Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Ľubomíra Kukanová Rozvrh
Riaditeľka
 
 
Mgr. Drahotín Nečas Rozvrh
Zástupca
Triedny učiteľ: 9.A
Vedie krúžok: Futbalový krúžok
Vedie krúžok: Matematika hrou
 
 
Mgr. Jana Čapková Rozvrh
Výchovná poradkyňa
Triedna učiteľka: 8.A
Vedie krúžok: Šikuľkovia
 
 
Mgr. Jana Červená Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
Vedie krúžok: Dramatický krúžok
 
 
Mgr. Marta Čurajová Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
Vedie krúžok: Vybíjaná
 
 
Mgr. Anna Hamerlíková Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Strelecký
 
 
Jana Michalicová Učiteľka
 
 
Mgr. Ľudmila Morávková MO Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Biblický krúžok
 
 
Mgr. Beata Oslejová Triedna učiteľka: 4.A
Vedie krúžok: Mažoretky
 
 
Mgr. Eva Šebíková Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
 
 
Mgr. Dana Vavrovičová Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
Vedie krúžok: Počtári
 
 
PaedDr. Oľga Vulganová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
Vedie krúžok: Roztlieskavačky
 
 
Magdaléna Žáková Vychovávateľ
 
 
Mgr. Viera Žáková Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
Vedie krúžok: Športové hry I. stupeň

© aScAgenda 2018.0.1093 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.05.2018

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Jablonica
    Školská 1
    906 32 Jablonica
  • +421346583613- sekretariát - KLVAČOVÁ Hana