• Ochrana človeka a prírody

     • V piatok 20.9.2019 sa naši žiaci zapoja do každoročného podujatia Beh o pohár starostu obce, vyučovanie končí 11:30.

      V pondelok 23.9.2019- V núdzi poznáš priateľa, žiaci budú súťažiť v rôznych disciplínach civilnej obrany, vyučovanie končí 11:30.

     • 120. výročie železničnej trate Jablonica- Brezová pod Bradlom

     • Program obohatili aj naši šikovní prvostupniari!

     • Začiatok školského roka 2019/2020

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Riaditeľstvo Základnej školy v Jablonici Vám oznamuje, že nový školský rok 2019/2020 sa začne v pondelok 2. septembra 2019. Slávnostné otvorenie sa uskutoční o 8,00 hod. v priestoroch školy, predpokladaný odchod je o 9-tej hodine. Žiaci si so sebou prinesú podpísané prezúvky a písacie potreby.

      Stravovanie v  školskej jedálni a činnosť školského klubu detí začne v utorok 3. septembra.

      Tešíme sa na všetkých!

     • Posledný týždeň v škole

     • Na konci horúceho školského roka sa naši žiaci zahrali na školských športových hrách, ktoré organizoval pán učiteľ  Dieneš s pomocou deviatakov.  Skupina zo 6.A sa rozhodla vyskúšať baseball, chlapci z rôznych tried si zahrali tradičný futbal, v telocvični sa odohrávali súboje vo vybíjanej medzi malými i veľkými žiakmi.  Každý si prišiel na svoje. Ďakujeme všetkým, ktorí organizovali športové hry a aj tým, ktorí sa napriek teplému počasiu dokázali dobre zabaviť.

     • Pravda o drogách

     • Pravda o drogách

             27.6.2019 sme pre 5. – 9. ročníka žiakov pripravili interaktívnu prednášku s názvom Pravda  o drogách.  Lektorom bol Peter Remper.  Netradičnou formou priblížil témy: Drogy v tele, Fyzická závislosť, útok proti vitamínom a minerálnym látkam, Falošné údaje o alkohole, Aký účinok majú drogy na myslenie, Vplyv drog na osobnosť a tvorivosť, Aká je skutočná pravda o marihuane, Téma extáza. 

      Mgr. Anna Hamerlíková, koordinátor drogovej prevencie

     • Výlet - 6.A

     • Výlet - 6.A

      Trieda 6.A sa zúčastnila 24.6.2019 na koncoročnom triednom výlete v Bratislave. Za vedomostnú súťaž Daj si čas, ktorú organizovala RTVS v Bratislave, získali finančnú odmenu, ktorú  využili na to, aby si žiaci oddýchli a prezreli si Bratislavu. Prešli sa po dunajskom nábreží, pozreli si Slovenskú národnú galériu, Filozofickú a Právnickú fakultu UK, SND a na záver navštívili Euroveu.

       

     • Maľujeme o požiarnikoch

     • -ocenenie výtvarných prác našich žiakov okresnej súťaže Maľujeme o požiarnikoch

     • Matematický klokan

     • Simonka Fedorová / 2.A/ a Adam Ravas /3.A/ sa v tomto školskom roku stali úspešnými riešiteľmi v medzinárodnej matematickej súťaži   Matematický klokan.

      Simonka získala aj titul Školský šampión - umiestnila sa najlepšie z celej školy.

     • Škola v prírode

     • Fotodokumentácia: Škola v prírode 2019 (10.-14.6.)

      10.6.- Kontaktná Zoo, Motýlia záhrada

      11.6.- Hotel Magura, návšteva Belianskej jaskyne, Múzeum goralskej kultúry v Ždiari

