• Knižnica
  • Zrekonštruovaná budova náraďovne
  • Oddychová zóna
  • Telocvičňa
  • Jazyková učebňa
  • Učebňa BIO-FYZ-CHE
  • učebňa TECHNIKY
  • Zasadačka
  • Školská jedáleň
  • ŠJ
  • Školská jedáleň
  • Altánok
  • Ranný ŠKD
  • Ranný ŠKD
  • ŠKD
  • V minulosti.
  • V minulosti.
     • Kto nás chráni - vyhodnotenie

      V pondelok 27. mája 2024 sa v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici uskutočnilo vyhodnotenie výtvarnej súťaže Kto nás chráni. Ciel'om sút'aže bolo podnietit' deti k bezpečnému správaniu sa, predchádzaniu úrazov, dopravných nehôd, k prevencii kriminality, drogových závislostí a iných negatívnych javov a v prípade, ak sa diet'a ocitne v zložitej situácii, vediet', kde hl'adat' pomoc a podporu - poIícia, hasičský záchranný zbor, mestská polícia, zdravotníctvo, centrá poradenstva a prevencie.

     • Voľné pracovné miesto

      Informácie o pracovnom mieste:

      Miesto výkonu práce: Základná škola Jablonica, Školská 1, 906 32 Jablonica

      Aprobácia: Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (1. stupeň)

      Termín nástupu: 01. 09. 2024

      Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 30. 06. 2024

      Rozsah úväzku: 100%

      Viac info na:

     • Výlet do ZOO Zlín-Lešná

      Školský rok sa pomaly chýli ku koncu a Rodičovské združenie pri ZŠ Jablonica sa rozhodlo dať darček deťom k MDD a zároveň ich odmeniť za celoročnú snahu zaujímavým výletom. Voľba padla na ZOO Zlín, jednu z najznámejších a najnavštevovanejších zoologických záhrad v ČR a zámok Lešná, ktorý sa nachádza v jej areáli. Vo štvrtok 6. júna si bolo treba privstať, skoro ráno totiž vyrážali tri autobusy výletníkov smer Zlín. Cesta ubehla rýchlo a dobrodružstvo vo svete zvierat sa mohlo začať. Počasie bolo ako na objednávku.

     • ,,Protidrogový týždeň”

      Úlohou učiteľov je poskytnúť okrem kvalitného výchovno-vyučovacieho procesu aj celostný rozvoj osobnosti žiaka so zreteľom na postrehnutie negatívnych fenoménov, ktoré sa stávajú častou súčasťou života v priebehu vývinu osobnosti. Dnešný svet je poznamenaný stigmou „inakosti“ a mnohé deti, z rôznych príčin siahajú po rôznych typoch látok, ktoré ich prenášajú do iného sveta.

     • Rozprávková noc v škole 2024

      Aj počas noci sa môžu v škole diať zvláštne veci. Inokedy tiché priestory tried ožili v noci z 31. mája na 1. júna džavotom detí. Nocľažníci s netradičnou školskou výbavou sa začali v sprievode svojich rodičov schádzať od devätnástej hodiny. Triedy na prvom stupni sa postupne zmenili na spálne. Zaujímavý večer sa mohol začať. Najskôr sa deti zabavili pri rôznych spoločenských hrách a súťažiach. Potom sa vybrali s baterkami v rukách hľadať ukryté poklady po nočnom areáli školy. Práve to preverilo ich odvahu. Po chutnej večeri, za ktorú ďakujeme pani Patákovej zo Sýpky Pub & GRILL, sa deti prezliekli do pyžám a postupne zaspávali pri večernej rozprávke, ktorú im čítali pani učiteľky. Ráno po raňajkách si postupne rodičia svoje ratolesti odprevádzali domov. Veríme, že večer plný zážitkov bol pre deti nezabudnuteľný a že si odniesli pekné spomienky. Touto cestou ďakujeme aj RZ pri ZŠ Jabloni

  • Partneri

   • Zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv
  • Jedálny lístok

   • Utorok18. 06.
   • Polievka fazuľová kyslá so zemiakmi (180/200/220/250)
    Kuracie prsia vyprážané (0/85/100/120)
    Ryža dusená (110/150/170/190)
    Šalát uhorkový (60/90/90/120)
    Stolová voda (200/200/200/250)
   • Streda19. 06.
   • Polievka paradajková so syrom a ovsenými vločkami (180/200/220/250)
    Omáčka chrenová (110/130/150/180)
    Bravčové stehno dusené na paprike (k prívarkom) (66/82/103/119)
    Knedľa kysnutá (80/90/120/150)
    Čaj ovocný s medom a citrónom (150/200/200/250)
  • Čas

   Utorok 18. 6. 2024
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje