Rada školy pri Základnej škole v Jablonici

Zloženie Rady školy:

11 členov

Pedagogickí zamestnanci:      Mgr. Čapková Jana

                                                Žáková Magdaléna

Nepedagogický zamestnanec: Klvačová Hana

Zástupcovia rodičov:              Mgr. Bulganová Lucia

                                                                  Bojnanská Zuzana

                                                Gschwengová Zuzana

                                                Ing. Kabaňová Silvia                         

Zástupcovia za zriaďovateľa:  Gaža Jozef

                                                 Mgr. Čerešník Jaroslav

                                                 Mgr. Kosová Eva

                                                 Mgr. Peterka Ladislav                                           

                                                

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Jablonica
    Školská 1
    906 32 Jablonica
  • +421346583613- sekretariát - KLVAČOVÁ Hana