• Oznamy pre rodičov

  23.1.2019- v stredu sa budú konať triedne ZRPŠ od 15:30- do 16:30

  31.1.2019- žiaci dostanú výpisy polročných vysvedčení na poslednej vyučovacej hodine

  1.2.2019- piatok- polročné prázdniny

 • Hry so snehom 2.A

  Po vianočných prázdninách nás pani zima prekvapila bohatou snehovou nádielkou. Preto sa deti na prvom stupni rozhodli, že si postavia snehuliakov. K snehuliakom poobede pribudli snehoví kamaráti, ktorých vytvorili žiaci zo ZUŠ- pobočka Jablonica.

 • Detský karneval- 12.1.2019

  Detský karneval- 12.1.2019

  Tradičný januárový karneval pre deti  našej školy  nenechal na seba dlho čakať. Aj tento rok škola v spolupráci s RZ pri ZŠ Jablonica   pripravili pre deti zábavné karnevalové popoludnie plné hier, zábavy, hudby a tanca. V sále Domu kultúry sa v sobotu  predviedli masky v plnej svojej kráse. Nechýbali šaškovia, pôvabné princezné, veselé zvieratká, rytieri či kozmonaut. Ples otvorila Plesová kráľovná promenádou masiek. Po predstavení všetkých masiek začala voľná zábava. Najviac sa však deti potešili sprievodným súťažiam, v ktorých ukázali svoju šikovnosť. Bokom neostali ani rodičia, ktorí sa tiež zapojili do veselého zápolenia. V takejto atmosfére sa niesol celý karneval.

              Ďakujeme šikovným rodičom, sponzorom, ktorí  prispeli na bohatú  tombolu i bufet a teda všetkým za snahu urobiť  radosť nielen deťom našej školy, ale všetkým návštevníkom.

   

 • Mikuláš v škole

  Mikuláš v škole

  Vo štvrtok 6.12. zavítal Mikuláš aj do našej školy. Prišiel sa presvedčiť, či si mladší žiaci  plnia svoje školské povinnosti ako sa patrí. Spolu s čertom a anjelom navštívili všetky triedy na 1. stupni, aby deti odmenili za dobré správanie sladkou odmenou, ktorú zakúpilo RZZŠ. Túto milú akciu pripravili žiaci zo žiackej školskej rady, za čo im patrí srdečná vďaka.

   

 • Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  Po mikulášškej nádielke vo štvrtok 6.12. čakala prvákov ešte jedna dôležitá udalosť- slávnostná imatrikulácia alebo pasovanie za právoplatných žiakov našej školy. Tradične sa tejto čestnej úlohy ujali   členovia žiackej školskej rady, aby pomocou pasovania „ceruzkou pomocníčkou“ premenili malých žiačikov- škôlkarov, na ostrieľaných prvákov. Tí najprv museli dokázať, že už zvládli  učivo z matematiky, slovenského jazyka  a prvouky vyriešením zábavných úloh. Po zložení slávnostného sľubu prváka dostali imatrikulačný list s menom a ceruzku a gumu,  potrebné pomôcky každého žiaka. Gratulujeme prváci!

                                                                                          Mgr. Beáta Oslejová, koordinátor ŽŠR

   

 • Stolnotenisový turnaj

  Stolnotenisový turnaj

  Stolnotenisový turnaj žiačok a žiakov o Putovný pohár starostu Obce Jablonica

           V stredu, 5.decembra 2018 sa uskutočnil v dome kultúry tradične v predvianočnom období stolnotenisový turnaj žiačok a žiakov o Putovný pohár starostu Obce Jablonica.

          Prihlásilo sa 20 súťažiacich. Hráči boli rozdelení do piatich skupín. Hralo sa systémom každý s každým. Do finále postúpili víťazi skupín. Po dramatickom súboji sa víťazom turnaja a držiteľom putovného pohára pre rok 2018 stal Kristián Vávra. Na druhom mieste bol Miroslav Macko. Tretia skončila Alexandra Reháková. Hlavným rozhodcom bol Mgr. Ján Miča.

           Poďakovanie patrí starostovi obce a obecnému úradu, ktorí zabezpečili veľmi príjemné prostredie a ceny pre víťazov.

