• Hry so snehom 2.A

     • Po vianočných prázdninách nás pani zima prekvapila bohatou snehovou nádielkou. Preto sa deti na prvom stupni rozhodli, že si postavia snehuliakov. K snehuliakom poobede pribudli snehoví kamaráti, ktorých vytvorili žiaci zo ZUŠ- pobočka Jablonica.

    • Detský karneval- 12.1.2019
     • Detský karneval- 12.1.2019

     • Tradičný januárový karneval pre deti  našej školy  nenechal na seba dlho čakať. Aj tento rok škola v spolupráci s RZ pri ZŠ Jablonica   pripravili pre deti zábavné karnevalové popoludnie plné hier, zábavy, hudby a tanca. V sále Domu kultúry sa v sobotu  predviedli masky v plnej svojej kráse. Nechýbali šaškovia, pôvabné princezné, veselé zvieratká, rytieri či kozmonaut. Ples otvorila Plesová kráľovná promenádou masiek. Po predstavení všetkých masiek začala voľná zábava. Najviac sa však deti potešili sprievodným súťažiam, v ktorých ukázali svoju šikovnosť. Bokom neostali ani rodičia, ktorí sa tiež zapojili do veselého zápolenia. V takejto atmosfére sa niesol celý karneval.

                  Ďakujeme šikovným rodičom, sponzorom, ktorí  prispeli na bohatú  tombolu i bufet a teda všetkým za snahu urobiť  radosť nielen deťom našej školy, ale všetkým návštevníkom.

       

     • Vianočné besiedky

     • Vianočné besiedky

      Posledný deň pred vianočnými prázdninami patril tradične vianočným besiedkam v  jednotlivých triedach. Tento rok nás milo prekvapili štvrtáci, ktorí si pod vedením pani učiteľky Stupavskej pripravili pre prvostupniarov  prekvapenie v podobe vianočných vinšov, kolied  a dramatizácie rozprávky Perinbaba. Pekný program a chutné medovníčky navodili tú pravú vianočnú atmosféru.

    • Pytagoriáda-školské kolo
     • Pytagoriáda-školské kolo

     • Pytagoriáda-školské kolo

      V stredu 12.12. a vo štvrtok  13.12. sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Pytagoriády. Pytagoriáda (PYT) je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Svoju šikovnosť v riešení matematických úloh sa rozhodlo preukázať 9 tretiakov. Úspešnými riešiteľmi sa stali Kristína Kraváriková a Veronika Válková, ktoré budú reprezentovať našu školu v okresnom kole v Senici.

      Z desiatich štvrtákov do okresného kola postupujú: Peter Otépka, Diana Kabaňová a Nina Mikušová.

      Zo siedmych piatakov do okresného kola postupujú: Alexandra Fedorová a Alexandra Blažková.

      Zo 6.A do okresného kola postupuje Filip Jankovič a zo 7.A Filip Zavadil.