• Vianoce na Gazdovskom dvore
     • Vianoce na Gazdovskom dvore

     • Vianoce na Gazdovskom dvore

           „Od Ondreja do Vianoc každá noc má svoju moc“. I to  sa dozvedeli deti z prvého stupňa na Gazdovskom dvore v Turej Lúke vo štvrtok 30.11.2017. V rámci výchovno - vzdelávacej exkurzie navštívili podujatie s názvom Vianoce na Gazdovskom dvore, ktoré organizovalo  Centrum tradičnej kultúry v Myjave. Žiaci si vypočuli rozprávanie o predvianočnom období – advente, o čarovnej moci stridžích dní, akými boli Katarína, Ondrej, Barbora, Mikuláš, Lucia a Tomáš. Dozvedeli sa, že ľudia  v minulosti verili, že počas nich mohli zlé sily škodiť rovnako ľuďom i zvieratám, preto praktizovali rôzne ochranné úkony na odvrátenie ich negatívneho pôsobenia. Slobodné dievčatá pre zmenu využívali magickú moc stridžích dní na ľúbostné veštby, prostredníctvom ktorých mohli spoznať meno svojho nastávajúceho, jeho povolanie, i to odkiaľ mal pochádzať. Zážitkom bolo vyskúšať si ako sa obliekali koledníci, či Lucie, ktoré zbavovali dom zlých síl alebo liatie „olova“ cez kľúčovú dierku a veštenie. Atmosféru vianočných sviatkov umocnila výroba tradičných ozdôb – saloniek z cukru, zdobenie medovníkov ako aj názorná ukážka prípravy tradičného štedrovečerného stola, nad ktorým podľa starých zvykov visel vianočný stromček i priblíženie obyčajov pri štedrovečernom stole i v období Vianočných sviatkov. Deti sa naučili  spievať koledu z myjavského regiónu, ale predovšetkým získali nové poznatky o pravej atmosfére tradičných slovenských Vianoc, na ktoré by sme pod vplyvom iných kultúr nemali  zabúdať.

       

                                                                                                                           Mgr. Beáta Oslejová

    • Jablonická trefa 2017
     • Jablonická trefa 2017

     • Jablonická trefa 2017

             Už po siedmy raz sa v novembri konala súťaž v streľbe zo vzduchovky  Jablonická trefa. Tento rok sa zapojili v hojnom počte len chlapci. Podľa propozícii bola súťaž trojkolová, strieľalo sa  na ,,panáčikový“ terč a  dvakrát na  kruhový terč s rôznym počtom rán.

      Najviac sa darilo Matúšovi Čmaradovi, ktorý sa umiestnil na 1. mieste a stal sa aj držiteľom putovného pohára pre rok 2017. Druhú priečku s rozdielom jedného bodu obsadil Adrián Čerešník. Trojicu najlepších doplnil tretím miestom Samuel Stančík. Veľkými streleckými nádejami sú aj David Černek a Sebastián Čmarada, ktorých len troška opustilo šťastie, no ak budú ďalej poctivo trénovať určite  v ďalšom meraní síl zamiešajú poradie.

      Súťaž finančne podporil OcÚ Jablonica a Kynologický klub Barvínek Jablonica.

      Mgr. Anna Hamerlíková

    • Navštívili sme Volkswagen
     • Navštívili sme Volkswagen

     • Navštívili sme Volkswagen

              V utorok, 21.11.2017 sa žiaci 8.A a 9.A zúčastnili exkurzie do jednej z našich najväčších automobiliek.   Po dôkladnej príprave sme s veľkým očakávaním vycestovali. Prezreli sme si lisovňu a karosáreň. Sprievodcovia nám  veľmi podrobne vysvetlili prácu robotov, automatov, popísali prebiehajúci výrobný proces. Čo to sme sa dozvedeli aj o sociálnych podmienkach zamestnancov a postupe ako sa vo VW zamestnať.  Na záver sme si vyskúšali sedenie v autách, ktoré VW vyrába.

      Mgr. Anna Hamerlíková    

    • Deň slaných veterníkov
     • Deň slaných veterníkov

     • Deň slaných veterníkov

      Dňa 21.novembra 2017 sme sa ako škola zapojili do akcie na Európsky deň Cystickej fibrózy. 

      kde žiaci prvého a tretieho ročníka vyrobili k tomuto dňu vrtuľky, ktoré symbolizujú vzduch,

      potrebný pre ľudí s Cystickou fibrózou. Deti  mali radosť pri zhotovovaní vrtuliek a zároveň sa tešili,

      že urobili dobrý skutok.               