                          

  Mgr. Anna Hamerlíková

 • Jablonická trefa 2018

  Jablonická trefa 2018
  19. novembra 2018 sa konal 8.ročník súťaže v streľbe zo vzduchovky Jablonická trefa.
  Prihlásilo sa 24 dievčat a chlapcov, ktorí boli rozdelení do dvoch kategórii podľa veku. Súťaž
  bola dvojkolová, strieľalo sa na ,,panáčikový“ terč a  na kruhový terč.
  Favoritom bol minuloročný víťaz Matúš Čmarada. Potvrdil istú ruku, dobré oko a pevné
  nervy a umiestnil sa na 1. mieste v kategórii mladších žiakov. Druhú priečku obsadil Adrián
  Čerešník. Trojicu najlepších doplnil Miroslav Bachna. V kategórii starších žiakov bol
  najlepším strelcom Kristián Cebula. Druhé a tretie miesto obsadili Samuel Stančík a Oruc
  Sert.
  Súťaž finančne podporil OcÚ Jablonica a Kynologický klub Barvínek Jablonica.
  Mgr. Anna Hamerlíková

 •  Projekt- DETI V POHYBE

   Projekt- DETI V POHYBE

  Nadácia Volkswagen Slovakia schválila našej škole finančnú dotáciu na GP:  Projekty zamestnancov pod názvom   DETI V POHYBE. Podstatou  projektu bolo vybudovanie multifunkčnej pohybovej miestnosti v budove školskej jedálne a mimoškolských aktivít. Jeho cieľom je stimulovať u detí prirodzený záujem o pohyb pútavou formou spojenou s objavovaním. Na finálnej realizácii a dokončení sa podieľala základná škola a obecný úrad, ktorý dofinancoval rekonštrukčné práce.

              Vďaka tejto renovácii získali deti kvalitnejší priestor pre svoje relaxačné a oddychové aktivity. Miestnosť je vybavená pomôckami určenými na fyzioterapiu, na rozvoj koordinácie – ako je akupunktúrny koberec, senzomasážny chodník, balančné kamene, fitlopty a ďalšie.            Ďakujeme všetkým, ktorí sa do projektu zapojili a vytvorili pre deti našej základnej školy ďalšie moderné a príjemné prostredie.

   

   

 • 50. výročie ZŠ Jablonica

  50. výročie ZŠ Jablonica  1968- 2018

              50. rokov alebo pol storočia ? Ako to znie lepšie ? Päťdesiat rokov v dejinách je zlomok času, je to jubileum, pri ktorom sa každý zvykne obzrieť dozadu. Je vďačnou príležitosťou na spomienky, na stretnutia, na spoločnú oslavu a prípitok so želaním.

              Tak sa aj stalo. 26. októbra 2018 sa zišli na pôde tunajšej školy pri príležitosti osláv 50.výročia ZŠ Jablonica, hostia z radov bývalých i súčasných pedagogických aj nepedagogických zamestnancov, poslanci obecného zastupiteľstva, starosta obce, rodičia, sponzori školy.

              Po slávnostnom príhovore p. riaditeľky školy Mgr. Ľ. Kukanovej, starosta obce Ing. S. Nestarec poďakoval kyticou kvetov bývalým riaditeľkám a riaditeľom školy, ktorí sa zaslúžili o dobré meno školy a pomohli vychovávať a formovať stovky mladých ľudí. Počas prehliadky priestorov našej školy sa v zrkadle spomienok vynárali triedy z minulosti a porovnávali sa s tými dnešnými, ktoré sa, ako roky plynuli menili, vylepšovali a krásneli. Prispela k tomu i ZUŠ Senica, elokované pracovisko Jablonica, ktorá usporiadala vernisáž výtvarných prác z radov našich žiakov.

              Neobyčajnú atmosféru tohto dňa doplnila slávnostná akadémia, ktorá sa konala v kultúrnom dome. Program si prišli pozrieť nielen pozvaní hostia, žiaci, rodičia, ale aj široká verejnosť. Nevšedným zážitkom bola prezentácia starých fotografií  kolektívov tried, prvých žiakov a učiteľov.

