• Info o zákazkách

    • Verejný obstarávateľ: Základná škola Jablonica, Školská 1, 906 32 Jablonica


     INFORMÁCIA O ZADANÍ ZÁKAZIEK NA DODANIE TOVARU, USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC ALEBO POSKYTNUTIE SLUŽBY
     (v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

      

     Číslo zákazky

     Dátum zverejnenia

     Predmet zákazky

     Predpokladaná hodnota zákazky

     /v € bez DPH/

     Dátum /termín/ zaradenia zákazky /uzavretie zmluvného vzťahu

     Kontaktná osoba VO, číslo telefónu, mail

     1

     9.12.2013

     školský nábytok - žiacke lavice a stoly

       3 120,00 €

     13.12.2013

     Mgr. Zuzana Vitteková, 034/6583613, zsjablonica@pobox.sk

     2

     1.7.2014

     Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku

       8 408,42 €

     8.7.2014

     Mgr. Zuzana Vitteková, 034/6583613, zsjablonica@pobox.sk

     3

     28.7.2014

     Pokládka podlahovej krytiny z PVC do špeciálnej učebne

       1 779,60 €

     31.7.2014

     Mgr. Zuzana Vitteková, 034/6583613, zsjablonica@pobox.sk