• Rodičovské združenie

     • Vážení rodičia, dňa 20.11.2019 Vás pozývame na triedne rodičovské združenie v čase od 15.00 do16:30hod..

     • Testovanie 5- 2019

     • Vážení rodičia,

      dňa 20. novembra 2019 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka (Testovanie5 - 2019). Žiaci 5. ročníka budú testovaní z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Žiaci 5. ročníka končia testovanie podľa harmonogramu o 11:15 hod. Podrobné informácie k danému testovaniu nájdete na www.nucem.sk v časti „Testovanie 5“ a aj na webovej stránke školy.

      ŠKD a obed nebude!

      Z tohto dôvodu majú všetci ostatní žiaci (1.A, 2. A, 3. A, 4.A, 6.A, 7.A, 8.A aj 9.A) 20.11.2019 riaditeľské voľno!!!

     • Jesenné fantázie

     • Jesenné fantázie svetlonosy

      V pondelok 21.10. sa okná na chodbe  prvého stupňa začali zapĺňať jesennou výzdobou. Dyne, dynky i riadne dyniská, veselé, smiešne, zubaté, farebné,  ale aj strašidelné,  ježkovia i mačičky. To všetko deti vyrobili doma s pomocou rodičov, súrodencov, starých rodičov alebo na hodinách výtvarnej výchovy, či pracovného vyučovania s pani učiteľkami. Bola to výstavka zručnosti, peknej jesennej tradície vyrezávania svetlonosov i fantázie. Všetky deti, ktoré na výstavu prispeli svojím dielkom boli odmenené diplomom a sladkou odmenou.

      Mgr. Beáta Oslejová

       

       

     • Európsky deň rodičov a škôl 2019

     • Európsky deň rodičov a škôl 2019

              18. október 2019 sme si zvolili ako Európsky deň rodičov a škôl 2019.  Päť usmiatych smajlíkov na plagátikoch bolo zárukou toho, že vyučovanie bude prebiehať nielen tradičnou formou, ale i zábavne. Tak aj bolo. Na každej hodine sa žiaci niečo nové dozvedeli a naučili.  Tradičnou obľúbenou  aktivitou bol Deň jablka  na I. stupni. Triedy, ktoré sa zapojili do projektu Hovorme o jedle vyhodnocovali najlepšie práce a ich autorov, robili výstavky prác, piekli, robili rámčeky a veľkoplošné dekorácie. Pri týchto činnostiach išlo najmä o spoluprácu medzi žiakmi. Nechýbali ani športové aktivity.  Žiaci súťažili o Penaltového kráľa a žiačky v skákaní na švihadle.

            Hoci vyučovanie trvalo 6 hodín ako vždy, čas nám rýchlo plynul. Ani sme sa nenazdali a bol záver nášho pekného spoločne prežitého dňa v škole.

      Mgr. Anna Hamerlíková     

      Deň jablka

      Piatok  bol na 1.stupni aj Dňom jablka. Toto úžasné ovocie, ktoré je pre nás všetkých dostupné takmer vo všetkých záhradkách je pre nás zdrojom vitamínov a vlákniny a má i ďalší prínos pre naše zdravie. Právom patrí na popredné miesto i v Pyramíde zdravej výživy.

      Nemali by sme zabúdať na múdre odporučenie – Jedno jablko denne. Aj deti si priniesli jablko a predtým ako ho zjedli si ho „rozveselili“ výzdobou z prírodných materiálov.

      Mgr. Beáta Oslejová

     • VII. ročník týždňa HOVORME O JEDLE

     • VII. ročník týždňa HOVORME O JEDLE
       

             V týždni od 14. októbra 2019 do 18. októbra 2019 sa konal už VII. ročník súťaže s názvom „Hovorme o jedle“ . Cieľom súťaže bolo vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť. Organizátori súťaže,  Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o., Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava,  pripravili 4 rôzne aktivity a vyhlásili na každý deň zaujímavé denné témy.

