• Oznam pre rodičov!

  • Ponuka:

  Riaditeľstvo ZŠ Jablonica ponúka pre žiakov :

            I.stupeň - Škola v prírode,

                            Plavecký výcvik

            II.stupeň - Lyžiarský výcvik    4.- 9.2.2018,

                   Exkurzia Viedeň - Dom mora- (najväčšie morské akvárium v Rakúsku,vyhliadková terasa, odkiaľ je dookola krásny výhľad na celú Viedeň), prírodovedné múzeum

          - konzultácie s pedagogičkou Mgr. Janou Červenou -  každú stredu od 13:00 do 14:00!

  • JEDÁLEŇ- zmena: Odhlásiť sa z obedov je možné len do 7,00 hodiny !!! /0911 994 993/
  • Celý Školský poriadok si môžete nájsť tu na webe, aj v časti Dokumenty.
 • Týždeň zdravej výživy

  Hovorme o jedle – Exkurzia – Agropartner Plavecké Podhradie

           V stredu 18.10.2017 sa žiaci piateho ročníka zúčastnili exkurzie do firmy Agropartner v Plaveckom Podhradí.  Získali nové vedomosti o chove, výcviku  a ustajnení koní, správaní sa ku zvieratám. Prehliadka pokračovala vo výrobni tradičných  výrobkov  z mäsa. V podnikovej predajni Slovenský gazda ochutnali syry i šunku, čo to si odniesli aj domov. Návštevu sme ukončili na detskom ihrisku s mnohými hojdačkami a preliezačkami.  S pánom riaditeľom Ing. Chovanom sme sa lúčili s prísľubom ďalších zaujímavých aktivít.  

                                                                               Mgr. Anna Hamerlíková, Mgr. Eva Šebíková 

  2. ročník

        V rámci týždňa Hovorme o jedle si na hodine slovenského jazyka pripomenuli a uvedomili význam konzumácie ovocia a zeleniny pre naše zdravie. Dozvedeli sa odkiaľ sa ovocie a zelenina dostávajú na naše stoly.

       

  Zdravá desiata – žiaci si priniesli do školy zdravú desiatu, ktorú pripravili spolu s rodičmi.

  Deň jablka – žiaci prejavili tvorivé schopnosti a pracovné zručnosti  pri ozdobovaní jablka.

  Foto

       

 • Odpadáčik 2017

  15.10.2017 Odpadáčik

  Žiaci 1.stupňa sa zapojili do tvorivej súťaže s názvom Odpadáčik alebo Tvorivá fantázia z odpadu. Rozvíjali si environmentálne cítenie. Uvedomili si predmety, odpady, ktoré vyhadzujeme do koša, a pritom by sa dali využiť pri výrobe predmetov na ďalšie použitie. Napr. kŕmidlá, hračky, dekorácie, darčeky. Žiaci vytvorili množstvo  zaujímavých a originálnych výrobkov z odpadových materiálov. Výrobky si môžete pozrieť na chodbe B pavilónu, kde sú vystavené. 5 prác sme zaslali do ZOS Senica.

  Foto

 •  Štvrtáci na detskom dopravnom ihrisku

   Štvrtáci na detskom dopravnom ihrisku

   

        V utorok 10.10. sa žiaci 4.A zúčastnili blokového vyučovania dopravnej výchovy na Detskom dopravnom  ihrisku pri  Základnej škole  V. Paulínyho- Tótha v Senici. Dopravná výchova je ako prierezová téma povinnou súčasťou učebných osnov základnej školy. Jej úlohou je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke  ako chodcov alebo cyklistov. Pod vedením skúseného učiteľa dopravnej výchovy, Mgr. Petra Pastuchu, žiaci absolvovali najprv teoretickú časť v učebni dopravnej výchovy, a potom priamo na výcvikovej ploche DDI preniesli nadobudnuté poznatky prostredníctvom zážitkového učenia do praxe. Vyskúšali si úlohu cyklistu, kolobežkára i chodca v priestore simulovanej cestnej premávky riadenej značkami a semaformi,  s dodržiavaním  pravidiel cestnej premávky. Dúfame, že čas strávený na DDI prispeje k bezpečnejšiemu správaniu sa našich detí na cestách.

