Základná škola, Školská 1, 906 32 Jablonica

tel.: 034/6583613, 0911/177 690, zsjablonica@pobox.sk

V prípade, že Vaše dieťa nie je zrelé plniť povinnú školskú dochádzku, napr. podľa odporúčania učiteliek MŠ alebo učiteliek na zápise, môžete požiadať o odklad plnenia povinnej školskej dochádzky.

 

V tom prípade:

1. Podáte si písomnú žiadosť o odklad PŠD, v ktorej uvediete dôvody odkladu (tlačivo nájdete v riaditeľni ZŠ alebo i kliknutím na tento odkaz Ziadost_o_odklad_skolskej_dochadzky.pdf )

2. K žiadosti musíte doložiť vyšetrenie školskej zrelosti

• je zdarma, robia ho pedagogicko - psychologické poradne

• Senica, http://cpppapse.webnode.sk/

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Senici

Adresa: Robotnícka 62, 905 01 Senica

Tel/fax: 034/ 651 20 60

Tel: 034/ 651 20 61

 

Objednať sa môžu samotní rodičia alebo škola na základe dohody počas zápisu.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Jablonica
    Školská 1
    906 32 Jablonica
  • +421346583613- sekretariát - KLVAČOVÁ Hana