Stránky krúžku Literárno - dramatický krúžok

Prečo je náš krúžok najlepší?

Literárno- dramatický krúžok  je zameraný na rozvíjanie dramatického, rytmicko-pohybového cítenia, rečových, prednesových  a tvorivých slovných schopností.  Cieľom je viesť žiakov ku kultivovanému prejavu, objaviť budúcich amatérskych divadelníkov, recitátorov a tanečníkov. Je určený pre žiakov 1.stupňa.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Jablonica
    Školská 1
    906 32 Jablonica
  • +421346583613- sekretariát - KLVAČOVÁ Hana