  Dopravná výchova bola realizovaná z dotácie MŠVVaŠ SR na podporu praktického výcviku na DDI.

  Mgr. Beáta Oslejová, triedna učiteľka 4.A     FOTO

 • Turnaj vo vybíjanej žiačok  ZŠ – 10.10.2017

  Turnaj vo vybíjanej žiačok  ZŠ – 10.10.2017

          V utorok, 10.10.2017 sme sa zúčastnili  Turnaja  vo vybíjanej žiačok základných škôl, ktorý tradične v jesennom období organizovala SOŠ Jozefa Čabelku v Holíči.  Zahrať si prišli družstvá dievčat z ôsmich základných škôl Senického a Skalického okresu. Boli rozdelené do dvoch skupín. Hralo sa systémom každý s každým. Naše dievčatá: Sabína Poláčková, Tereza Ladányiová, Simona Hrajnohová, Kristína Malíková, Barbora Malíková, Klára Žaludová, Alexandra Reháková, Tereza Gschwengová a Romana Ševčíková  podali pekný výkon a nakoniec obsadili 4. miesto.

                                                                                                              Mgr. Anna Hamerlíková

 • Školské Majstrovstvá Trnavského kraja v cezpoľnom behu

  Školské Majstrovstvá Trnavského kraja v cezpoľnom behu

  V stredu 4.10. sa v prekrásnom prostredí Lodenice I. v Piešťanoch konali Školské Majstrovstvá Trnavského kraja v cezpoľnom behu. Našu školu po postupe z okresného kola reprezentovali dve dievčatá. Lucia Režnáková sa umiestnila na  3. mieste v jednotlivcoch, Simona Hrajnohová na 6. mieste. Ako družstvo  obsadili pekné 2. miesto. Od postupu do celoslovenského kola ich delil len jeden bodík. Vďaka za krásnu reprezentáciu.

                                                                                                            Mgr. Anna Hamerlíková   

  FOTO     

 • Malý princ

  Divadelné predstavenie

     Koncom septembra sa žiaci šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka zúčastnili divadelného predstavenia v Divadle Jána Palárika v Trnave pod názvom Malý princ. Nesmrteľný príbeh francúzskeho spisovateľa, pilota, letca i filozofa, Antoina de Saint-Exupéryho, sledovali na doskách, ktoré znamenajú svet,  pod režisérskou taktovkou Petra Palika. Autobiografická rozprávka, v ktorej chce hlavný hrdina všetko pochopiť srdcom, je plná emócií, hlbokých myšlienok, vzájomnej úcty, dôvery  a rešpektu voči všetkým živým tvorom vo vesmíre. Žiaci mohli obdivovať striedanie nádherných scén v jednotlivých obrazoch, bábkoherectvo, podmanivú hudbu i jednoduché, ale výstižné divadelné kostýmy hercov.

                                                   

 • Pozdrav Jablonici

  25.9.2017 Pozdrav Jablonici

  V malej zasadačke Domu kultúry sme navštívili výstavu obrazov pedagogičky a vedeckej pracovníčky v oblasti výtvarného umenia Mgr. Oksany Paliy. Foto

 • Uchovávanie starožitností

  25.9.2017 Uchovávanie starožitností

   

  Žiaci 1.stupňa navštívili výstavu s názvom Uchovávanie starožitností v Klube dôchodcov v Jablonici. Prezreli si predmety, ktoré používali naši predkovia v kuchyni, pri zabíjačkách,  pri praní, na poli, v dielni. Žiaci sa dozvedeli  nielen o práci našich predkoch, ale aj o tom, ako prežívali voľné chvíle. Prednáška žiakov zaujala, a uvedomili si, že máme byť na čo hrdí. Vážme si život našich predkov a uchovávajme predmety, ktoré nám ich pripomínajú!