    • Halloween – párty v škole
     • Halloween – párty v škole

     • Halloween – párty v škole

      Dňa 27.10.2017 sa v škole ZŠ Jablonica uskutočnila halloveenská párty pre deti. Túto párty sme zorganizovali my, dievčatá z 8. ročníka: Barbora Malíková, Kristína Malíková a Klára Žaludová  pod dozorom pani vychovávateľky Magdalény Žákovej, Jany Michalicovej a tiež sa na nás prišla pozrieť i pani riaditeľka Mgr. Ľubomíra Kukanová a pán zástupca Mgr. Drahotín Nečas.

      Deti sa na tejto párty výborne zabavili, usporiadali sme pre nich minidiskotéku a rôzne zábavné súťaže. Na konci strašidelnej párty sme vyhodnotili najlepšiu masku – Barborka Konopová, na druhom mieste  bol Jarko Macejka a na treťom mieste Viktorka Vráblová. Cenu útechy za štvrté miesto dostal Tobias Ali. Rozhodovanie bolo veľmi ťažké, pretože deti prišli vo veľmi pekných maskách. 

       

    • Výlet do Viedne
     • Výlet do Viedne

     • Výlet do Viedne

       

      V stredu 25.10. 2017 sa žiaci druhého stupňa zúčastnili exkurzie do rakúskeho hlavného mesta Viedeň. Prvou zastávkou na našej ceste sa stala 47 metrov vysoká budova, ktorá mala pôvodne slúžiť na protileteckú obranu. Skrýva v sebe všetko, čo sa spája s morom a jej názov je "Dom mora" (Haus Des Meeres). Dom mora má desať poschodí, nachádza sa priamo v centre Viedne, neďaleko slávnej Mariahilfer Strasse. "Stretli" sme sa tu so žralokmi a spoznali sme farebnosť a rôznorodosť živočíchov tropických koralových morí. Očarili nás morské koníky, nebezpečné dravé pirane, murény a raje. Uchvátila nás ukážka tropického amazonského pralesa s voľne sa pohybujúcimi opičkami. Deti mohli pohladkať malé koi-kapre v osobitnom akváriu a pokochali sa výhľadom na Viedeň z veže Flakturm.

      Z Domu mora sme sa presunuli pešo (asi 1,5 km prechádzka centrom Viedne) do jedného z najvýznamnejších múzeí na svete - viedenského prírodovedného múzea.

      Žiaci mohli spoznať zázraky prírody prostredníctvom expozícií v 39 sálach, ktoré spolu ponúkajú 20 miliónov exponátov. Pod jednou strechou múzea sme získali fascinujúci prehľad o dejinách Zeme od hmyzu cez drahokamy a minerály až po vtákojaštery.

      Poslednou zastávkou našej exkurzie bolo nákupné centrum, kde sa žiaci občerstvili pred dlhou cestou domov a mohli si kúpiť niečo pre radosť.

      Z výletu sme si všetci odniesli veľa príjemných zážitkov a nových poznatkov. 

       

      Mgr. Eva Šebíková

    • Týždeň zdravej výživy
     • Týždeň zdravej výživy

     • Hovorme o jedle – Exkurzia – Agropartner Plavecké Podhradie

               V stredu 18.10.2017 sa žiaci piateho ročníka zúčastnili exkurzie do firmy Agropartner v Plaveckom Podhradí.  Získali nové vedomosti o chove, výcviku  a ustajnení koní, správaní sa ku zvieratám. Prehliadka pokračovala vo výrobni tradičných  výrobkov  z mäsa. V podnikovej predajni Slovenský gazda ochutnali syry i šunku, čo to si odniesli aj domov. Návštevu sme ukončili na detskom ihrisku s mnohými hojdačkami a preliezačkami.  S pánom riaditeľom Ing. Chovanom sme sa lúčili s prísľubom ďalších zaujímavých aktivít.  

                                                                                   Mgr. Anna Hamerlíková, Mgr. Eva Šebíková 

       

      Deň jablka - Deň bez sladkostí -1.stupeň

      Obezita sa stala fenoménom modernej doby. Je ňou postihnutá viac ako tretina dospelej populácie a čo je horšie, jej výskyt môžeme badať čoraz častejšie i u detí. Tie následkom obezity trpia mnohými chorobami a zdravotnými problémami. Zdravý životný štýl a s ním súvisiace zdravé stravovanie je v súčasnosti jednou z priorít výchovy a vzdelávania žiakov, ktorá smeruje k uvedomeniu si zodpovednosti za svoje zdravie. Preto sa 20.10. 2017 v našej škole uskutočnil DEŇ JABLKA - DEŇ BEZ SLADKOSTÍ. Žiaci si priniesli do školy krásne a najmä zdravé jablká, ktoré na podporu svojho zdravia namiesto sladkostí konzumovali a  pre radosť originálne zdobili.