      Aktivity:

      1. súťažno-vzdelávacia aktivita "HOVORME O JEDLE"
      2. výtvarná súťaž "CHUTNÉ MAĽOVANIE"
      3. literárna súťaž "POZNÁM ZDRAVÉ POTRAVINY, Z MÔJHO MESTA ČI DEDINY"
      4. fotografická súťaž "OČAMI GURMÁNA"

      Denné témy:

      Pondelok (14. 10. 2019)
      1. Vyhlásená denná téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky
      2. Vyhlásená denná téma: Nezabúdaj na raňajky

      Utorok (15. 10. 2019)
      1. Vyhlásená denná téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov
      2. Vyhlásená denná téma: 5 porcií ovocia a zeleniny denne

      Streda (16. 10. 2019)
      1. Vyhlásená denná téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek
      2. Vyhlásená denná téma: Dodržiavaj pitný režim

      Štvrtok (17. 10. 2019)
      1. Vyhlásená denná téma: Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny
      2. Vyhlásená denná téma: Zdravý tanier

      Piatok (18. 10. 2019)
      1. Vyhlásená denná téma: Cukry, tuky, soľ
      2. Vyhlásená denná téma: Jedz a hýb sa

              Tím kreatívnych učiteľov našej školy pripravil pre žiakov  na vyučovacích hodinách aktivity  venované problematike potravín a zdravej výživy. Zaslali sme za školu prezentáciu so zdokumentovanými činnosťami, najlepšie literárne práce ( Alexandra Kolínská, Filip Jankovič, Liana Černeková)   i výtvarné práce ( Simona Franeková, Liana Jurovatá a Alexandra Kolínská). Žiaci sa zapájali do všetkého so záujmom a nadšením, teraz zostáva už len čakať ako nás ohodnotí porota. Dôležitejší je náš dobrý pocit zo spoločného diela.

      Mgr. Anna Hamerlíková

       

      V rámci týždňa Hovorme o jedle vytvorili žiaci 7. ročníka literárne práce, ktoré súvisia s obľúbeným ovocím Jabloničanov – s jabĺčkom. Želáme Vám – čitateľom príjemný umelecký zážitok!  

      7.A_Literarne_prace__.docx

      9.A_Literarna_praca_-_Ranna_piesen__Microsoft_Office_Word.docx  

       

      Týždeň zdravej výživy

      Zdravá výživa je jedným z dôležitých faktorov  pri zdravom vývine dieťaťa. Hoci táto téma rezonuje v médiách,  mnohí jej nevenujeme dostatok pozornosti a neuvedomujeme si následky nesprávneho a nezdravého spôsobu stravovania na ľudské zdravie a najmä na zdravie detí. Už od útleho detstva by sme mali deti viesť k správnym stravovacím návykom a zdravému spôsobu života, aby sa pre nich stal aj v budúcnosti samozrejmosťou.

       Preto sme sa počas týždňa od pondelka 14.10. zamerali v škole rôznymi aktivitami na tému zdravej výživy.

      V 3.A sa žiaci oboznámili s Pyramídou zdravej výživy, ktorá nám pomáha pri správnom výbere pomeru surovín v dennom stravovaní  a pitnom režime, ktorý je jeho súčasťou. Žiaci si po poznaní Pyramídy zdravej výživy vytvorili jej vlastný model kolážou z letákov obchodných reťazcov. Potom sme sa zamerali  najmä  na časť denného príjmu- desiatu. Deti si vzájomne pozreli  desiate a vyhodnotili ich prínos  k zdravej výžive. Čo je zdravé nebýva vždy pre deti lákavé, a tak sme vyhlásili na piatok  18.10.  súťaž „O najnápaditejšiu zdravú desiatu“. Tu sme zapojili i mamičky, oteckov alebo iných príbuzných do pomoci pri príprave lákavej zdravej desiatej, za čo im deti srdečne ďakujú. Tie najnápaditejšie boli odmenené.