  Foto

   

 • 25.9.2017 Šarkaniáda

  25.9.2017 Šarkaniáda

  Koncom septembra jesennú oblohu ovládli šarkany. Žiaci 1.stupňa zažili pestrofarebné divadlo lietajúcich šarkanov. Pobyt na čerstvom vzduchu spojený s behom a spoločným zážitkom upevnil kamarátske vzťahy medzi žiakmi. Foto

   

 • Školské Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu žiakov a žiačok

  Školské Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu žiakov a žiačok

          Dňa 27.9.2017 sa uskutočnili školské Majstrovstvá okresu žiakov a žiačok v cezpoľnom behu v Šaštíne- Gazárke. Našu školu reprezentovali dve dievčatá: Lucia Režnáková zo 7.A a Simona Hrajnohová z 9.A. Absolvovali trať 2000 m a obsadili 1.2. miesto. Postúpili do krajského kola.

                                                                                                    Mgr. Anna Hamerlíková

                                                         

 • V   núdzi   poznáš  priateľa  2017

    núdzi   poznáš  priateľa  2017

          25.9.2017 sa konal branný pretek V núdzi poznáš priateľa 2017. Súťažilo 14  štvorčlenných družstiev. Stanovištia s úlohami zabezpečili členovia Kynologického klubu a Dobrovoľnými záchranármi Civilnej ochrany okresu Senica organizovali. Súťažiaci absolvovali vedomostný test o CO, topografiu, výber evakuačnej batožiny, použitie prostriedkov individuálnej ochrany, poskytnutie prvej pomoci, hasenie malého požiaru a streľbu zo vzduchovky. Pretek finančne podporil TTSK.  

   Výsledky: 

  1. miesto – Európania ( Matúš Baňárek, Roman Peterka, Jaroslav Mihok, Gregor Masár)

  2. miesto -  Fantastická 4 ( Barbora Malíková, Kristína Malíková, Alexandra Reháková, Klára    Žaludová)

  3. miesto -  Teletabís ( Jakub Bachár, Miroslav Brunclík, Roman Rečný, Oliver Jursa)

                                                                                                                                                                                                   Mgr. Anna Hamerlíková     

                  FOTO!

 • Cezpoľný beh  o  Pohár starostu obce Jablonica

  Cezpoľný beh  o  Pohár starostu obce Jablonica

   

          V piatok 22.septembra 2017 sme v spolupráci s obecným úradom zorganizovali cezpoľný beh o Pohár starostu obce Jablonica. Aj napriek sychravému počasiu všetko sme dobre zvládli. Pochvala patrí všetkým zúčastneným, víťazom medaily a vecné ceny. Výsledky:   

   

  I. Kategógia – 1.ročník D  - 1. miesto - Sofia Pernecká

                                               2.miesto  - Agáta Gbelcová

                                               3. miesto - Mariana Nováková

   

  I. Kategógia – 1.ročník CH – 1. Miesto- Lukáš Hečko

                                                 2.miesto-  Lukáš Kabaňa

                                                 3. miesto-  Karol Klásek

   

  II. Kategória  - 2.- 3. ročník  D  -   1.miesto -  Nina Zavadilová

                                                          2.miesto - Viktória Vráblová

                                                          3.miesto - Diana Kabaňová

   

  II. Kategória  - 2.- 3. ročník  CH  -   1.miesto -  Kristrián Harasník

                                                            2.miesto  - Peter Martiš

                                                            3.miesto - Erik Lukáš Slovák

   

  III. Kategória  4. – 5. ročník  D  -  1.miesto  - Diana Martišová 

                                                          2.miesto - Adela Gbelcová

                                                          3.miesto - Laura Bulganová

   

  III. Kategória  - 4.- 5. ročník  CH  -  1.miesto  - Martin Malík

                                                             2.miesto -  Alex Zeman

                                                             3.miesto - Jaroslav Macejka

   

  IV. Kategória  6. – 7. ročník  D  -  1.miesto  - Lucia Režnáková 

                                                          2.miesto - Romana Ševčíková

                                                          3.miesto - Miriam Mikúšková

   

  IV. Kategória  - 6.- 7. ročník  CH  -  1.miesto - Tomáš Režnák

                                                             2.miesto -  Andreas Malík

                                                             3.miesto - Gregor Masár

   

  V. Kategória  8. – 9. ročník  D  -  1.miesto  - Simona Hrajnohová

                                                        2.miesto - Klára Žaludová

                                                        3.miesto - Veronika Zemanová

   

  V. Kategória  - 8.- 9. ročník  CH   -   1.miesto  Jaroslav Mihok

                                                             2.miesto  Matúš Baňárek

                                                             3.miesto Boris Vašek

   

          Absolútnym víťazom cezpoľného behu a držiteľom  putovného pohára starostu obce sa stali žiaci 7.A.