      PaedDr.Oľga Vulganová, koordinátor zdravia

       

      Výstavka „Zdravá mliečna výživa žiakov školy“

           Pri príležitosti Svetového dňa mlieka v školách sa v našej škole konala výstavka „Zdravá mliečna výživa žiakov školy “, ktorá mala upozorniť na dôležitosť pitia mlieka, na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti. Žiaci si priniesli z domu obaly  mliečnych výrobkov. Na vyučovacích hodinách besedovali o tom, prečo je mlieko zdravé. Zistili, že oslavovať mlieko a neustále zdôrazňovať jeho mimoriadne výživové vlastnosti a význam pre človeka  je nevyhnutné, lebo je to dokonalá zdravá potravina. Dúfame, že táto aktivita prispeje i k zvýšeniu konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov u našich žiakov.

       

      PaedDr.Oľga Vulganová, koordinátor zdravia

       

      Týždeň zdravej výživy

      V rámci plnenia „Národného programu prevencie obezity“ (NPPO), vypracovaného Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorého snahou je vytvoriť podmienky pre zdravý životný štýl v školách, sme od 16. októbra do 20. októbra zorganizovali „Týždeň zdravej výživy 2017“. Do školských aktivít, ktoré boli i súčasťou  súťažno - vzdelávacej aktivity „Hovorme o jedle“, zameraných na zdravú výživu, sa spoločne zapojili i prváci a druháci.

      • Prváci na hodine prvouky najskôr besedovali o pyramíde zdravej výživy, v skupinách vytriedili  zdravé a nezdravé jedlo. Potom dokreslili obrázky potravín do pyramíd, na propagáciu danej témy ich vystavili na nástenke na chodbe školy.
      • Súťaž: Zdravé vitamínové aranžovanie v 1.A      

      Na hodinu výtvarnej výchovy si žiaci priniesli z domu rôzne druhy ovocia a zeleniny. Po diskusii o význame ovocia a zeleniny pre zdravie človeka formou zážitkového vyučovania v školskej kuchynke súťažili pod dohľadom pani učiteľky vo vytváraní rôznych vitamínových kreácií. Deti táto práca veľmi bavila- bola to nielen práca, ale aj zábava. Originálne výtvory sa im skutočne vydarili,  preto víťazmi súťaže boli všetci. Po skončení si šikovní prváčikovia za odmenu spoločne pochutili na zdravej výžive, ktorú si naaranžovali. Poďakovanie patrí aj  starostlivým rodičom, ktorí podporili svoje deti na ceste za zdravím, lebo i takto ich inšpirovali k zdravšiemu stravovaniu.

      • Na hodine telesnej a športovej výchovy prváci v rámci aktivity - “Pohybom ku zdraviu“ cvičili s kruhmi, čím si aktívnym pohybom utužovali nielen obratnosť a fyzickú kondíciu, ale najmä svoje zdravie.Za vynaloženú námahu a usilovnosť im pani učiteľka rozdala na osvieženie sladučké a najmä zdravé červené jabĺčka zo „Školského ovocia“.
      • Výtvarná súťaž: „Chutné maľovanie“ -  realizované na hodinách výtvarnej výchovy  v 1.A  a 2.A.
      • Výroba fantastického vitamínového portrétu na hodine výtvarnej výchovy v 2.A.

       

      PaedDr.Oľga Vulganová, tr.učiteľka 1.A,učiteľka výtvarnej výchovy -1.A, 2.A

       

       

      2. ročník

            V rámci týždňa Hovorme o jedle si na hodine slovenského jazyka pripomenuli a uvedomili význam konzumácie ovocia a zeleniny pre naše zdravie. Dozvedeli sa odkiaľ sa ovocie a zelenina dostávajú na naše stoly.

           

      Zdravá desiata – žiaci si priniesli do školy zdravú desiatu, ktorú pripravili spolu s rodičmi.

      Deň jablka – žiaci na 1. stupni prejavili tvorivé schopnosti a pracovné zručnosti  pri ozdobovaní jablka.

      V 4.A uskutočnili súťaž o najnápaditejšiu desiatu a venovali sa výrobe pyramíd zdravej výživy!

      V 3.A vyrábali 3D jablká a na hodine výtvarnej výchovy spolu so  4.A pracovali na aktivite s názvom  "Chutné maľovanie".