      Mgr. Beáta Oslejová

       

     • Odpadáčik- školské kolo

     • 16.10.2019 ODPADÁČIK  alebo  Fantázia z odpadu –školské kolo

      Žiaci 1.stupňa ZŠ Jablonica sa zapojili do súťaže s názvom Odpadáčik alebo Fantázia z odpadu, ktorú vyhlásilo Záhorské osvetové stredisko v Senici. Do školského kola sa zapojili nasledujúci:7 žiakov z 1.A: Králik Dalibor,Blažková Emma,  Klvačová Petronela, Hlatký Kristián, Dosoudilová Sára, Jurovatá Michaela, Teodor Križan, 12 žiakov z 2.A : Jamrichová Sofia, Jančovič Gregor, Cyprichová Laura, Poláčková Vanesa, Faltýnek Mário, Nemčeková Viktória, Galba Alex, Jantusová Jessica, Černek Marek, Medovičová Vanda, Fandel Erik,Nováková Mária, 4 žiaci z 3.A:Pernecká Sofia,Fedorová Simona, Drinková Anabela, Malík Ľubomír, 6 žiakov zo 4.A:Cablková Jana, Sláviková Paulína, Ďurišová Aneta, Ravas Adam, Mihelová Karolína, Kraváriková Kristína a Válková Veronika.

      Žiaci vytvorili zaujímavé práce z odpadového materiálu. Našli sme tu zvieratká, dopravné prostriedky, sladkosti, futbalistu, robotov, predmety dennej potreby, ozdobné predmety, hračky, ktoré boli vyrobené z materiálov, ktoré by sme inak hodili do koša. Všetky práce sme vystavili na chodbe B pavilónu, aby sa mohli potešiť a inšpirovať aj ostatní žiaci a rodičia. Všetci žiaci dostali Pochvalný list a postupujúci sladkú odmenu.Do Senice postúpilo 6 prác:

      Slon  - Dalibor Králik 1.A

      Kinder- robot – Teodor Križan1.A

      Žralok –Erik Fandel 2.A

      Futbalista – Gregor Jančovič 2.A

      Trúba – Vanda Medovičová 2.A

      Žirafa – Ľubomír Malík 2.A

      Torta – Veronika Válková 4.A

      Vyhodnotenie a výstava sa uskutoční v novembri v ZOS Senica. Prajeme si, aby sa naše práce porote páčili!

                                                                                                   Mgr. Viera Žáková, učiteľka 1.stupňa                        

       

       

     •   Ako som prežila piatok 27.9 2019

     •                                              

             So školou sme išli na exkurziu do Smoleníc. Musím povedať, že to bola zatiaľ najlepšia exkurzia akú som kedy zažila. Od školy sme išli autobusom rovno do Smoleníc na miesto určenia. V autobuse bolo veselo.

             Prvá zastávka bolo múzeum Molpír. Prišli sme o niečo skôr, tak sme sa išli trošku prejsť. Ale čo čert nechcel, začalo popŕchať. Našťastie len trošičku. Nadesiatovali sme sa. V múzeu nás privítala veľmi milá pani. Rozdelili sme sa na dve polovice. Prvá polovica, čiže my ôsmaci sme išli ako prví. Pani nám ukázala rôzne predmety z praveku, starodávne šperky, starodávne knihy, aj fotografie významných  osobností. Našťastie sme mohli fotiť. Po prehliadke išla druhá skupina, šiestaci a my sme išli zatiaľ do inej miestnosti, kde boli vypchaté zvieratá,   mušle a všelijaké kamene. Keď sme boli na odchode podpísali sme sa do knihy návštev (samozrejme len kto chcel).  A dokonca sme si mohli kúpiť aj suvenír.

             Nastúpili sme do autobusu. Druhá zastávka bola Včelovina. Pri vchode nás privítal veľmi milý pán. Ukázal nám miesto kde sme si mohli odložiť veci. Potom sme išli ku včeliemu hotelu, kde nám povedal čo nás čaká. Po úvode sme išli k miestu kde bolo veľa rôznych včelích úľov. Ukázal nám, ktoré boli tie najstaršie. Neskôr sme sa premiestnili k sudom kde sme si spravili skupinovú fotku. Pokračovali sme  do kolosea. Tam to bolo zaujímavé. Po koloseu sme išli ochutnávať medy. Mne úprimne chutili všetky 3. Boli vynikajúce. Po malej ochutnávke sme si išli sadnúť do vnútra, kde nám druhý pán hovoril o včeliach,  ako vyzerajú a ako vyrábajú med. Po tom ako dohovoril sme si mohli ísť kúpiť medy, sviečky, kľúčenky.. jednoducho suveníry. Po tom ako sme nakúpili nastúpili sme do autobusu a išli  do školy. Zjedli sme chutný obed v školskej jedálni a v šiestej triede  zhodnotili s pani učiteľkami Hamerlíkovou a Čapkovou dnešný deň. Zazvonilo a my sme išli domov.

