• Daj si čas

     • Ako sme vyhrali v Daj si čas. ( Článok zo zápisu zážitkov žiakov).

              ,,Začalo sa to tak, že o 5:00 ráno ma mama zobudila. Dal som si raňajky a umyl zuby. O 5:30 pre mňa prišla babka a dedo a zaviezli ma do školy“.

             ,,O 6:00 autobus vyrazil . Bratislava nás privítala hmlou a sychravým počasím. V budove RTVS sme sa nadesiatovali a čakali, kým nám dajú pokyny k natáčaniu“. Po hodine čakania sme sa dočkali. Našich súťažiacich odviedli do vedľajšej miestnosti, my diváci sme sa zložili v šatni. Témou súťaže bolo mesto  Banská Bystrica. Súťaž bola zaujímavá, mnohé scény sa opakovali, lebo moderátori  sa mýlil v texte. Disciplíny si vždy oba tímy skúsili. Naši súperi zo ZŠ  Hrnčiarovce nad Parnou boli v červených tričkách, náš tím,  David Černek, Filip Jankovič, Liana Jurovatá a Alexandra Kolínská,  v modrých. ,,Prvá úloha bola na prvý pohľad jednoduchá, zapáliť  sviečky zápalkami. Vyhrávali sme 3:1. V druhej  úlohe sme hádzali loptičky do vedra“. Darilo sa nám. Do tretej úlohy, ktorá mala názov ,,viac alebo menej“  boli zapojení  aj diváci a mohli svoji m rozhodnutím ovplyvniť výsledok.   ,,Napätie stúpalo, lebo  bola remíza 6:6. Po prestávke nasledovala úloha, ktorá vyžadovala nielen zručnosť, ale aj pevné nervy a dobrú taktiku“. Úlohou súťažiacich družstiev bolo čo najrýchlejšie prekonať prekážkovú dráhu bez zhodenia prekážky. V prípade, že jeden hráč zhodí, hra končila.  Tu nám trocha pomohlo šťastie, lebo súperi zhodili. Bolo 9:7. ,,Poslednou úlohou bol  kvíz“. Vyberali sme otázky. Pošťastilo sa nám získať žolíka, čo znamenalo výhodu v bodovom hodnotení. Bolo to napínavé do samého konca. Vyhrali sme 10:5.  Získali sme 200€ šek a každý knihu.

              Domov sme odchádzali šťastní a spokojní.  V programe RTVS budeme v sobotu 20.10. v relácii Daj si čas.

                                                                                                                                     Mgr. Anna Hamerlíková

     • V   núdzi   poznáš  priateľa  2018

     • V   núdzi   poznáš  priateľa  2018 – školské kolo súťaže Mladý záchranár

              24.9.2018 sa konal branný pretek V núdzi poznáš priateľa 2018, ktorý bol súčasne školským kolom Mladého záchranára. Súťažilo 15  štvorčlenných družstiev, ktoré mali zaujímavé názvy. Stanovištia s úlohami zabezpečili členovia Kynologického klubu a Dobrovoľnými záchranármi Civilnej ochrany okresu Senica organizovali. Súťažiaci absolvovali vedomostný test o civilnej ochrane, topografiu, výber evakuačnej batožiny, použitie prostriedkov individuálnej ochrany, poskytnutie prvej pomoci. Z dôvodu veľmi nepriaznivého počasia sme sa presunuli do telocvične.    

       Výsledky: 

      1. miesto – Game Over ( Samuel Stančík, Adián Čerešník, Matúš Čmarada, Filip Zavadil)

      2. miesto -  Navždy mladí ( Tomáš Režnák, Lucia Režnáková, Tereza Gschwengová, Miroslav Macko)

      3. miesto -  Toaleťáci ( Michal Kocúrik, Tomáš Čmarada, Adam Cablk, Michal Michálek)

                                                                                                       

                                                                                                          Mgr. Anna Hamerlíková      

     • Cezpoľný beh  o  Pohár starostu obce Jablonica 2018

     • Cezpoľný beh  o  Pohár starostu obce Jablonica  2018

       

              V piatok 21.septembra 2018 sme v spolupráci s obecným úradom zorganizovali cezpoľný beh o Pohár starostu obce Jablonica. Počasie nám prialo, deti boli disciplinované, podujatie sa vydarilo. Pochvala patrí všetkým zúčastneným, víťazom medaily a vecné ceny. Výsledky:   

       

      I. Kategógia – 1.ročník D  - 1.  miesto – Viktória Nemčeková

                                                   2.miesto  - Vanesa Poláčková

                                                   3. miesto – Jessica Jantusová

       

