• Vianočná výstavka

     • Vianočná výstavka

         Posledný decembrový týždeň pred vianočnými prázdninami si mohli žiaci prezrieť výtvarné práce, ktoré zhotovili deti  I. i II. stupňa našej školy. Plošné i priestorové práce, venované vianočným  a novoročným sviatkom, zime i zimným športom a radovánkam, vytvorené rôznymi výtvarnými technikami, mali veľký úspech najmä u detí  I. stupňa.

    • Vianočný florbalový turnaj a IC JAVYS v Jaslovských Bohuniciach
     • Vianočný florbalový turnaj a IC JAVYS v Jaslovských Bohuniciach

     • Vianočný florbalový turnaj a IC JAVYS v Jaslovských Bohuniciach

              Dňa 20.12.2017 sme sa na pozvanie družobnej školy ZŠ s MŠ Jaslovské Bohunice zúčastnili Vianočného florbalového  turnaja 2017. Našu školu reprezentovali: Matúš Baňárek, Roman Peterka, Tomáš Olah a Gregor Masár.   Obsadili 4. miesto.  Ako povzbudzujúci   fanúšikovia išli žiaci 8.A a 9.A, ktorí absolvovali aj exkurziu do IC JAVYS Jaslovské Bohunice. Získali nové informácie o energiách a fungovaní  jadrovej elektrárne. Na cvičných modeloch si mohli všetko vyskúšať. Prežili sme spolu pekný, na zážitky bohatý deň, ktorý sme ukončili na Vianočných trhoch v Trnave. 

                                                                                       Mgr. Anna Hamerlíková

    • Vystúpenie detí v Klube dôchodcov
     • Vystúpenie detí v Klube dôchodcov

     • Vystúpenie detí v Klube dôchodcov

      Dňa 12.decembra 2017 sa deti z dramatického krúžku zúčastnili vystúpenia v Klube dôchodcov,

      kde sa svojou šikovnosťou ukázali a zároveň potešili dôchodcov pri príležitosti vianočných sviatkov.

      Deti zaspievali pesničku, zahrali divadielko a nakoniec vystúpenie zavŕšili vločkovým tancom.

      Boli veľmi úžasné a tým  im nielen urobili radosť, ale spríjemnili všetkým deň.

      Mgr. Jana Červená

      Výroba vianočných pozdravov pre seniorov

      Žiaci 2.A triedy vyrábali vianočné pozdravy s motívom anjela. Skladali papier, strihali papier, lepili, dokresľovali svoj darček. Vianočný pozdrav  potešil dôchodcov , ktorí sa stretli na vianočnom posedení v Klube dôchodcov v Jablonici. Pozdrav im odovzdali žiaci z dramatického krúžku, ktorí zabavili starších spoluobčanov svojim kultúrnym programom.

       

     • Práca štvrtákov na hodinách pracovného vyučovaniav

     • Práca štvrtákov na hodinách pracovného vyučovania. Žiaci vyrábajú brmbolce, vyšívajú srdiečka na výkres. Práca zaujala aj chlapcov. V dnešnej dobe je potrebné, aby si žiaci cvičili aj jemnú motoriku a cit pre estetiku. Žiaci už vedia, na čo  výrobky využijú, a to im dáva väčšiu chuť do práce.

      Mgr. Viera Žáková, vyučujúca PVC 4.A

    • Školské majstrovstvá okresu v streľbe zo vzduchovky  družstiev žiakov a žiačok  ZŠ
     • Školské majstrovstvá okresu v streľbe zo vzduchovky  družstiev žiakov a žiačok  ZŠ

     • Školské majstrovstvá okresu v streľbe zo vzduchovky  družstiev žiakov a žiačok  ZŠ

               V stredu 13.12.2017 sme sa zúčastnili  školských  Majstrovstiev  okresu  v streľbe  zo vzduchovky  družstiev  žiakov a žiačok ZŠ. Súťaž sa konala  v  ZŠ Komenského Senica.  Našu  školu  reprezentovali : Adrián Čerešník, Matúš  Čmarada a Samuel Stančík. Obsadili pekné druhé miesto v kategórii  mladších žiakov. Blahoželáme!

      Mgr. Anna Hamerlíková

    • Stolnotenisový turnaj
     • Stolnotenisový turnaj

     • Stolnotenisový turnaj žiačok a žiakov o Putovný pohár starostu Obce Jabonica

               V piatok, 8. decembra 2017 sa uskutočnil v dome kultúry tradične v predvianočnom období stolnotenisový turnaj žiačok a žiakov o Putovný pohár starostu Obce Jablonica.

              Tento raz sa prihlásil rekordný počet súťažiacich, 36. Hráči boli rozdelení do piatich skupín, pričom v každej bolo 7, resp. 8 hráčov. Hralo sa systémom každý s každým. Do finále postúpili víťazi skupín. Poradie:  1. Matúš Baňárek 8.A, 2. Roman Peterka 8.A, 3. Jaroslav Mihok 8.A.  O dobrý priebeh súťaže a prípravu žiakov a pričinili Mgr. Anna Hamerlíková a Mgr. Drahotín Nečas. Hlavným rozhodcom bol Mgr. Ján Miča.

