• Oznamy pre rodičov

  JEDÁLEŇ: -odhlasovanie zo stravy: deň vopred, alebo najneskôr do 7,00 h ráno na tel. čísle: 0911 994 993

   

 • Tancovačka pre dospelých


  Tancovačka pre dospelých

  20. január 2018

  od 20.30 hodiny

  * Občerstvenie v bufete * Tombola * Vstupné 5 €, Hrá :  TRIXIS

  Predpredaj v základnej škole a UNI – STAVBA- ZÁHRADA

  Tancovacka_plagat_2018_Nova_polozka_Dokument_Microsoft_Wordu.docx​​​​​​​


 • Detský karneval

  Rodičovské združenie pri ZŠ Jablonica a Základná škola Jablonica

  Vás pozývajú na


  Detský karneval

  20.januára 2018

  od  14. do 17. hodiny v sále  DK  Jablonica

  Vstupné : Dospelí: 3 €, Deti a mládež 2 €MASKY ZDARMA

  Čaká vás tombola, dobrá hudba, hry, občerstvenie.

  Karneval_2018_plagat__Microsoft_Wordu.docx​​​​​​​

  ​​​​​​​


 • Vianočná výstavka

  Vianočná výstavka

     Posledný decembrový týždeň pred vianočnými prázdninami si mohli žiaci prezrieť výtvarné práce, ktoré zhotovili deti  I. i II. stupňa našej školy. Plošné i priestorové práce, venované vianočným  a novoročným sviatkom, zime i zimným športom a radovánkam, vytvorené rôznymi výtvarnými technikami, mali veľký úspech najmä u detí  I. stupňa.

 • Vianočný florbalový turnaj a IC JAVYS v Jaslovských Bohuniciach

  Vianočný florbalový turnaj a IC JAVYS v Jaslovských Bohuniciach

          Dňa 20.12.2017 sme sa na pozvanie družobnej školy ZŠ s MŠ Jaslovské Bohunice zúčastnili Vianočného florbalového  turnaja 2017. Našu školu reprezentovali: Matúš Baňárek, Roman Peterka, Tomáš Olah a Gregor Masár.   Obsadili 4. miesto.  Ako povzbudzujúci   fanúšikovia išli žiaci 8.A a 9.A, ktorí absolvovali aj exkurziu do IC JAVYS Jaslovské Bohunice. Získali nové informácie o energiách a fungovaní  jadrovej elektrárne. Na cvičných modeloch si mohli všetko vyskúšať. Prežili sme spolu pekný, na zážitky bohatý deň, ktorý sme ukončili na Vianočných trhoch v Trnave. FOTO

                                                                                   Mgr. Anna Hamerlíková

 • Pytagoriáda- školské kolo

  Pytagoriáda- školské kolo

  V utorok 12.12. a v stredu 13.12. sa uskutočnilo v našej škole školské kolo Pytagoriády.   Je to matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Z 15 zadaných úloh bolo treba správne vyriešiť aspoň 10 v čo najkratšom čase do 60 minút. Na 1.stupni sa v kategórii P3 a P4  zúčastnilo spolu 15 žiakov. Úspešnými riešiteľmi sa stali Alexandra FedorováMartin Krchňavý zo 4.A. Budú nás reprezentovať v okresnom kole, ktoré sa uskutoční v Senici.

   Podobne to bolo i na 2. stupni, kde Pytagoriádu  v jednotlivých kategóriách podľa ročníkov riešilo spolu 15 žiakov. Úspešnými riešiteľmi sa stali Matej Brezovský a Filip Jankovič z 5.A, Boris Dohnálek zo 7.A a z 8.A bol úspešný Michal Michálek.

  Úspešným riešiteľom blahoželáme a želáme veľa matematickej bystrosti pri riešení úloh v okresnom kole!

   

 • Vystúpenie detí v Klube dôchodcov

  Vystúpenie detí v Klube dôchodcov

  Dňa 12.decembra 2017 sa deti z dramatického krúžku zúčastnili vystúpenia v Klube dôchodcov,

  kde sa svojou šikovnosťou ukázali a zároveň potešili dôchodcov pri príležitosti vianočných sviatkov.

  Deti zaspievali pesničku, zahrali divadielko a nakoniec vystúpenie zavŕšili vločkovým tancom.

  Boli veľmi úžasné a tým  im nielen urobili radosť, ale spríjemnili všetkým deň.

  Mgr. Jana Červená

  Výroba vianočných pozdravov pre seniorov

  Žiaci 2.A triedy vyrábali vianočné pozdravy s motívom anjela. Skladali papier, strihali papier, lepili, dokresľovali svoj darček. Vianočný pozdrav  potešil dôchodcov , ktorí sa stretli na vianočnom posedení v Klube dôchodcov v Jablonici. Pozdrav im odovzdali žiaci z dramatického krúžku, ktorí zabavili starších spoluobčanov svojim kultúrnym programom.

