• Všeobecné informácie

        • Výchovnou poradkyňou na našej škole je Mgr. Dana Vavrovičová. Nájdete ju v A-pavilóne v zborovni.

          Telefonický kontakt: +421948301317  Konzultačný- poradenský deň : určený pre žiakov, rodičov: štvrtok od 7.45 - 14.30 hod.