               Poďakovanie patrí starostovi obce a obecnému úradu, ktorí zabezpečili veľmi príjemné prostredie a ceny pre víťazov.

              Držiteľom Putovného pohára starostu Obce Jablonica  sa už po druhýkrát stal Matúš Baňárek. 

                                                                         

      Mgr. Anna Hamerlíková

    • Imatrikulácia prvákov
     • Imatrikulácia prvákov

     • Imatrikulácia prvákov

      Deň svätého Mikuláša bol pre prvákov plný prekvapení. Najprv prišiel Mikuláš a potom prekvapenie na poslednej hodine, kedy boli slávnostne pasovaní za právoplatných žiakov našej školy. Predtým však bez zaváhania prešli malou skúškou prváckych zručností, ktorou ich sprevádzali rozprávkové postavy v podaní členov žiackej školskej rady. Napokon všetci zložili sľub prváka a na pamiatku tohto dňa dostali imatrikulačný list a sladkú odmenu.

      Záver patril oslave v podobe minidiskotéky.  Gratulujeme prváci!

       

                                                                                              Mgr. Beáta Oslejová, koordinátor ŽŠR

       

    • Mikuláš na 1.stupni
     • Mikuláš na 1.stupni

     • Mikuláš na 1.stupni

      „Na svätého Mikuláša neučí sa, neskúša sa....“svietilo ráno 6.12.  na tabuli asi v každej triede.

      Či už to tak bolo alebo nie, deti na 1.stupni zažili vzrušujúcu návštevu Mikuláša, anjela a čerta. Tí sa prišli presvedčiť, či sa žiaci v škole učia a či sa správajú v škole ako treba.

      A ako to už býva priniesli im i malú sladkosť.

      Ďakujeme pomocníkom zo žiackej školskej rady za milé prekvapenie! 

       

                                                                                             Mgr. Beáta Oslejová, koordinátor ŽŠR

    • Červené stužky 2017
     • Červené stužky 2017

     • Červené stužky 2017

         Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane, ktorú každoročne organizuje Gymnázium svätého Františka v Žiline. Jedenásty ročník prebiehal od 4. septembra a vyvrcholil 1. decembra - na Svetový deň boja proti AIDS. Myšlienka tejto kampane je podporovaná i Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách“. Je zameraná na utváranie správneho postoja k vlastnému zdraviu a životu druhých ľudí, na prevenciu, solidaritu a informovanosť o tejto chorobe. V rámci kampane, do ktorej sa pravidelne zapája i naša škola, bola vyhlásená i výtvarná súťaž. Pri tejto príležitosti sa žiaci na hodinách výtvarnej výchovy venovali problematike zameranej na starostlivosť o svoje zdravie, zdravý životný štýl, účelné a efektívne využívanie voľného času. Grafickým vyjadrením kampane bola pohľadnica s touto tematikou. V októbri sa uskutočnilo školské kolo, víťazné práce postúpili celoslovenského kola v Žiline.

      Výsledky školského kola:

      1.miesto-Sebastián Čmarada 5.A

      2.miesto-Justína Bulganová 2.A

      3.miesto-Sofia Pernecká 1.A  

      Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v celoslovenskom kole. Ďakujeme žiakom a učiteľom, ktorí kampaň solidárne podporili tvorbou a nosením červených stužiek. 

                                                                                   PaedDr.Oľga Vulganová, koordinátor zdravia                                                                                                   

    • Ochranárik - okresné kolo výtvarnej súťaže
     • Ochranárik - okresné kolo výtvarnej súťaže

     • Ochranárik - okresné kolo výtvarnej súťaže

      1. decembra 2017 sa  vo veľkej zasadačke Mestského úradu Senica v rámci  „Národného dňa 112“ uskutočnilo vyhodnotenie výtvarnej súťaže  s názvom  „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“. Cieľom súťaže je priblížiť deťom hravou formou  a rôznorodými výtvarnými technikami tematiku civilnej ochrany a jej prepojenie s jednotným európskym číslom  tiesňového volania 112. Do súťaže sa zapojili aj žiaci našej školy. Pod vedením vyučujúcich výtvarnej výchovy vytvorili zaujímavé obrázky. Vo veľkej konkurencii súťažných príspevkov sa podarilo za prácu, ktorá výstižne splnila kritériá stanovenej témy: „Akú záchranársku techniku som videla zasahovať a s čím by som pomohla ja“, získať v okresnom kole pekné 3. miesto našej šikovnej a tvorivej druháčke Justínke Bulganovej, ktorú na súťaž pripravovala p. učiteľka PaedDr.OľgaVulganová. Srdečne blahoželáme!