   

 • Práca štvrtákov na hodinách pracovného vyučovaniav

  Práca štvrtákov na hodinách pracovného vyučovania. Žiaci vyrábajú brmbolce, vyšívajú srdiečka na výkres. Práca zaujala aj chlapcov. V dnešnej dobe je potrebné, aby si žiaci cvičili aj jemnú motoriku a cit pre estetiku. Žiaci už vedia, na čo  výrobky využijú, a to im dáva väčšiu chuť do práce.

  Mgr. Viera Žáková, vyučujúca PVC 4.A

 • Školské majstrovstvá okresu v streľbe zo vzduchovky  družstiev žiakov a žiačok  ZŠ

  Školské majstrovstvá okresu v streľbe zo vzduchovky  družstiev žiakov a žiačok  ZŠ

           V stredu 13.12.2017 sme sa zúčastnili  školských  Majstrovstiev  okresu  v streľbe  zo vzduchovky  družstiev  žiakov a žiačok ZŠ. Súťaž sa konala  v  ZŠ Komenského Senica.  Našu  školu  reprezentovali : Adrián Čerešník, Matúš  Čmarada a Samuel Stančík. Obsadili pekné druhé miesto v kategórii  mladších žiakov. Blahoželáme!

  Mgr. Anna Hamerlíková

 • Stolnotenisový turnaj

  Stolnotenisový turnaj žiačok a žiakov o Putovný pohár starostu Obce Jabonica

           V piatok, 8. decembra 2017 sa uskutočnil v dome kultúry tradične v predvianočnom období stolnotenisový turnaj žiačok a žiakov o Putovný pohár starostu Obce Jablonica.

          Tento raz sa prihlásil rekordný počet súťažiacich, 36. Hráči boli rozdelení do piatich skupín, pričom v každej bolo 7, resp. 8 hráčov. Hralo sa systémom každý s každým. Do finále postúpili víťazi skupín. Poradie:  1. Matúš Baňárek 8.A, 2. Roman Peterka 8.A, 3. Jaroslav Mihok 8.A.  O dobrý priebeh súťaže a prípravu žiakov a pričinili Mgr. Anna Hamerlíková a Mgr. Drahotín Nečas. Hlavným rozhodcom bol Mgr. Ján Miča.

           Poďakovanie patrí starostovi obce a obecnému úradu, ktorí zabezpečili veľmi príjemné prostredie a ceny pre víťazov.

          Držiteľom Putovného pohára starostu Obce Jablonica  sa už po druhýkrát stal Matúš Baňárek. 

                                                                     

  Mgr. Anna Hamerlíková

 • Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  Deň svätého Mikuláša bol pre prvákov plný prekvapení. Najprv prišiel Mikuláš a potom prekvapenie na poslednej hodine, kedy boli slávnostne pasovaní za právoplatných žiakov našej školy. Predtým však bez zaváhania prešli malou skúškou prváckych zručností, ktorou ich sprevádzali rozprávkové postavy v podaní členov žiackej školskej rady. Napokon všetci zložili sľub prváka a na pamiatku tohto dňa dostali imatrikulačný list a sladkú odmenu.

  Záver patril oslave v podobe minidiskotéky.  Gratulujeme prváci!

  FOTO

                                                                                          Mgr. Beáta Oslejová, koordinátor ŽŠR

   

 • Mikuláš na 1.stupni

  Mikuláš na 1.stupni

  „Na svätého Mikuláša neučí sa, neskúša sa....“svietilo ráno 6.12.  na tabuli asi v každej triede.

  Či už to tak bolo alebo nie, deti na 1.stupni zažili vzrušujúcu návštevu Mikuláša, anjela a čerta. Tí sa prišli presvedčiť, či sa žiaci v škole učia a či sa správajú v škole ako treba.

  A ako to už býva priniesli im i malú sladkosť.

  Ďakujeme pomocníkom zo žiackej školskej rady za milé prekvapenie! FOTO

   