                                                       Daniela Michálková  8.A

     • Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu

     • Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu

      Dňa 25.09.2019 sa v Šaštíne Strážoch konali majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu trojčlenných družstiev. Z našej školy sa majstrovstiev zúčastnili:

      Chlapci: 8. ročník- Marcel Olah, 9. Ročník- Gregor Masár

      Dievčatá: 6. ročnik -  Adela Gbelcová, Diana Martišová,  9. ročník - Lucia Režnáková

      V súťaži družstiev sa naše dievčatá umiestnili na prvom mieste a postúpili na majstrovstvá trnavského kraja, ktoré sa uskutoční 03.10.2019 v Piešťanoch.

      Absolútnou víťazkou v kategórii dievčat sa stala Lucia Režnáková.

      Všetkým zúčastneným srdečne gratulujeme za reprezentáciu našej školy!

     • V núdzi poznáš priateľa

     • V   núdzi   poznáš  priateľa  2019

              23.9.2019 sa konal branný pretek V núdzi poznáš priateľa 2019. Súťažilo 12  štvorčlenných družstiev, ktoré mali zaujímavé názvy. Stanovištia s úlohami zabezpečili členovia Jednotky dobrovoľných záchranárov Civilnej ochrany okresu Senica a Skalica a Kynologického klubu Barvínek Jablonica . Súťažiaci absolvovali vedomostný test o civilnej ochrane, topografiu, výber evakuačnej batožiny, použitie prostriedkov individuálnej ochrany, poskytnutie prvej pomoci a hasenie malého požiaru.

       Výsledky: 

      1. miesto – FC  REAL DEVILS 

      ( Adián Čerešník, Andreas Malík, Tomáš Režnák, Radovan Sadloň )

      2. miesto -  DARKDNES

      ( Paulína Masárová, Viktória Tomeková, Diana Kabaňová, Ema Gazdová)

      3. miesto -  ŠIESTAČKY

      ( Adela Gbelcová, Alexandra Fedorová, Alexandra Blažková, Diana Martišová)

                                                                                                       

                                                                                                          Mgr. Anna Hamerlíková      

     • Beh o pohár starostu obce

     • Cezpoľný beh  o  Pohár starostu obce Jablonica

       

              V piatok 21.septembra 2019 zorganizovala základná škola v spolupráci s obecným úradom cezpoľný beh o Pohár starostu obce Jablonica. Krásne slnečné jesenné počasie prispelo k pekným výkonom pretekárov a dobrej atmosfére preteku. Pochvala patrí všetkým zúčastneným, víťazom medaily a vecné ceny. Výsledky:   

       

      I. Kategógia – 1.ročník D  - 1. miesto – Viktória Sekáčová

                                                  2.miesto  - Sára Dosoudilová

                                                  3. miesto – Katarína Šimková

       

      I. Kategógia – 1.ročník CH – 1. miesto - Dalibor Králik

                                                    2. miesto - Teodor Križan

                                                    3. miesto – Kristián Hlatký

       

      II. Kategória  - 2.- 3. ročník  D  -   1.miesto -  Sofia Pernecká

                                                           2.miesto – Agáta Gbelcová

                                                           3.miesto – Viktória Nemčeková

       

      II. Kategória  - 2.- 3. ročník  CH  -   1.miesto -  Marek Černek

                                                              2.miesto  - Denis Koch

                                                              3.miesto – Lukáš Kabaňa

       

      III. Kategória  4. – 5. ročník  D  -  1.miesto  - Nina Zavadilová

                                                          2.miesto – Monika Veselá

                                                          3.miesto -  Diana Kabaňová

       

      III. Kategória  - 4.- 5. ročník  CH  -  1.miesto  - Jerguš Bulgan

                                                             2.miesto -  Peter Martiš

                                                              3.miesto – Majko Malík

       

      IV. Kategória  6. – 7. ročník  D  -  1.miesto  - Adela Gbelcová

                                                           2.miesto – Veronika Veselá

                                                           3.miesto – Alexandra Kolínská

       

      IV. Kategória  - 6.- 7. ročník  CH  -  1.miesto – Filip Cebula

                                                              2.miesto -  Martin Malík

                                                              3.miesto – Alex Zeman

       

      V. Kategória  8. – 9. ročník  D  -  1.miesto  - Miriam Mikúšková

                                                          2.miesto -  Daniela Michálková

                                                            

      V. Kategória  - 8.- 9. ročník  CH   -   1.miesto  - Gregor Masár

                                                               2.miesto  - Marcel Olah

                                                               3.miesto – Kristán Cebula

       

              Absolútnym víťazom cezpoľného behu a držiteľom  putovného pohára starostu obce sa stali žiaci 8.A.

