• Aktuálne informácie 2019/2020

    •  

     Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ.

     20.11.2019

      

     Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ.

     1.4.2020 a 2.4.2020

      

      Harmonogram k prijímaniu uchádzačov na SŠ a 8-ročné gymnáziá

      

     Vých. poradkyňa-Odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

     do 28.2.2020

      

     Zákonný zástupca žiaka(príde podpísať výchovnej poradkyni) podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).

      

     Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií.

      

      

     1. kolo 1. termín prijímacích skúšok na SŠ (vrátane osemročných gymnázií)

     11.5.2020

     1. kolo 2. termín prijímacích skúšok na SŠ (vrátane osemročných gymnázií)

     14.5.2020

     Zber záujmu žiakov štvrtých ročníkov o štúdium na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom

     1.6. - 12.6.2020

     do 20.4.2020

     do 10.4.2020