 ( Barbora Malíková, Kristína Malíková, Alexandra Reháková, Klára    Žaludová)

      3. miesto -  Teletabís ( Jakub Bachár, Miroslav Brunclík, Roman Rečný, Oliver Jursa)

                                                                                                                                                                                                       Mgr. Anna Hamerlíková     

                      

    • Školské Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu žiakov a žiačok
     • Školské Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu žiakov a žiačok

     • Školské Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu žiakov a žiačok

              Dňa 27.9.2017 sa uskutočnili školské Majstrovstvá okresu žiakov a žiačok v cezpoľnom behu v Šaštíne- Gazárke. Našu školu reprezentovali dve dievčatá: Lucia Režnáková zo 7.A a Simona Hrajnohová z 9.A. Absolvovali trať 2000 m a obsadili 1.2. miesto. Postúpili do krajského kola.

                                                                                                        Mgr. Anna Hamerlíková

                                          Školské Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu žiakov a žiačok - Obrázok 1                   Školské Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu žiakov a žiačok - Obrázok 2

    • Cezpoľný beh  o  Pohár starostu obce Jablonica
     • Cezpoľný beh  o  Pohár starostu obce Jablonica

     • Cezpoľný beh  o  Pohár starostu obce Jablonica

       

              V piatok 22.septembra 2017 sme v spolupráci s obecným úradom zorganizovali cezpoľný beh o Pohár starostu obce Jablonica. Aj napriek sychravému počasiu všetko sme dobre zvládli. Pochvala patrí všetkým zúčastneným, víťazom medaily a vecné ceny. Výsledky:   

       

      I. Kategógia – 1.ročník D  - 1. miesto - Sofia Pernecká

                                                   2.miesto  - Agáta Gbelcová

                                                   3. miesto - Mariana Nováková

       

      I. Kategógia – 1.ročník CH – 1. Miesto- Lukáš Hečko

                                                     2.miesto-  Lukáš Kabaňa

                                                     3. miesto-  Karol Klásek

       

      II. Kategória  - 2.- 3. ročník  D  -   1.miesto -  Nina Zavadilová

                                                              2.miesto - Viktória Vráblová

                                                              3.miesto - Diana Kabaňová

       

      II. Kategória  - 2.- 3. ročník  CH  -   1.miesto -  Kristrián Harasník

                                                                2.miesto  - Peter Martiš

                                                                3.miesto - Erik Lukáš Slovák

       

      III. Kategória  4. – 5. ročník  D  -  1.miesto  - Diana Martišová 

                                                              2.miesto - Adela Gbelcová

                                                              3.miesto - Laura Bulganová

       

      III. Kategória  - 4.- 5. ročník  CH  -  1.miesto  - Martin Malík

                                                                 2.miesto -  Alex Zeman

                                                                 3.miesto - Jaroslav Macejka

       

      IV. Kategória  6. – 7. ročník  D  -  1.miesto  - Lucia Režnáková 

                                                              2.miesto - Romana Ševčíková

                                                              3.miesto - Miriam Mikúšková

       

      IV. Kategória  - 6.- 7. ročník  CH  -  1.miesto - Tomáš Režnák

                                                                 2.miesto -  Andreas Malík

                                                                 3.miesto - Gregor Masár

       

      V. Kategória  8. – 9. ročník  D  -  1.miesto  - Simona Hrajnohová

                                                            2.miesto - Klára Žaludová

                                                            3.miesto - Veronika Zemanová

       

      V. Kategória  - 8.- 9. ročník  CH   -   1.miesto  Jaroslav Mihok

                                                                 2.miesto  Matúš Baňárek

                                                                 3.miesto Boris Vašek

       

              Absolútnym víťazom cezpoľného behu a držiteľom  putovného pohára starostu obce sa stali žiaci 7.A.

       

                 Mgr. Anna Hamerlíková            

    • EÚ deň 2017
     • EÚ deň 2017

     •  

       

      EU_den_2017_18__Microsoft_Office_Word.docx

      Európsky deň rodičov a škôl 2017

               EÚ deň má v našej ZŠ dlhoročnú tradíciu. V týždni od 11. do 14.septembra 2017 boli pre deti pripravené rôzne aktivity. Po skupinách všetky triedy navštívili Gazdovský dvor v Turej lúke so zaujímavým programom - Ľudová strava- varenie lekváru. Príjemné prostredie dýchajúce minulosťou, zručný gazda s gazdinou, zvieratká  a veľa nových informácií, to všetko nám spríjemnilo deň. V ostatnom čase sa žiaci venovali tvorbe pekných prác zameraných na zdravý životný štýl a historické pamiatky našej obce, aby tá najlepšia spestrila maľovanú cyklomapu regiónu. Všetky aktivity sme zorganizovali s finančnou podporou rodičovského združenia a obce.              Mgr. Anna Hamerlíková  

      13.9.2017 Gazdovský dom Turá Lúka – varenie lekváru

      Dňa 13.9.2017 sa žiaci 1.stupňa  v rámci Európskeho dňa rodičov a škôl zúčastnili exkurzie  v Turej Lúke s názvom Ľudová strava – varenie lekváru so svojimi triednymi učiteľkami. Navštívili gazdovský dom, kde ich privítali ženy v myjavských krojoch.

      Žiaci si vypočuli  prednášku o stromoch, ako sa sadia, ako rastú, aké plody na nich dozrievajú, o zbere sliviek, využitie sliviek v domácnosti v minulosti a dnes. Ľudia slivky sušili, varili slivkový lekvár, zo sliviek pálili slivovicu, piekli slivkové koláče. Dnes  ich  aj zavárajú. Dozvedeli sa postup práce pri príprave a varení lekváru. Prednášku spestrili humorné príbehy o rozdeľovaní sliviek medzi gazdinou a gazdom, lebo každý chcel slivky inak spracovať. Žiaci si vypočuli ženský spev v myjavskom nárečí. Potom si pieseň nacvičili a spoločne zaspievali.

