• Hurbanov pamätník na 1.stupni

     • Hurbanov pamätník na 1.stupni

      Školské kolo Hurbanovho pamätníka na 1.stupni sa uskutočnilo 31.januára. Najlepší recitátori z  1.– 4. triedy, ktorí postúpili z triednych kôl, súťažili v prednese poézie a prózy.  Všetci zúčastnení ukázali naplno svoje schopnosti a  talent v umeleckom prednese svojej ukážky vybranej zo slovenskej alebo svetovej literárnej tvorby pred publikom, ktorým bola porota zložená z pani učiteliek 1. stupňa  a ostatní súťažiaci.  

      Výsledky sú nasledovné:

      1.ročník (nesúťažná kategória)

      1.miesto: Gregor Jančovič

      I.kategória (2.-4.ročník)

      Poézia:

      1. miesto: Júlia Otépková (2.A)

      2.miesto:  Leo Velický (3.A), Barbora Konopová (2.A)

      3.miesto: Karolína Mihelová (3.A), Veronika Válková (3.A)

      Próza:

      1.miesto: Diana Kabaňová (4.A)

      2.miesto: neudelené

      3.miesto:  Nina Mikušová (4.A)

      V obvodnej súťaži Hurbanovho pamätníka v Senici 22. februára 2019 budú  našu školu reprezentovať  v 1. kategórii recitátori umiestnení na prvých miestach: Júlia Otépková a Diana Kabaňová.

      Želáme im veľa úspechov!

     • Hurbanov pamätník

     • Hurbanov pamätník

      V piatok 25.1. 2019 sa stretli najlepší recitátori II. stupňa našej školy, aby predniesli umelecký text pri príležitosti školského kola Hurbanovho pamätníka. Pod dohľadom pani učiteľky Hamerlíkovej a pani učiteľky Kobliškovej vystúpili s ukážkami z prózy i poézie. Všetkým účastníkom súťaže patrí veľká pochvala za ich poctivú prípravu.

      Výsledky školského kola:

      I. kategória (poézia)

      1. miesto – David Černek (6.A)
      2. miesto – Alexej Faltýnek (5.A)
      3. miesto - /

       

      II. kategória (próza)

      1. miesto – Adela Gbelcová (5.A)
      2. miesto – Diana Martišová (5.A)
      3. miesto – Kristián Vörös (5.A)