             Mgr. Anna Hamerlíková            FOTO!

 • EÚ deň 2017

  EU_den_2017_18__Microsoft_Office_Word.docx

  Európsky deň rodičov a škôl 2017

           EÚ deň má v našej ZŠ dlhoročnú tradíciu. V týždni od 11. do 14.septembra 2017 boli pre deti pripravené rôzne aktivity. Po skupinách všetky triedy navštívili Gazdovský dvor v Turej lúke so zaujímavým programom - Ľudová strava- varenie lekváru. Príjemné prostredie dýchajúce minulosťou, zručný gazda s gazdinou, zvieratká  a veľa nových informácií, to všetko nám spríjemnilo deň. V ostatnom čase sa žiaci venovali tvorbe pekných prác zameraných na zdravý životný štýl a historické pamiatky našej obce, aby tá najlepšia spestrila maľovanú cyklomapu regiónu. Všetky aktivity sme zorganizovali s finančnou podporou rodičovského združenia a obce.              Mgr. Anna Hamerlíková  

  13.9.2017 Gazdovský dom Turá Lúka – varenie lekváru

  Dňa 13.9.2017 sa žiaci 1.stupňa  v rámci Európskeho dňa rodičov a škôl zúčastnili exkurzie  v Turej Lúke s názvom Ľudová strava – varenie lekváru so svojimi triednymi učiteľkami. Navštívili gazdovský dom, kde ich privítali ženy v myjavských krojoch.

  Žiaci si vypočuli  prednášku o stromoch, ako sa sadia, ako rastú, aké plody na nich dozrievajú, o zbere sliviek, využitie sliviek v domácnosti v minulosti a dnes. Ľudia slivky sušili, varili slivkový lekvár, zo sliviek pálili slivovicu, piekli slivkové koláče. Dnes  ich  aj zavárajú. Dozvedeli sa postup práce pri príprave a varení lekváru. Prednášku spestrili humorné príbehy o rozdeľovaní sliviek medzi gazdinou a gazdom, lebo každý chcel slivky inak spracovať. Žiaci si vypočuli ženský spev v myjavskom nárečí. Potom si pieseň nacvičili a spoločne zaspievali.

  V praktickej časti si žiaci  pri vylupovaní  sliviek uvedomili  význam práce. Niektorí si vyskúšali aj miešanie sliviek v kotle. Všetci žiaci dostali za odmenu chlieb natretý slivkovým lekvárom a čaj.

  V zábavnej časti sa hrali rytmické, hudobné, pohybové hry a s radosťou si zatancovali.

  Žiakom sa pohyb a činnosti v ľudovom prostredí páčil, preto aj v budúcnosti navštívime ďalšie aktivity v gazdovskom dvore organizované Centrom tradičnej kultúry v Myjave. Náklady na dopravu a vstupenky hradilo RZZŠ Jablonica.

  Mgr. Viera Žáková, vedúca MZ                       FOTO!

                                                                                                     

                                                                                                                  

 • Slávnostné otvorenie nového školského roka 2017/2018

  Vážený pán starosta, veľadôstojný pán farár, vážení rodičia, vážený pedagogický zbor, milí žiaci!

              Uplynuli dva mesiace letných prázdnin. Verím, že boli plné pekných zážitkov. Mali ste možnosť načerpať nové sily a s nimi vykročiť do úloh, ktoré nový školský rok prinesie.