      I. Kategógia – 1.ročník CH – 1. miesto - Marek Černek

                                                     2. miesto.- Ján Chalúpka

                                                     3. miesto – Gregor Jančovič

       

      II. Kategória  - 2.- 3. ročník  D  -   1.miesto -  Erika Veselá

                                                              2.miesto – Monika Veselá

                                                              3.miesto – Karolína Mihelová

       

      II. Kategória  - 2.- 3. ročník  CH  -   1.miesto -  Peter Martiš

                                                                2.miesto  - Erik Lukáš Slovák

                                                                3.miesto – Peter Olah

       

      III. Kategória  4. – 5. ročník  D  -  1.miesto  - Diana Martišová 

                                                                  2.miesto - Adela Gbelcová

                                                                 3.miesto – Nina Zavadilová

       

      III. Kategória  - 4.- 5. ročník  CH  -  1.miesto  - Filip Cebula

                                                                 2.miesto -  Jerguš Bulgan

                                                                 3.miesto - Jaroslav Macejka

       

      IV. Kategória  6. – 7. ročník  D  -  1.miesto  - Laura Bulganová

                                                              2.miesto – Veronika Veselá

                                                              3.miesto – Alexandra Kolínská

       

      IV. Kategória  - 6.- 7. ročník  CH  -  1.miesto - Filip Zavadil

                                                                 2.miesto -  Gregor Masár

                                                                 3.miesto – Marcel Olah

       

      V. Kategória  8. – 9. ročník  D  -  1.miesto  - Lucia Režnáková 

                                                            2.miesto – Alexandra Reháková                                                        

                                                            3.miesto – Terézia Gschwengová 

       

      V. Kategória  - 8.- 9. ročník  CH   -   1.miesto – Tomáš Režnák

                                                                 2.miesto - Jaroslav Mihok

                                                                 3.miesto - Matúš Baňárek

       

              Absolútnym víťazom cezpoľného behu a držiteľom  putovného pohára starostu obce sa stali žiaci 3.A.

                                                                                         Vypracovala :  Anna Hamerlíková 

     • Jablonická pamätná izba

     • 21.9.Návšteva  Jablonickej pamätnej izby 1.stupeň ZŠ

      21.9. sme navštívili novootvorenú Jablonickú pamätnú izbu. Sprievodcu nám robila p. A. Dingová. Rozprávala sa so žiakmi a priblížila im využitie starých predmetov v minulosti. Niektoré predmety ešte stále máme v domoch a dvoroch svojich starých rodičov. Videli sme kuchyňu, dres na umývanie riadu, obrusy, kuchynské potreby, vodovú lavičku, na ktorej boli vedrá s vodou, tkané koberce. V druhej izbe bol nábytok, postele, obrusy, výšivky, sväté obrázky, ktoré v minulosti nechýbali v žiadnej domácnosti. Okrem iného nás zaujali  figuríny v pánskom a dámskom kroji, detský kočík s bábikou a kolíska s bábätkom zavinutom v perinke.

     • Šarkaniáda

     • 21.9.2018 Šarkaniáda 1.stupeň ZŠ

      V piatok, pred jablonickými hodami, využili žiaci na pohyb. Krásne slnečné a veterné počasie im umožnilo púšťať šarkany. Žiaci si navzájom  pomáhali pri rozmotávaní špagátov šarkanov. Prežívali veľkú radosť pri behaní a pozorovaní farebných šarkanov v povetrí.

       

     • Plavecký výcvik 2018

     • Plavecký výcvik 2018

      Žiaci 2.A, 3.A a 4.A sa pred koncoročným vysvedčením od 19.6. do 26.6.2018 zúčastnili piatich lekcií plaveckého výcviku v Mestskej plavárni v Senici. Pod vedením skúsených trénerov plávania a vedúceho p. Milana Jamricha, sa deti  osmelili pri oboznamovaní sa s vodou, prípadne si zlepšili svoje plavecké schopnosti. Na dve hodiny plné hier vo vode a plávania sa deti každý deň tešili, nevadilo im ani skoršie vstávanie. V závere každý ukázal čo sa naučil v plaveckej skúške. Všetci potom dostali „Mokré vysvedčenie“ so zapísaným výkonom v plávaní. Odmenou bolo šmýkanie na toboganoch, šmykľavke, či pobyt vo vírivke.

      Doprava do Senice a späť bola zabezpečená autobusom firmy Holidaybus, hradil ju Obecný úrad Jablonica. Výdavky za výcvik deťom platili  rodičia.

