Žiacka školská rada

        Školský rok: 2017/2018

 

 

 

1.   Masárová Paulína           3.A

2.   Otépka Peter                   3.A

3.   Gbelcová Adela               4.A

4.   Martišová Diana              4.A

5.   Jankovič Filip                   5.A

6.   Kocúrik Michal                 5.A

7.   Beständigová Bianka       6.A       

8.   Mikulová Sára                  6.A

9.   Macko Miroslav                7.A

10. Peterka Roman                8.A

11. Baňárek Matúš                 8.A

12. Hrajnohová Simona         9.A

13. Rečný Roman                  9.A                        

Predseda ŽŠR:   Hrajnohová Simona

Pedagogický koordinátor: Mgr. Beáta Oslejová

Žiacka školská rada je pomocný orgán školy, ktorý vyjadruje záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania na základnej škole.

Poslaním Žiackej školskej rady  je prispievať k  riešeniu výchovno-vzdelávacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie činností v škole, hľadanie spoločných postupov v organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov a  zlepšovanie vzájomných vzťahov na škole.

Spolupracuje s vedením školy,  so žiakmi aj s učiteľmi školy.

                                                                                           

   

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Jablonica
    Školská 1
    906 32 Jablonica
  • +421346583613- sekretariát - KLVAČOVÁ Hana