           Srdečne vás vítam na slávnostnom otvorení nového školského roka.  Zvlášť vítam našich prváčikov, ktorých na vstup do školy pripravili pani učiteľky materskej školy. Pred chvíľou ste sa stali ozajstnými žiakmi našej základnej školy. Vitajte v našej školskej rodine. Prajem vám veľa úspechov a radosti z každého dňa, ktorý strávite v našej škole. Nebojte sa, už skoro zistíte, akí ste šikovní, čo všetko už viete. Sľubujem vám, že na konci školského roka budete vedieť všetci čítať, počítať a získate veľa iných poznatkov. Verím, že aj vaši rodičia budú spokojní a my učitelia hrdí, akých máme skvelých prvákov. Vaša pani učiteľka Oľga vás už dnes privíta a vedzte, že sa na vás veľmi teší. Vítam i žiakov z Osuského, ktorí prišli do 5. ročníka i ostatných nových žiakov, ktorí prišli do iných ročníkov. Prijmite ich, prosím, do svojich tried, prejavujte im priateľstvo a pomoc tak, ako sa to dostalo vám, keď ste sa vy stali žiakmi našej školy.

  Milí naši deviataci, čaká váš náročný školský rok. Je pred vami náročná úloha vybrať si povolanie, na ktoré sa budete pripravovať na strednej škole. Čaká vás testovanie, na ktoré vás budeme dôsledne pripravovať. Je na vás, koľko sa tejto príprave budete venovať, je na vás – koľko máte zodpovednosti voči sebe, voči vašim rodičom, voči škole. Držím vám vo všetkom palce.

              Milí žiaci, tak ako už mnoho rokov vám my, učitelia, budeme vo všetkom pomáhať a dávať osobný príklad v mnohých oblastiach života a pomáhať rodičom sprevádzať vás jeho úskaliami.

             Srdečne vítam členov pedagogického zboru. Dovoľte mi, aby som Vám ich predstavila :

  1.A – PaedDr. Vulganová, 2.A – Mgr. Žáková Viera, 3.A – Mgr. Červená,4.A – Mgr.Oslejová,5.A – Mgr. Šebíková, 6.A - Mgr. Čurajová,7.A – Mgr. Petrášová, 8.A – Mgr. Čapková, 9.A – Mgr.  Nečas, beztriedni: Mgr. Hamerlíková,  Mgr. Morávková a Mgr. Vavrovičová. Riaditeľkou školy je Mgr. Kukanová, zástupcom je  Mgr. Drahotín Nečas

             Tešia sa na Vás pani vychovávateľky v ŠKD – p. Žáková a p. Michalicová, ktoré pre vás pripravili výchovný program s radosťou do sveta hier. Tešíme sa na spoluprácu s našou materskou školou, ktorá nám pripravuje šikovných predškolákov, tešia sa na vás pani kuchárky v školskej jedálni a pozdravujú vás aj pani upratovačky s pánom školníkom, ktoré vám vyupratovali, vyčistili školu a pripravili ju tak, aby ste sa v nej dobre cítili. Tešia sa na vás i ostatní zamestnanci školy, ktorí zabezpečujú jej chod. Za vynovený areál našej školy ďakujem pánovi starostovi. Tešíme sa na spoluprácu s obcou, združením rodičov, radou školy a inými spoločenskými organizáciami v obci.

              Zaželajme si v závere veľa úspechov, aby školský rok bol plný zaujímavých projektov, súťaží, hier, aby sme  zažívali školu hrou, tešili sa zo spoločenských a športových podujatí, aby bol školský rok pestrý, veselý, plný nových objavov. Aby ste v našej škole vždy našli človeka, ktorý vás podporí, pomôže, vysvetlí vám, čo nepochopíte, podá vám pomocnú ruku. Úprimne si želám, aby naša škola fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ale zároveň mala svoju dušu, otvorené srdce a hladiace ruky ako v dobrej rodine. Budeme sa o pohodu na našej škole snažiť zo všetkých síl.

  Prajem vám všetkým pohodový a úspešný školský rok!

                                                                                Riaditeľka školy: Mgr. Ľubomíra Kukanová

  FOTO

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017

  Vážený pán starosta, milí učitelia, rodičia i žiaci našej školy !


    Opäť je posledný júnový deň a my všetci si odnesieme domov hodnotenie svojej celoročnej práce. Žiaci vo forme vysvedčení, pedagógovia v podobe kvetov a rodičia v úsmeve svojich detí.