      12.6.- Túra do Bielovodskej doliny, Tatranská Javorina Poľovnícky zámoček

      13.6.- lanovkou na Hrebienok, Studenovodské vodopády, túra na Reinerovu chatu

      14.6.- Odchod, Múzeum TANAP , Štrbské pleso

     • Rozprávková noc v škole

     •  Rozprávková noc v škole

                  Kto by nemal rád rozprávky a rozprávkové knižky? Milujú ich asi všetci, no najmä  deti. Preto sme opäť zorganizovali pre žiakov našej školy  Rozprávkovú noc. V piatok,  už od siedmej hodiny večernej si v rannom a školskom klube deti porozkladali spacie vaky a batožinu. Najskôr sa podpísali na rozprávkový plagát a potom v sprievode moderátorov – šiestakov zaplnili školskú knižnicu, kde ich privítali tóny Rozprávkovej pesničky. Svoje vedomosti si mohli otestovať v rozprávkových hádankách. Po knižnej prezentácii skúšali svoju šikovnosť pri zábavných a súťaživých hrách. Veľkým zážitkom tohto dňa bolo pre mnohých nočné hľadanie pokladu v areáli školy. Tajomný poklad našli pomocou nakreslenej indície a bateriek. Na dobrú noc si  deti prečítali rozprávky, a tak sa vo svojich snoch viacerí ponorili do čarovného sveta rozprávok. V sobotu ráno po raňajkách si deti rozprávali svoje pocity a dojmy. Každý žiak si domov odniesol pamätný list a malú odmenu.

                  Rozprávková noc bola pre deti jedinečným a nezabudnuteľným zážitkom.

      Michalicová Jana, školská knižnica

     • Potešilo nás - Deň detského úsmevu

     • Dobrý deň, chcem Vám poďakovať za výbornú akciu, ktorú Vaša škola uskutočnila 8.5., bola to veľmi vydarená, dobre zorganizovaná a sympatická akcia - klubík,jedlá v jedálni,dielničky,zdobenie perníčkov, predaj cigánskej a vianočiek všetko dobre pripravené.  Bola som milo potešená, som zo Senice a cítila som sa tam aj s deťmi veľmi dobre. Ďakujem a želám do vzdelávania a taktiež pri organizovaní podobných akcií veľa elánu a motivácie. 

      S pozdravom Lucia Kuklišová

     • Deň matiek

     • Deň matiek v Jablonici

      Dôležitým dňom nielen pre našich malých škôlkarov a školákov, ale hlavne pre ich mamičky a babičky, sa stal 12. máj 2019. Pri príležitosti oslavy Dňa matiek sa zišla v  kultúrnom dome veselá a rôznorodá spoločnosť, ktorá bola zvedavá na vystúpenie svojich ratolestí. Deti pod vedením pani učiteliek materskej školy a 1. stupňa predstavili bohatý program, plný piesní, tanca, scénok a básní. Na začiatku sa prihovoril prítomným pán starosta Ing. Silvester Nestarec a potom nasledovalo spevácko-recitačné pásmo škôlkarov. Žiaci 1. stupňa tiež potešili svoje mamičky a babičky svojimi umeleckými výkonmi, za ktoré boli odmenení veľkým potleskom.

      Sme radi, že sa náš kultúrny program všetkým hosťom páčil a dúfame, že v novom školskom roku sa opäť stretneme na tomto peknom podujatí.

     • 8.máj- Deň detského úsmevu

     • Deň detského úsmevu

             8. máj je štátnym sviatkom, ktorým si pripomíname koniec druhej svetovej vojny v Európe. Pripomenuli sme si ho radostne a veselo.

             ZŠ v spolupráci s RZZŠ a Klubíkom Jablonica otvorili brány areálu školy všetkým deťom a pripravili zábavné podujatie Deň detského úsmevu. Malé detičky cvičili s mamičkami a pracovali v tvorivých dielničkách v klubíku. Staršie prekonávali prekážky detskej atletiky, hrali bedminton, vybláznili sa v skákacom hrade. Svoju zručnosť si mohli všetci, dospelí i deti skúsiť pri zdobení medovníčkov.  Pekné je, že do práce sa zapojili aj naši žiaci. Pripravili fotokútik a maľovanie na tvár. Pre záujemcov o spoznávanie regiónu sme zorganizovali návštevu jedinej verejnosti prístupnej jaskyne na západnom Slovensku, Driny.

            V jedálni ZŠ bol bohato prestretý stôl s rôznymi pomazánkami, šalátikmi a nápojmy. Naozaj to boli mňamky. Vonku zase rozvoniavala cigánska a palacinky s rôznou náplňou. Príjemnú atmosféru dotváralo aj slniečko, ktoré nám krásne svietilo.

                                                                                                                     Mgr. Anna Hamerlíková           

     • Vystúpenie pre DSS Bojková

     • Vystúpenie pre DSS Bojková

      V piatok 3.mája nás navštívili klienti Domova sociálnych služieb pre dospelých Bojková v sprievode zastupujúcej riaditeľky Mgr.M.Škápikovej a pracovníkov domova . So záujmom si pozreli kultúrny program, ktorý im pripravili žiaci prvého stupňa pod vedením triednych učiteliek. Pekné kostýmy, piesne, tance i divadielko boli iste spestrením každodenného života klientov zariadenia v Bojkovej. Ako poďakovanie priniesli do školy ukážku  výrobkov, ktoré klienti DSS vyrobili vrámci terapeutických aktivít.

