• Biblická olympiáda  2018

     • Biblická olympiáda  2018 školské kolo

      Dňa 26.2.2018  sa uskutočnilo školské kolo  Biblickej olympiády.  V tomto školskom roku si žiaci zmerali svoje sily  v poznatkoch z Biblie, Téma: Poslušnosť Božiemu hlasu.

      V kategórii  žiaci II. Stupňa ZŠ  získali od 0 až 45 bodov  v poradí: Masár Gregor  zo 6.A - 45 bodov, Žaludová Klára 42 bodov z 8.A,  Kristína Malíková 34bodov, Barbora Malíková 31 bodov tiež z 8.A triedy.

      Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom o preukázaný záujem o poznatky zo Svätého Písma.

      Mgr. Ľudmila Morávková, katechétka školy

    • Hurbanov pamätník
     • Hurbanov pamätník

     •  

      Hurbanov pamätník na 1. stupni

      V utorok 20. februára sa na prvom stupni uskutočnilo školské kolo Hurbanovho pamätníka. Žiaci, ktorí úspešne postúpili z triednych kôl, pod dohľadom  poroty zloženej z triednych učiteliek 1.stupňa, predniesli  svoje ukážky z poézie a prózy autorov detskej literatúry . Svoje recitátorské umenie nám nesúťažne predviedli aj šiesti  prváci, nakoľko do 1.vekovej kategórie sú zaradení iba žiaci 2.-4. ročníka. Všetci recitátori zaujali pekným prejavom i dramatickým vyjadrením obsahu, preto im patrí veľká pochvala za prípravu a účasť v súťaži. Odmeny pre zúčastnených žiakov venovalo RZZŠ.

      Výsledky sú  nasledovné:

      Poézia:

      1. miesto: Karolína Mihelová (2.A)

      2.miesto:  Ema Gazdová (3.A)

      3.miesto:  Leo Velický (2.A),  Agáta Gbelcová (1.A)

      Próza:

      1.miesto: Adela Gbelcová  (4.A)

      2.miesto: Diana Kabaňová (3.A)

      3.miesto:  Diana Martišová (4.A)

      V obvodnej súťaži Hurbanovho pamätníka v Senici 13. marca 2018 budú  našu školu reprezentovať recitátori umiestnení na prvých miestach: Karolína Mihelová a Adela Gbelcová.  Želáme im veľa úspechov!

       

                                                                                                                                                                                    Mgr. Beáta  Oslejová

       

         V stredu 21.2.2018 sa stretli najlepší recitátori II. stupňa našej školy, aby tvárou v tvár významnej osobnosti nášho národného obrodenia, jedného z kodifikátorov spisovnej slovenčiny i autora poézie a prózy, Jozefa Miloslava Hurbana, predniesli literárny umelecký text. Väčšina recitátorov mala pripravenú báseň a preto bolo veľmi ťažké vybrať v tejto kategórii tých najlepších. Nakoniec sa porota uzniesla na tomto vyhodnotení: 

       II. kategória:                                                                                                                              

       1. miesto – Michal Kocúrik (5.A)                                                                                            

       2. miesto – Matej Brezovský (5.A)                                                                                            

       3. miesto – Filip Jankovič (5.A) a Filip Zavadil (6.A)

       III. kategória:                                                                                                                             

         1. miesto – Miroslav Macko (7.A)                                                                                             

         2. miesto – Klára Žaludová (8.A)                                                                                               

         3. miesto – Matúš Baňárek (8.A)

         Najlepší recitátori, Michal Kocúrik a Miroslav Macko, nás pôjdu reprezentovať do obvodného kola, ktoré sa uskutoční 13. marca 2018 v ZUŠ Senica.

       

    • Školské Majstrovstvá okresu vo florbale
     • Školské Majstrovstvá okresu vo florbale

     • Školské Majstrovstvá okresu vo florbale žiakov

              V stredu, 14. februára 2018 sa konali v priestoroch ZŠ V. P. Tótha Senica  školské Majstrovstvá okresu vo florbale žiakov. Našu školu reprezentovali: Matúš Baňárek, Roman Peterka, Jaroslav Mihok, Tomáš Olah, Gregor Masár a Filip Zavadil.