              Po skončení akadémie bola pre hostí pripravená slávnostná recepcia, na ktorej sa zaspomínalo na roky minulé, postretali sa bývalí kolegovia a strávili tak príjemné chvíle. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli k zdarnému priebehu osláv jubilea jablonickej školy.

  Pozvanka.pdf

 • Drozd 2018

  Drozd 2018

  ,,Pod týmto názvom sa vo štvrtok 25.10.2018 uskutočnilo v Trnavskom kraji Súčinnostné viacstupňové havarijné cvičenie. Obsahom cvičenia bola činnosť dotknutých orgánov krízového riadenia na úrovni kraja, okresov, prevádzkovateľa JZ, základných zložiek integrovaného záchranného systému a vybraných obcí a objektov pri vzniku mimoriadnej udalosti následkom havárie JZ SE EBO V-2 v Jaslovských Bohuniciach spojenej s únikom rádioaktívnych látok. V rámci cvičenia sa vykonala  praktická ukážka činnosti kontrolného stanovišťa pri evakuácii obyvateľstva z ohrozených oblastí. Ukážku vykonali, pod dohľadom členov krízových štábov Okresných úradov Senica a Skalica, členovia Spoločnej jednotky civilnej ochrany zriadenej pri SČK ÚS Senica v spolupráci s príslušníkmi hasičského a záchranného zboru. Precvičili si kontrolu kontaminácie dopravných prostriedkov a osôb rádioaktívnymi látkami, hygienickú očistu osôb a vedenie evidencie osôb a dopravných prostriedkov, ktorí prešli kontrolným stanovišťom, v ktorom taktiež zabezpečovali zdravotnú službu. Takéto cvičenia sa vykonávajú raz za tri roky a slúžia k tomu, aby si všetky subjekty zainteresované na riešení radiačnej havárie precvičili postupy a činnosti, ktoré by realizovali vo svojej pôsobnosti“. ( Igor Janšák)

  Žiaci piateho a deviateho ročníka našej školy boli ,,evakuovaní“ do priestorov Hlbockého dvora PD Senica a zúčastnili sa cvičenia.

                                                                                              Mgr. Anna Hamerlíková

   

   

 • Detský čin roka 2018

  Detský čin roka 2018

  Detský čin roka 2018

  Detský  čin roka je projekt, ktorý už 17 rokov pomocou princípu skutočných príbehov inšpiruje malé aj veľké deti k malým i veľkým dobrým skutkom. Všíma si každodenné aj mimoriadne činy.  Každý žiak mohol dať svoj hlas jednému zo skutkov v každej zo šiestich kategórii :

   

  1. Záchrana života
  2. Pomoc v rodine
  3. Pomoc rovesníkom
  4. Pomoc ľuďom
  5. Pomoc prírode
  6. Dobrý nápad
  7. Cena Sašky Fischerovej – Malý veľký čin.

  Siedmaci sa zapojili do detskej poroty a poslali hlas príbehom, ktoré ich  najviac oslovili. A o čom boli? Marko zachránil dedkovi život rýchlym rozhodnutím a privolaním pomoci, malá Emka pomáha nepočujúcim rodičom, deti zorganizovali burzu hračiek, aby potešili tie, ktoré pomoc potrebujú, siedmaci  pomáhali jedlom bezdomovcovi, ktorý veľmi pekne maľoval, triedenie odpadu, deti potešili seniorov, tým, že im vyrobili a poslali vianočné pozdravy.  

  Veríme, že vyhrá niektorí z príbehov,, ktoré sme podporili a jeho autor bude ocenený.

  Mgr. Anna Hamerlíková

 • Daj si čas

  Ako sme vyhrali v Daj si čas. ( Článok zo zápisu zážitkov žiakov).

          ,,Začalo sa to tak, že o 5:00 ráno ma mama zobudila. Dal som si raňajky a umyl zuby. O 5:30 pre mňa prišla babka a dedo a zaviezli ma do školy“.