                                                                                         Mgr. Beáta Oslejová, koordinátor ŽŠR

 • Vianoce na Gazdovskom dvore

  Vianoce na Gazdovskom dvore

       „Od Ondreja do Vianoc každá noc má svoju moc“. I to  sa dozvedeli deti z prvého stupňa na Gazdovskom dvore v Turej Lúke vo štvrtok 30.11.2017. V rámci výchovno - vzdelávacej exkurzie navštívili podujatie s názvom Vianoce na Gazdovskom dvore, ktoré organizovalo  Centrum tradičnej kultúry v Myjave. Žiaci si vypočuli rozprávanie o predvianočnom období – advente, o čarovnej moci stridžích dní, akými boli Katarína, Ondrej, Barbora, Mikuláš, Lucia a Tomáš. Dozvedeli sa, že ľudia  v minulosti verili, že počas nich mohli zlé sily škodiť rovnako ľuďom i zvieratám, preto praktizovali rôzne ochranné úkony na odvrátenie ich negatívneho pôsobenia. Slobodné dievčatá pre zmenu využívali magickú moc stridžích dní na ľúbostné veštby, prostredníctvom ktorých mohli spoznať meno svojho nastávajúceho, jeho povolanie, i to odkiaľ mal pochádzať. Zážitkom bolo vyskúšať si ako sa obliekali koledníci, či Lucie, ktoré zbavovali dom zlých síl alebo liatie „olova“ cez kľúčovú dierku a veštenie. Atmosféru vianočných sviatkov umocnila výroba tradičných ozdôb – saloniek z cukru, zdobenie medovníkov ako aj názorná ukážka prípravy tradičného štedrovečerného stola, nad ktorým podľa starých zvykov visel vianočný stromček i priblíženie obyčajov pri štedrovečernom stole i v období Vianočných sviatkov. Deti sa naučili  spievať koledu z myjavského regiónu, ale predovšetkým získali nové poznatky o pravej atmosfére tradičných slovenských Vianoc, na ktoré by sme pod vplyvom iných kultúr nemali  zabúdať.

  FOTO

                                                                                                                       Mgr. Beáta Oslejová

 • Červené stužky 2017

  Červené stužky 2017

     Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane, ktorú každoročne organizuje Gymnázium svätého Františka v Žiline. Jedenásty ročník prebiehal od 4. septembra a vyvrcholil 1. decembra - na Svetový deň boja proti AIDS. Myšlienka tejto kampane je podporovaná i Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách“. Je zameraná na utváranie správneho postoja k vlastnému zdraviu a životu druhých ľudí, na prevenciu, solidaritu a informovanosť o tejto chorobe. V rámci kampane, do ktorej sa pravidelne zapája i naša škola, bola vyhlásená i výtvarná súťaž. Pri tejto príležitosti sa žiaci na hodinách výtvarnej výchovy venovali problematike zameranej na starostlivosť o svoje zdravie, zdravý životný štýl, účelné a efektívne využívanie voľného času. Grafickým vyjadrením kampane bola pohľadnica s touto tematikou. V októbri sa uskutočnilo školské kolo, víťazné práce postúpili celoslovenského kola v Žiline.

  Výsledky školského kola:

  1.miesto-Sebastián Čmarada 5.A

  2.miesto-Justína Bulganová 2.A

  3.miesto-Sofia Pernecká 1.A  

  Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v celoslovenskom kole. Ďakujeme žiakom a učiteľom, ktorí kampaň solidárne podporili tvorbou a nosením červených stužiek. FOTO

                                                                               PaedDr.Oľga Vulganová, koordinátor zdravia                                                                                                   

 • Ochranárik - okresné kolo výtvarnej súťaže

  Ochranárik - okresné kolo výtvarnej súťaže

  1. decembra 2017 sa  vo veľkej zasadačke Mestského úradu Senica v rámci  „Národného dňa 112“ uskutočnilo vyhodnotenie výtvarnej súťaže  s názvom  „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“. Cieľom súťaže je priblížiť deťom hravou formou  a rôznorodými výtvarnými technikami tematiku civilnej ochrany a jej prepojenie s jednotným európskym číslom  tiesňového volania 112. Do súťaže sa zapojili aj žiaci našej školy. Pod vedením vyučujúcich výtvarnej výchovy vytvorili zaujímavé obrázky. Vo veľkej konkurencii súťažných príspevkov sa podarilo za prácu, ktorá výstižne splnila kritériá stanovenej témy: „Akú záchranársku techniku som videla zasahovať a s čím by som pomohla ja“, získať v okresnom kole pekné 3. miesto našej šikovnej a tvorivej druháčke Justínke Bulganovej, ktorú na súťaž pripravovala p. učiteľka PaedDr.OľgaVulganová. Srdečne blahoželáme!

 • Jablonická trefa 2017

  Jablonická trefa 2017

         Už po siedmy raz sa v novembri konala súťaž v streľbe zo vzduchovky  Jablonická trefa. Tento rok sa zapojili v hojnom počte len chlapci. Podľa propozícii bola súťaž trojkolová, strieľalo sa  na ,,panáčikový“ terč a  dvakrát na  kruhový terč s rôznym počtom rán.

  Najviac sa darilo Matúšovi Čmaradovi, ktorý sa umiestnil na 1. mieste a stal sa aj držiteľom putovného pohára pre rok 2017. Druhú priečku s rozdielom jedného bodu obsadil Adrián Čerešník. Trojicu najlepších doplnil tretím miestom Samuel Stančík. Veľkými streleckými nádejami sú aj David Černek a Sebastián Čmarada, ktorých len troška opustilo šťastie, no ak budú ďalej poctivo trénovať určite  v ďalšom meraní síl zamiešajú poradie.