     • Zber papiera

     •  

      ZBER PAPIERA

      Riaditeľstvo Základnej školy v Jablonici  oznamuje, že

       

      OD ŠTVRTKA 2. MÁJA 2019

      bude v ZÁKLADNEJ ŠKOLE prebiehať zber papiera.

      Prinesený papier treba uložiť do kontajnera, ktorý bude umiestnený pri školskej jedálni. V prípade, že nemáte ako papier do školy dopraviť, neváhajte kontaktovať riaditeľstvo školy na telefónnom čísle 034/6583613.

      Zberom papiera chránite prírodu a pomáhate škole.

      Zapojte sa a  recyklujte!

      Ďakujeme!

       

    • Okresné kolo Pytagoriády
     • Okresné kolo Pytagoriády

     • Okresné kolo Pytagoriády

      V dňoch 26.3. a 27.3.2019 sa v Senici v ZŠ V.P.Tótha uskutočnilo obvodné kolo Pytagoriády. Našu školu reprezentovali úspešní riešitelia školského kola. Veľmi pekné umiestnenie získala Veronika Válková z 3.A, ktorá sa spomedzi 31 súťažiacich v kategórii P3 stala úspešnou riešiteľkou a  umiestnila sa na 9.mieste a Diana Kabaňová, ktorá zabodovala v kategórii P4 , umiestnila sa na 8. mieste  z 38 súťažiacich a stala sa taktiež úspešnou riešiteľkou.

      Všetkým našim reprezentantom, ktorí postúpili zo školského kola, patrí pochvala za vynaložené úsilie a čas na prípravu na súťaž.

     • Plavecký výcvik

     • Plavecký výcvik

      Plavecký výcvik  každoročne organizujeme v spolupráci s pánom Milanom Jamrichom, dlhoročným vedúcim trénerom plávania, v Mestskej plavárni v Senici. Aj tento rok od 4.apríla do 11.apríla  v príjemne vynovenom prostredí senickej plavárne  40 žiakov 1.stupňa v piatich 2- hodinových lekciách  rozvíjalo a zdokonaľovalo svoje plavecké schopnosti pod vedením skúsených trénerov. Záver patril už tradične súťaži v plávaní a plaveckej skúške, kde každý ukázal svoj pokrok počas kurzu. Za odmenu deti dostali „Mokré“ vysvedčenie, do ktorého im tréner zapísal dosiahnutý výkon v plávaní. Najrýchlejší plavci dostali medaily. Bodkou za výcvikom bolo šmýkanie na toboganoch, šmykľavke, či pobyt vo vírivke.

      Doprava do Senice a späť bola zabezpečená autobusom firmy Holiday Bus Slovakia s.r.o., hradil ju Obecný úrad Jablonica. Výdavky za výcvik deťom platili  rodičia.

      Mgr. Beáta Oslejová

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry na 1 stupni
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry na 1 stupni

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry na 1 stupni

      V stredu 20.3.2019 sa na 1.stupni uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Svoje vedomosti a zručnosti v tomto predmete si zmerali žiaci tretieho a štvrtého ročníka v teste od organizátora súťaže ZŠ Radlinského Kúty. Úspešnými riešiteľmi sa stali:

      3.ročník: Veronika Válková, Erik Lukáš Slovák, Jana Cablková

      4.ročník: Andrej Shevljakov, Lea Lukáčová, Viktória Vráblová, Diana Kabaňová, Ema    Gazdová

      Veronika Válková Andrej Shevljakov postupujú do obvodného kola, ktoré sa uskutoční 26. apríla v Kútoch.

     • Obvodné kolo Hurbanovho pamätníka

     • Obvodné kolo Hurbanovho pamätníka

      V piatok 22.februára  sa uskutočnilo v ZUŠ  v Senici  obvodné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hurbanov pamätník. Veľmi pekne a zodpovedne nás v silnej konkurencii škôl z okolia Senice reprezentovali víťazi školského kola Juliana Otépková, Diana Kabaňová, Adela Gbelcová a David Černek.  David Černek získal 3. miesto v prednese poézie v II.vekovej kategórii a Adela Gbelcová získala v tej istej vekovej kategórii 2. miesto v prednese prózy. Za skvelú reprezentáciu všetkým ďakujeme a k úspechu blahoželáme.

       

                                                                                                         Mgr. Beáta Oslejová

      Diplom_Gbelcova.pdfDiplom_Cernek.pdf