         ,,O 6:00 autobus vyrazil . Bratislava nás privítala hmlou a sychravým počasím. V budove RTVS sme sa nadesiatovali a čakali, kým nám dajú pokyny k natáčaniu“. Po hodine čakania sme sa dočkali. Našich súťažiacich odviedli do vedľajšej miestnosti, my diváci sme sa zložili v šatni. Témou súťaže bolo mesto  Banská Bystrica. Súťaž bola zaujímavá, mnohé scény sa opakovali, lebo moderátori  sa mýlil v texte. Disciplíny si vždy oba tímy skúsili. Naši súperi zo ZŠ  Hrnčiarovce nad Parnou boli v červených tričkách, náš tím,  David Černek, Filip Jankovič, Liana Jurovatá a Alexandra Kolínská,  v modrých. ,,Prvá úloha bola na prvý pohľad jednoduchá, zapáliť  sviečky zápalkami. Vyhrávali sme 3:1. V druhej  úlohe sme hádzali loptičky do vedra“. Darilo sa nám. Do tretej úlohy, ktorá mala názov ,,viac alebo menej“  boli zapojení  aj diváci a mohli svoji m rozhodnutím ovplyvniť výsledok.   ,,Napätie stúpalo, lebo  bola remíza 6:6. Po prestávke nasledovala úloha, ktorá vyžadovala nielen zručnosť, ale aj pevné nervy a dobrú taktiku“. Úlohou súťažiacich družstiev bolo čo najrýchlejšie prekonať prekážkovú dráhu bez zhodenia prekážky. V prípade, že jeden hráč zhodí, hra končila.  Tu nám trocha pomohlo šťastie, lebo súperi zhodili. Bolo 9:7. ,,Poslednou úlohou bol  kvíz“. Vyberali sme otázky. Pošťastilo sa nám získať žolíka, čo znamenalo výhodu v bodovom hodnotení. Bolo to napínavé do samého konca. Vyhrali sme 10:5.  Získali sme 200€ šek a každý knihu.

          Domov sme odchádzali šťastní a spokojní.  V programe RTVS budeme v sobotu 20.10. v relácii Daj si čas.

                                                                                                                                 Mgr. Anna Hamerlíková

 • V   núdzi   poznáš  priateľa  2018

  V   núdzi   poznáš  priateľa  2018 – školské kolo súťaže Mladý záchranár

          24.9.2018 sa konal branný pretek V núdzi poznáš priateľa 2018, ktorý bol súčasne školským kolom Mladého záchranára. Súťažilo 15  štvorčlenných družstiev, ktoré mali zaujímavé názvy. Stanovištia s úlohami zabezpečili členovia Kynologického klubu a Dobrovoľnými záchranármi Civilnej ochrany okresu Senica organizovali. Súťažiaci absolvovali vedomostný test o civilnej ochrane, topografiu, výber evakuačnej batožiny, použitie prostriedkov individuálnej ochrany, poskytnutie prvej pomoci. Z dôvodu veľmi nepriaznivého počasia sme sa presunuli do telocvične.    

   Výsledky: 

  1. miesto – Game Over ( Samuel Stančík, Adián Čerešník, Matúš Čmarada, Filip Zavadil)

  2. miesto -  Navždy mladí ( Tomáš Režnák, Lucia Režnáková, Tereza Gschwengová, Miroslav Macko)

  3. miesto -  Toaleťáci ( Michal Kocúrik, Tomáš Čmarada, Adam Cablk, Michal Michálek)

                                                                                                   

                                                                                                      Mgr. Anna Hamerlíková      

 • Cezpoľný beh  o  Pohár starostu obce Jablonica 2018

  Cezpoľný beh  o  Pohár starostu obce Jablonica  2018

   

          V piatok 21.septembra 2018 sme v spolupráci s obecným úradom zorganizovali cezpoľný beh o Pohár starostu obce Jablonica. Počasie nám prialo, deti boli disciplinované, podujatie sa vydarilo. Pochvala patrí všetkým zúčastneným, víťazom medaily a vecné ceny. Výsledky:   

   

  I. Kategógia – 1.ročník D  - 1.  miesto – Viktória Nemčeková

                                               2.miesto  - Vanesa Poláčková

                                               3. miesto – Jessica Jantusová

   

  I. Kategógia – 1.ročník CH – 1. miesto - Marek Černek

                                                 2. miesto.- Ján Chalúpka

                                                 3. miesto – Gregor Jančovič

   