      Mgr. Hamerlíková

     • Zimné radovánky detí v ŠKD

     • Zimné radovánky detí v školskom klube.  

      Deti zo ŠKD sa konečne dočkali snehovej nádielky. Chlapci a dievčatá sa vyšantili na snehu. Nechýbala guľovačka i pokusy o stavanie snehuliakov.  Zasúťažili si v triafaní snehových gúľ na cieľ, ktorým bol strom na našom školskom dvore.

     • Svet okolo  nás

     • Svet okolo  nás

             06. 02. 2018 sa žiaci  našej  školy  zúčastnili  v Dome kultúry Senica  filmovej   projekcie z cyklu  Svet okolo nás  programu  Vietnam - brána do Indočíny. Pozreli sme si krásny, zaujímavou formou  spracovaný cestopis o vzdialenej  krajine a inej kultúre. 

    • Karneval a Tancovačka 2018
     • Karneval a Tancovačka 2018

     • KarnevalTancovačka 2018 – 20. január 2018

              Fašiangy (mjasopust) je obdobie od Troch kráľov až do polnoci pred škaredou – Popolcovou stredou. Potom nasleduje 40 dňový pôst, zavedený až koncom 4. storočia kresťanskou cirkvou, až do Veľkého piatku. Je to prechodné obdobie medzi zimou a jarou.

             Podľa prameňov z obdobia Veľkej Moravy sa u nás v 9. storočí používal termín mjasopust (koniec jedenia mäsa pred pôstom). V Česku sa toto slovo zachovalo ako masopust, na Slovensku sme však neskôr prebrali nemecký názov fašiangy (fašangy).

            Oslavy fašiangov sa regionálne líšili, aj sa líšia dodnes. V našej obci sa konalo mnoho plesov a zábav. Najdlhšiu tradíciu má detský karneval, ktorý pretrval napriek mnohým zmenám a zachoval si svoju tradičnú podobu. Len masky podliehajú módnym trendom. Detičky prichádzajú preoblečené za princezné, víly, všakovaké zvieratká a iné rozprávkové postavičky. Kostýmy sú veľmi pekné, nápadité a kvalitné. Požičovne poskytujú pestrý výber. Sympatický je módny trend, keď za masku príde preoblečená celá rodinka. Hudba, tombola a sladkosti v bufete sú neoddeliteľnou súčasťou karnevalu. Toto všetko sme mali tento rok aj u nás   v Jablonici.

             Pred niekoľkými rokmi sa rodičia pokúsili o uvedenie do života obce novej tradície, zábavy, ktorá by nebola celkom plesom v noblesných róbach, ani bežnou diskotékou, či zábavou. Dostala názov Tancovačka.  V sobotu 20. januára hneď po bleskurýchlom uprataní sály domu kultúry sa tu zišla viac ako stovka zábavy chtivých ľudí. Pri piesňach skupiny Trixis si dobre zatancovali, v bufete sa občerstvili a pri troche šťastia si odniesli domov hodnotné ceny z tomboly.

             Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom a príspevkom pomohli pri príprave, venovali svoju prácu a čas.  

      Mgr. Anna Hamerlíková  

     • Školské majstrovstvá v stolnom tenise

     • Školské majstrovstvá v stolnom tenise žiačok a žiakov 

              V stredu 17.1.2018 sa uskutočnila súťaž žiakov a žiačok v stolnom tenise v priestoroch Základnej školy v Sekuliach. Našu školu reprezentovali najlepší hráči a hráčky z obecného stolnotenisového turnaja: Matúš Baňárek. Roman Peterka, Jaroslav Mihok, Lucia Režnáková, Alexandra Reháková a Romana Ševčíková. Za bezpečnú dopravu do vzdialených Sekúl patrí vďaka Ing. Vladimírovi Šimekovi a DHZ Jablonica.    

                                                                                             Mgr. Anna Hamerlíková