• Pravda o drogách

     • Pravda o drogách

             27.6.2019 sme pre 5. – 9. ročníka žiakov pripravili interaktívnu prednášku s názvom Pravda  o drogách.  Lektorom bol Peter Remper.  Netradičnou formou priblížil témy: Drogy v tele, Fyzická závislosť, útok proti vitamínom a minerálnym látkam, Falošné údaje o alkohole, Aký účinok majú drogy na myslenie, Vplyv drog na osobnosť a tvorivosť, Aká je skutočná pravda o marihuane, Téma extáza. 

      Mgr. Anna Hamerlíková, koordinátor drogovej prevencie

     • Výlet - 6.A

     • Výlet - 6.A

      Trieda 6.A sa zúčastnila 24.6.2019 na koncoročnom triednom výlete v Bratislave. Za vedomostnú súťaž Daj si čas, ktorú organizovala RTVS v Bratislave, získali finančnú odmenu, ktorú  využili na to, aby si žiaci oddýchli a prezreli si Bratislavu. Prešli sa po dunajskom nábreží, pozreli si Slovenskú národnú galériu, Filozofickú a Právnickú fakultu UK, SND a na záver navštívili Euroveu.