  II. Kategória  - 2.- 3. ročník  D  -   1.miesto -  Erika Veselá

                                                          2.miesto – Monika Veselá

                                                          3.miesto – Karolína Mihelová

   

  II. Kategória  - 2.- 3. ročník  CH  -   1.miesto -  Peter Martiš

                                                            2.miesto  - Erik Lukáš Slovák

                                                            3.miesto – Peter Olah

   

  III. Kategória  4. – 5. ročník  D  -  1.miesto  - Diana Martišová 

                                                              2.miesto - Adela Gbelcová

                                                             3.miesto – Nina Zavadilová

   

  III. Kategória  - 4.- 5. ročník  CH  -  1.miesto  - Filip Cebula

                                                             2.miesto -  Jerguš Bulgan

                                                             3.miesto - Jaroslav Macejka

   

  IV. Kategória  6. – 7. ročník  D  -  1.miesto  - Laura Bulganová

                                                          2.miesto – Veronika Veselá

                                                          3.miesto – Alexandra Kolínská

   

  IV. Kategória  - 6.- 7. ročník  CH  -  1.miesto - Filip Zavadil

                                                             2.miesto -  Gregor Masár

                                                             3.miesto – Marcel Olah

   

  V. Kategória  8. – 9. ročník  D  -  1.miesto  - Lucia Režnáková 

                                                        2.miesto – Alexandra Reháková                                                        

                                                        3.miesto – Terézia Gschwengová 

   

  V. Kategória  - 8.- 9. ročník  CH   -   1.miesto – Tomáš Režnák

                                                             2.miesto - Jaroslav Mihok

                                                             3.miesto - Matúš Baňárek

   

          Absolútnym víťazom cezpoľného behu a držiteľom  putovného pohára starostu obce sa stali žiaci 3.A.

                                                                                     Vypracovala :  Anna Hamerlíková 

 • Jablonická pamätná izba

  21.9.Návšteva  Jablonickej pamätnej izby 1.stupeň ZŠ

  21.9. sme navštívili novootvorenú Jablonickú pamätnú izbu. Sprievodcu nám robila p. A. Dingová. Rozprávala sa so žiakmi a priblížila im využitie starých predmetov v minulosti. Niektoré predmety ešte stále máme v domoch a dvoroch svojich starých rodičov. Videli sme kuchyňu, dres na umývanie riadu, obrusy, kuchynské potreby, vodovú lavičku, na ktorej boli vedrá s vodou, tkané koberce. V druhej izbe bol nábytok, postele, obrusy, výšivky, sväté obrázky, ktoré v minulosti nechýbali v žiadnej domácnosti. Okrem iného nás zaujali  figuríny v pánskom a dámskom kroji, detský kočík s bábikou a kolíska s bábätkom zavinutom v perinke.

 • Šarkaniáda

  21.9.2018 Šarkaniáda 1.stupeň ZŠ

  V piatok, pred jablonickými hodami, využili žiaci na pohyb. Krásne slnečné a veterné počasie im umožnilo púšťať šarkany. Žiaci si navzájom  pomáhali pri rozmotávaní špagátov šarkanov. Prežívali veľkú radosť pri behaní a pozorovaní farebných šarkanov v povetrí.

   

 • Plavecký výcvik 2018

  Plavecký výcvik 2018

  Žiaci 2.A, 3.A a 4.A sa pred koncoročným vysvedčením od 19.6. do 26.6.2018 zúčastnili piatich lekcií plaveckého výcviku v Mestskej plavárni v Senici. Pod vedením skúsených trénerov plávania a vedúceho p. Milana Jamricha, sa deti  osmelili pri oboznamovaní sa s vodou, prípadne si zlepšili svoje plavecké schopnosti. Na dve hodiny plné hier vo vode a plávania sa deti každý deň tešili, nevadilo im ani skoršie vstávanie. V závere každý ukázal čo sa naučil v plaveckej skúške. Všetci potom dostali „Mokré vysvedčenie“ so zapísaným výkonom v plávaní. Odmenou bolo šmýkanie na toboganoch, šmykľavke, či pobyt vo vírivke.

  Doprava do Senice a späť bola zabezpečená autobusom firmy Holidaybus, hradil ju Obecný úrad Jablonica. Výdavky za výcvik deťom platili  rodičia.

