• Nepedagogickí zamestnanci

    • Mzdová pracovníčka, účtovníčka:

     Hana KLVAČOVÁ

      

     Školník:

     Vladimír  HASÁK

      

     Upratovačky:

     Mária KUPKOVÁ 

     Jarmila ČMARADOVÁ

     Marta JURÍKOVÁ