      Mgr. Beáta Oslejová- vedúca plaveckého výcviku

     • Smelý zajko

     • Anglicko – slovenské divadelné predstavenie

      Dňa 10.5.2018 sme  so žiakmi 1. – 4.ročníka boli na predstavení v Mestskom kultúrnom stredisku v Senici. Martinské divadelné centrum už tradične pripravilo pre deti 1.stupňa zaujímavé divadelné predstavenie v anglicko – slovenskom prevedení, ktoré ponúklo deťom moderné spracovanie rozprávky J.Cígera – Hronského, Smelý zajko – A bold rabbit. Veľmi pútavým spôsobom, prístupným vekovej kategórii a súčasným podaním tohto už klasického diela herci priblížili hlavnú myšlienku – Všade dobre, doma najlepšie- a zároveň ponúkli deťom rozšírenie slovnej zásoby v anglickom jazyku. Výstižné kostýmy a melodické pesničky dotvorili predstavenie, ktoré sa deťom i pedagógom páčilo. Dopravu do Senice a späť hradilo RZZŠ.

                                                                                     Mgr. Beáta Oslejová

     • Škola v prírode

     • Škola v prírode 30.4. – 4.5.2018

      Posledný aprílový pondelok bol dlho očakávaným dňom odchodu žiakov druhého, tretieho a štvrtého ročníka do školy v prírode Fantázia na Starej Myjave. Dvadsaťštyri prvostupniarov  plných očakávania  dalo na 5 dní ahoj škole i rodičom a prežili nevšedný školský týždeň v krásnom prírodnom prostredí Myjavskej pahorkatiny, mimo svojho domova a každodennej  rutiny. Pre niektorých to bola prvá skúsenosť, iní s radosťou absolvovali pobyt druhý krát. Deti skúsili nielen ako sa spolunažíva so svojimi spolužiakmi, kamarátmi a pani učiteľkami v chate pri lese, ale mali aj možnosť vyskúšať si jazdu na koni, štvorkolke, lezenie na lezeckej  stene, lovenie rýb, lukostreľbu a iné fantastické zábavné činnosti podľa záujmu, vedené obľúbenými animátormi. Popritom nikto nezostal hladný, veď strava bola zabezpečená 6 krát denne. O zdravie  detí sa starala šikovná pani zdravotníčka. Skutočne pestrá  zábava ako sú diskotéky, súťaže, nočná hra   a kino, bola zárukou toho, že do postelí si všetci  líhali unavení a plní zážitkov. To všetko bolo umožnené deťom vďaka ich rodičom, dobre cielenému štátnemu príspevku i záujmu vedenia našej školy o rekreáciu našich detí. Vďaka patrí i rodičom, ktorí venovali drobné vecné ceny do súťaží.

                                                                                   Mgr. Beáta Oslejová – vedúca školy v prírode

    • Olympiáda zo SJL na 1.stupni
     • Olympiáda zo SJL na 1.stupni

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry na 1.stupni

      Školské kolo  Olympiády zo slovenského jazyka  sa na našej škole uskutočnilo 12. apríla 2018 a svoje vedomosti si v ňom vyskúšali takmer všetci žiaci z 3.A a 4.A. Súťažné zadania sa skladali z troch častí: čítanie s porozumením, gramatika a sloh. Úspešný riešiteľ v kategórii 3. ročník musel získať minimálne 18 bodov z celkového počtu 24 a v kategórii 4.ročník minimálne 37 z celkového počtu 46 bodov. Reprezentovať školu na okresnom kole, ktoré sa uskutočnilo 15.mája 2018 v  ZŠ Radlinského  v Kútoch,  mohol iba jeden žiak z ročníka. Zo 4. ročníka do okresného kola postúpil Matias Ondrúšek s najvyšším počtom bodov a z tretiakov to bola Diana Kabaňová. Obaja úspešne reprezentovali našu školu.  Matias Ondrúšek získal 5. miesto z takmer dvadsiatky súťažiacich štvrtákov a Dianka Kabaňová sa umiestnila v kategórii tretiakov na 6.mieste. Obom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu

    • Okresné kolo Pytagoriády
     • Okresné kolo Pytagoriády

     • Okresné kolo Pytagoriády

      V utorok 13.marca a v stredu 14.marca sa naši úspešní riešitelia Pytagoriády zúčastnili jej okresného kola v Senici. Alexandra Fedorová zo 4.A sa umiestnila  v kategórii P4 na výbornom 3.mieste z 31 súťažiacich. Pekné umiestnenie získal i  Filip Jankovič z 5.A, ktorý sa stal úspešným riešiteľom v kategórii P5. Gratulujeme.