      V praktickej časti si žiaci  pri vylupovaní  sliviek uvedomili  význam práce. Niektorí si vyskúšali aj miešanie sliviek v kotle. Všetci žiaci dostali za odmenu chlieb natretý slivkovým lekvárom a čaj.

      V zábavnej časti sa hrali rytmické, hudobné, pohybové hry a s radosťou si zatancovali.

      Žiakom sa pohyb a činnosti v ľudovom prostredí páčil, preto aj v budúcnosti navštívime ďalšie aktivity v gazdovskom dvore organizované Centrom tradičnej kultúry v Myjave. Náklady na dopravu a vstupenky hradilo RZZŠ Jablonica.

      Mgr. Viera Žáková, vedúca MZ                      

                                                                                                         

                                                                                                                      

    • Slávnostné otvorenie nového školského roka 2017/2018
     • Slávnostné otvorenie nového školského roka 2017/2018

     • Vážený pán starosta, veľadôstojný pán farár, vážení rodičia, vážený pedagogický zbor, milí žiaci!

                  Uplynuli dva mesiace letných prázdnin. Verím, že boli plné pekných zážitkov. Mali ste možnosť načerpať nové sily a s nimi vykročiť do úloh, ktoré nový školský rok prinesie.

               Srdečne vás vítam na slávnostnom otvorení nového školského roka.  Zvlášť vítam našich prváčikov, ktorých na vstup do školy pripravili pani učiteľky materskej školy. Pred chvíľou ste sa stali ozajstnými žiakmi našej základnej školy. Vitajte v našej školskej rodine. Prajem vám veľa úspechov a radosti z každého dňa, ktorý strávite v našej škole. Nebojte sa, už skoro zistíte, akí ste šikovní, čo všetko už viete. Sľubujem vám, že na konci školského roka budete vedieť všetci čítať, počítať a získate veľa iných poznatkov. Verím, že aj vaši rodičia budú spokojní a my učitelia hrdí, akých máme skvelých prvákov. Vaša pani učiteľka Oľga vás už dnes privíta a vedzte, že sa na vás veľmi teší. Vítam i žiakov z Osuského, ktorí prišli do 5. ročníka i ostatných nových žiakov, ktorí prišli do iných ročníkov. Prijmite ich, prosím, do svojich tried, prejavujte im priateľstvo a pomoc tak, ako sa to dostalo vám, keď ste sa vy stali žiakmi našej školy.

      Milí naši deviataci, čaká váš náročný školský rok. Je pred vami náročná úloha vybrať si povolanie, na ktoré sa budete pripravovať na strednej škole. Čaká vás testovanie, na ktoré vás budeme dôsledne pripravovať. Je na vás, koľko sa tejto príprave budete venovať, je na vás – koľko máte zodpovednosti voči sebe, voči vašim rodičom, voči škole. Držím vám vo všetkom palce.

                  Milí žiaci, tak ako už mnoho rokov vám my, učitelia, budeme vo všetkom pomáhať a dávať osobný príklad v mnohých oblastiach života a pomáhať rodičom sprevádzať vás jeho úskaliami.

                 Srdečne vítam členov pedagogického zboru. Dovoľte mi, aby som Vám ich predstavila :

      1.A – PaedDr. Vulganová, 2.A – Mgr. Žáková Viera, 3.A – Mgr. Červená,4.A – Mgr.Oslejová,5.A – Mgr. Šebíková, 6.A - Mgr. Čurajová,7.A – Mgr. Petrášová, 8.A – Mgr. Čapková, 9.A – Mgr.  Nečas, beztriedni: Mgr. Hamerlíková,  Mgr. Morávková a Mgr. Vavrovičová. Riaditeľkou školy je Mgr. Kukanová, zástupcom je  Mgr. Drahotín Nečas

                 Tešia sa na Vás pani vychovávateľky v ŠKD – p. Žáková a p. Michalicová, ktoré pre vás pripravili výchovný program s radosťou do sveta hier. Tešíme sa na spoluprácu s našou materskou školou, ktorá nám pripravuje šikovných predškolákov, tešia sa na vás pani kuchárky v školskej jedálni a pozdravujú vás aj pani upratovačky s pánom školníkom, ktoré vám vyupratovali, vyčistili školu a pripravili ju tak, aby ste sa v nej dobre cítili. Tešia sa na vás i ostatní zamestnanci školy, ktorí zabezpečujú jej chod. Za vynovený areál našej školy ďakujem pánovi starostovi. Tešíme sa na spoluprácu s obcou, združením rodičov, radou školy a inými spoločenskými organizáciami v obci.

                  Zaželajme si v závere veľa úspechov, aby školský rok bol plný zaujímavých projektov, súťaží, hier, aby sme  zažívali školu hrou, tešili sa zo spoločenských a športových podujatí, aby bol školský rok pestrý, veselý, plný nových objavov. Aby ste v našej škole vždy našli človeka, ktorý vás podporí, pomôže, vysvetlí vám, čo nepochopíte, podá vám pomocnú ruku. Úprimne si želám, aby naša škola fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ale zároveň mala svoju dušu, otvorené srdce a hladiace ruky ako v dobrej rodine. Budeme sa o pohodu na našej škole snažiť zo všetkých síl.

      Prajem vám všetkým pohodový a úspešný školský rok!

                                                                                    Riaditeľka školy: Mgr. Ľubomíra Kukanová

      FOTO