                                                              

       

     • Victoria Regia 2019

     •     V stredu 18. septembra 2019 sa konala v SOŠ záhradníckej v Piešťanoch národná súťaž vo viazaní a aranžovaní kvetov Victoria Regia 2019 – Majstrovstvá Slovenska vo floristike. 

           Vo štvrtok 19.9. ich vystavovali v KSC Fontána a niektoré aj v Auparku. Boli sme na výsledné inšpiratívne "kúsky" zvedaví, a tak sme sa na ne boli s našimi deviatakmi +-  pozrieť. Za odvoz ďakujeme DHZ Jablonica!

     • Dopravná výchova v 4.A

     • 19.9.2019   štvrtáci navštívili dopravné ihrisko na 1. ZŠ Senica v rámci  dopravnej výchovy. Dopravná výchova bola realizovaná z dotácie MŠVVaŠ SR na podporu praktického výcviku na DDI pod odborným vedením pána Mgr. Pastuchu .

     • 120. výročie železničnej trate Jablonica- Brezová pod Bradlom

     • Program obohatili aj naši šikovní prvostupniari!

     • Začiatok školského roka 2019/2020

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Riaditeľstvo Základnej školy v Jablonici Vám oznamuje, že nový školský rok 2019/2020 sa začne v pondelok 2. septembra 2019. Slávnostné otvorenie sa uskutoční o 8,00 hod. v priestoroch školy, predpokladaný odchod je o 9-tej hodine. Žiaci si so sebou prinesú podpísané prezúvky a písacie potreby.

      Stravovanie v  školskej jedálni a činnosť školského klubu detí začne v utorok 3. septembra.

      Tešíme sa na všetkých!

     • Posledný týždeň v škole

     • Na konci horúceho školského roka sa naši žiaci zahrali na školských športových hrách, ktoré organizoval pán učiteľ  Dieneš s pomocou deviatakov.  Skupina zo 6.A sa rozhodla vyskúšať baseball, chlapci z rôznych tried si zahrali tradičný futbal, v telocvični sa odohrávali súboje vo vybíjanej medzi malými i veľkými žiakmi.  Každý si prišiel na svoje. Ďakujeme všetkým, ktorí organizovali športové hry a aj tým, ktorí sa napriek teplému počasiu dokázali dobre zabaviť.

     • Pravda o drogách

     • Pravda o drogách

             27.6.2019 sme pre 5. – 9. ročníka žiakov pripravili interaktívnu prednášku s názvom Pravda  o drogách.  Lektorom bol Peter Remper.  Netradičnou formou priblížil témy: Drogy v tele, Fyzická závislosť, útok proti vitamínom a minerálnym látkam, Falošné údaje o alkohole, Aký účinok majú drogy na myslenie, Vplyv drog na osobnosť a tvorivosť, Aká je skutočná pravda o marihuane, Téma extáza. 

      Mgr. Anna Hamerlíková, koordinátor drogovej prevencie

     • Výlet - 6.A

     • Výlet - 6.A

      Trieda 6.A sa zúčastnila 24.6.2019 na koncoročnom triednom výlete v Bratislave. Za vedomostnú súťaž Daj si čas, ktorú organizovala RTVS v Bratislave, získali finančnú odmenu, ktorú  využili na to, aby si žiaci oddýchli a prezreli si Bratislavu. Prešli sa po dunajskom nábreží, pozreli si Slovenskú národnú galériu, Filozofickú a Právnickú fakultu UK, SND a na záver navštívili Euroveu.

       

     • Maľujeme o požiarnikoch

     • -ocenenie výtvarných prác našich žiakov okresnej súťaže Maľujeme o požiarnikoch