Stránky krúžku Futbal I.stupeň

Prečo je náš krúžok najlepší?

Futbalový krúžok je zameraný na rozvoj základných pohybových schopností a rozvoj daných pohybových zručností vo futbale.

   Žiaci si osvojujú kontakt s loptou, kolektívne poňatie hry, základy futbalových pravidiel, fair play v športe, a takisto základné systémy hry jednotlivca, prihrávku spoluhráčovi, resp. streľbu na bránku. Na krúžku si všímam a vyberám talentovaných žiakov a motivujeme ich v ďalšej činnosti.

   Krúžok je vhodný taktiež na upevnenie a rozvíjanie základnej lokomočnej činnosti – behu.

Pozitívne pôsobí na kondičné schopnosti detí. Deti sa oboznamujú so základmi tohto športu.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Jablonica
    Školská 1
    906 32 Jablonica
  • +421346583613- sekretariát - KLVAČOVÁ Hana