  Súťaž finančne podporil OcÚ Jablonica a Kynologický klub Barvínek Jablonica.

  Mgr. Anna Hamerlíková

 • Navštívili sme Volkswagen

  Navštívili sme Volkswagen

          V utorok, 21.11.2017 sa žiaci 8.A a 9.A zúčastnili exkurzie do jednej z našich najväčších automobiliek.   Po dôkladnej príprave sme s veľkým očakávaním vycestovali. Prezreli sme si lisovňu a karosáreň. Sprievodcovia nám  veľmi podrobne vysvetlili prácu robotov, automatov, popísali prebiehajúci výrobný proces. Čo to sme sa dozvedeli aj o sociálnych podmienkach zamestnancov a postupe ako sa vo VW zamestnať.  Na záver sme si vyskúšali sedenie v autách, ktoré VW vyrába.

  Mgr. Anna Hamerlíková    

 • Deň slaných veterníkov

  Deň slaných veterníkov

  Dňa 21.novembra 2017 sme sa ako škola zapojili do akcie na Európsky deň Cystickej fibrózy. 

  kde žiaci prvého a tretieho ročníka vyrobili k tomuto dňu vrtuľky, ktoré symbolizujú vzduch,

  potrebný pre ľudí s Cystickou fibrózou. Deti  mali radosť pri zhotovovaní vrtuliek a zároveň sa tešili,

  že urobili dobrý skutok.               

 • Halloween – párty v škole

  Halloween – párty v škole

  Dňa 27.10.2017 sa v škole ZŠ Jablonica uskutočnila halloveenská párty pre deti. Túto párty sme zorganizovali my, dievčatá z 8. ročníka: Barbora Malíková, Kristína Malíková a Klára Žaludová  pod dozorom pani vychovávateľky Magdalény Žákovej, Jany Michalicovej a tiež sa na nás prišla pozrieť i pani riaditeľka Mgr. Ľubomíra Kukanová a pán zástupca Mgr. Drahotín Nečas.

  Deti sa na tejto párty výborne zabavili, usporiadali sme pre nich minidiskotéku a rôzne zábavné súťaže. Na konci strašidelnej párty sme vyhodnotili najlepšiu masku – Barborka Konopová, na druhom mieste  bol Jarko Macejka a na treťom mieste Viktorka Vráblová. Cenu útechy za štvrté miesto dostal Tobias Ali. Rozhodovanie bolo veľmi ťažké, pretože deti prišli vo veľmi pekných maskách. FOTO

   

 • Výlet do Viedne

  Výlet do Viedne

   

  V stredu 25.10. 2017 sa žiaci druhého stupňa zúčastnili exkurzie do rakúskeho hlavného mesta Viedeň. Prvou zastávkou na našej ceste sa stala 47 metrov vysoká budova, ktorá mala pôvodne slúžiť na protileteckú obranu. Skrýva v sebe všetko, čo sa spája s morom a jej názov je "Dom mora" (Haus Des Meeres). Dom mora má desať poschodí, nachádza sa priamo v centre Viedne, neďaleko slávnej Mariahilfer Strasse. "Stretli" sme sa tu so žralokmi a spoznali sme farebnosť a rôznorodosť živočíchov tropických koralových morí. Očarili nás morské koníky, nebezpečné dravé pirane, murény a raje. Uchvátila nás ukážka tropického amazonského pralesa s voľne sa pohybujúcimi opičkami. Deti mohli pohladkať malé koi-kapre v osobitnom akváriu a pokochali sa výhľadom na Viedeň z veže Flakturm.

  Z Domu mora sme sa presunuli pešo (asi 1,5 km prechádzka centrom Viedne) do jedného z najvýznamnejších múzeí na svete - viedenského prírodovedného múzea.

  Žiaci mohli spoznať zázraky prírody prostredníctvom expozícií v 39 sálach, ktoré spolu ponúkajú 20 miliónov exponátov. Pod jednou strechou múzea sme získali fascinujúci prehľad o dejinách Zeme od hmyzu cez drahokamy a minerály až po vtákojaštery.

  Poslednou zastávkou našej exkurzie bolo nákupné centrum, kde sa žiaci občerstvili pred dlhou cestou domov a mohli si kúpiť niečo pre radosť.

  Z výletu sme si všetci odniesli veľa príjemných zážitkov a nových poznatkov. FOTO

   

  Mgr. Eva Šebíková

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Jablonica
  Školská 1
  906 32 Jablonica
 • +421346583613- sekretariát - KLVAČOVÁ Hana

Fotogaléria