• Posledný týždeň v škole

      Na konci horúceho školského roka sa naši žiaci zahrali na školských športových hrách, ktoré organizoval pán učiteľ Dieneš s pomocou deviatakov. Skupina zo 6.A sa rozhodla vyskúšať baseball, chlapci z rôznych tried si zahrali tradičný futbal, v telocvični sa odohrávali súboje vo vybíjanej medzi malými i veľkými žiakmi. Každý si prišiel na svoje. Ďakujeme všetkým, ktorí organizovali športové hry a aj tým, ktorí sa napriek teplému počasiu dokázali dobre zabaviť.

     • Pravda o drogách

      Pravda o drogách

      27.6.2019 sme pre 5. – 9. ročníka žiakov pripravili interaktívnu prednášku s názvom Pravda o drogách. Lektorom bol Peter Remper. Netradičnou formou priblížil témy: Drogy v tele, Fyzická závislosť, útok proti vitamínom a minerálnym látkam, Falošné údaje o alkohole, Aký účinok majú drogy na myslenie, Vplyv drog na osobnosť a tvorivosť, Aká je skutočná pravda o marihuane, Téma extáza.

     • Výlet - 6.A

      Výlet - 6.A

      Trieda 6.A sa zúčastnila 24.6.2019 na koncoročnom triednom výlete v Bratislave. Za vedomostnú súťaž Daj si čas, ktorú organizovala RTVS v Bratislave, získali finančnú odmenu, ktorú využili na to, aby si žiaci oddýchli a prezreli si Bratislavu. Prešli sa po dunajskom nábreží, pozreli si Slovenskú národnú galériu, Filozofickú a Právnickú fakultu UK, SND a na záver navštívili Euroveu.

     • Matematický klokan

      Simonka Fedorová / 2.A/ a Adam Ravas /3.A/ sa v tomto školskom roku stali úspešnými riešiteľmi v medzinárodnej matematickej súťaži Matematický klokan.

      Simonka získala aj titul Školský šampión - umiestnila sa najlepšie z celej školy.

     • Škola v prírode

      Fotodokumentácia: Škola v prírode 2019 (10.-14.6.)

      10.6.- Kontaktná Zoo, Motýlia záhrada

      11.6.- Hotel Magura, návšteva Belianskej jaskyne, Múzeum goralskej kultúry v Ždiari

      12.6.- Túra do Bielovodskej doliny, Tatranská Javorina Poľovnícky zámoček

   • Oznamy:

   • Prajeme krásne letné prázdniny!

  • Čas

   • Utorok20. 8. 2019
  • Fotogaléria

   • Daj si čas
   • Jablonická pamätná izba
   • Šarkaniáda
   • BA- Lego výstava
   • Škola v prírode
   • Plavecký výcvik 2018
   • CO-2018
   • Beh
   • Hurbanov pamätník