  Mgr. Beáta Oslejová- vedúca plaveckého výcviku

 • Smelý zajko

  Anglicko – slovenské divadelné predstavenie

  Dňa 10.5.2018 sme  so žiakmi 1. – 4.ročníka boli na predstavení v Mestskom kultúrnom stredisku v Senici. Martinské divadelné centrum už tradične pripravilo pre deti 1.stupňa zaujímavé divadelné predstavenie v anglicko – slovenskom prevedení, ktoré ponúklo deťom moderné spracovanie rozprávky J.Cígera – Hronského, Smelý zajko – A bold rabbit. Veľmi pútavým spôsobom, prístupným vekovej kategórii a súčasným podaním tohto už klasického diela herci priblížili hlavnú myšlienku – Všade dobre, doma najlepšie- a zároveň ponúkli deťom rozšírenie slovnej zásoby v anglickom jazyku. Výstižné kostýmy a melodické pesničky dotvorili predstavenie, ktoré sa deťom i pedagógom páčilo. Dopravu do Senice a späť hradilo RZZŠ.

                                                                                 Mgr. Beáta Oslejová

 • Škola v prírode

  Škola v prírode 30.4. – 4.5.2018

  Posledný aprílový pondelok bol dlho očakávaným dňom odchodu žiakov druhého, tretieho a štvrtého ročníka do školy v prírode Fantázia na Starej Myjave. Dvadsaťštyri prvostupniarov  plných očakávania  dalo na 5 dní ahoj škole i rodičom a prežili nevšedný školský týždeň v krásnom prírodnom prostredí Myjavskej pahorkatiny, mimo svojho domova a každodennej  rutiny. Pre niektorých to bola prvá skúsenosť, iní s radosťou absolvovali pobyt druhý krát. Deti skúsili nielen ako sa spolunažíva so svojimi spolužiakmi, kamarátmi a pani učiteľkami v chate pri lese, ale mali aj možnosť vyskúšať si jazdu na koni, štvorkolke, lezenie na lezeckej  stene, lovenie rýb, lukostreľbu a iné fantastické zábavné činnosti podľa záujmu, vedené obľúbenými animátormi. Popritom nikto nezostal hladný, veď strava bola zabezpečená 6 krát denne. O zdravie  detí sa starala šikovná pani zdravotníčka. Skutočne pestrá  zábava ako sú diskotéky, súťaže, nočná hra   a kino, bola zárukou toho, že do postelí si všetci  líhali unavení a plní zážitkov. To všetko bolo umožnené deťom vďaka ich rodičom, dobre cielenému štátnemu príspevku i záujmu vedenia našej školy o rekreáciu našich detí. Vďaka patrí i rodičom, ktorí venovali drobné vecné ceny do súťaží.

                                                                               Mgr. Beáta Oslejová – vedúca školy v prírode

 • Olympiáda zo SJL na 1.stupni

  Olympiáda zo SJL na 1.stupni

  Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry na 1.stupni

  Školské kolo  Olympiády zo slovenského jazyka  sa na našej škole uskutočnilo 12. apríla 2018 a svoje vedomosti si v ňom vyskúšali takmer všetci žiaci z 3.A a 4.A. Súťažné zadania sa skladali z troch častí: čítanie s porozumením, gramatika a sloh. Úspešný riešiteľ v kategórii 3. ročník musel získať minimálne 18 bodov z celkového počtu 24 a v kategórii 4.ročník minimálne 37 z celkového počtu 46 bodov. Reprezentovať školu na okresnom kole, ktoré sa uskutočnilo 15.mája 2018 v  ZŠ Radlinského  v Kútoch,  mohol iba jeden žiak z ročníka. Zo 4. ročníka do okresného kola postúpil Matias Ondrúšek s najvyšším počtom bodov a z tretiakov to bola Diana Kabaňová. Obaja úspešne reprezentovali našu školu.  Matias Ondrúšek získal 5. miesto z takmer dvadsiatky súťažiacich štvrtákov a Dianka Kabaňová sa umiestnila v kategórii tretiakov na 6.mieste. Obom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Jablonica
  Školská 1
  906 32 Jablonica
 • +421346583613- sekretariát - KLVAČOVÁ Hana