     Vyľakaní prváci v laviciach sa zmenili na sebavedomých žiakov
  našej školy – prežila som s nimi veľa pekných chvíľ- boli super. Celá naša škola prežila v tomto roku veľa pekného.

     Každý sme boli iní, ale cieľ sme mali rovnaký – prežiť školský rok čo najúspešnejšie, s dobrými známkami, dosiahnuť víťazstvá na súťažiach, získať nové vedomosti, nájsť si nových kamarátov a zažiť mnoho zážitkov.
  Namáhavá práca bola nakoniec odmenená úspechom.

     Poďakovanie patrí všetkým rodičom, učiteľom i žiakom, lebo spoločne sa snažili prebiť sa horami vedomostí, poznatkov, cvičení, školských úloh i dodržiavaním školského poriadku. Preto nastal teraz čas, aby sme si oddýchli od školských povinností.

    Slová rozlúčky patria aj našim deviatakom: „Želáme im veľa
  šťastia v ceste za ďalšími vedomosťami.“

     V neposlednom rade poďakovanie patrí aj všetkým nepedagogickým zamestnancom školy, ktorí sa starali o príjemné prostredie a tiež o vaše hladné brušká.

    Poďakovať by som chcela aj pánovi starostovi a všetkým zamestnancom OcÚ, ktorí sú vždy ochotní nám pomôcť.

    Verím, že čas letných prázdnin prinesie všetkým veľa pekných zážitkov, chvíle oddychu, nových kamarátov, a že s teplými lúčmi slnka načerpáme energiu a dostatok sily do ďalšej práce.

  Riaditeľka školy: Mgr.Ľubomíra Kukanová

  FOTO!

 • Vyhodnotenie súťaže  v čistote a úprave tried

  Vyhodnotenie súťaže  v čistote a úprave tried

   

  Počas tohto školského roka od októbra do mája prebiehala v našej škole súťaž v čistote a úprave tried, ktorú vyhlásila Žiacka školská rada pri ZŠ Jablonica. Približne raz za mesiac žiaci mali možnosť získať až 10 bodov za to, v akom stave  nechali triedu po vyučovaní. Hodnotili  členovia žiackej školskej rady a pani upratovačky.  Svoje body mohli žiaci sledovať na  nástenke. To, že ich táto súťaž nenechala ľahostajnými sme videli, keď sa z mesiaca na mesiac výsledky niektorých tried zlepšovali.  Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 30. júna pri slávnostnom ukončení školského roka. Na 3. mieste sa umiestnila 8.A s celkovým počtom bodov 80,5. Na 2.mieste sa s celkovým počtom bodov 87 umiestnila 3.A. Prvé  miesto v súťaži v čistote a úprave tried získala 4.A , ktorá získala celkovo 87 bodov z možných 90.

  Všetci žiaci z umiestnených tried dostali od pani riaditeľky sladkú odmenu. Žiaci víťaznej 4.A boli odmenení chutnou tortou.

  Gratulujeme!

 • Koncoročný výlet Trnava

    Koncoročný výlet Trnava

     Piataci a šiestaci sa 23. júna 2017 zúčastnili koncoročného výletu do Trnavy. Obdivovali historické centrum mesta – mestské hradby, Trojičné námestie, Divadlo Jána Palárika, mestskú vežu, odkiaľ je krásny výhľad do širokého okolia, historické budovy patriace Trnavskej univerzite, Trnavskej arcidiecéze a chrámy. Nie nadarmo má Trnava prívlastok – slovenský Rím. Pristavili sa pri súsoší Antona Bernoláka, ktorý symbolicky drží v ruke knihu  a privoláva k sebe všetkých ľudí, prahnúcich po vzdelaní, múdrosti i bohatom duchovnom živote.

                                                      

 • Plavecký výcvik

  Plavecký výcvik

  V týchto horúcich dňoch bola výborným relaxom návšteva plavárne, ktorú  počas troch dní 21.6.-23.6. absolvovali v rámci plaveckého výcviku žiaci 2.A, 3.A a 4.A. Skrátená verzia výcviku z dôvodu nám vopred neohlásenej odstávky teplej vody nikomu nepokazila radosť z pohybu a zdravého športovania. A tak 41 detí so svojimi triednymi učiteľkami ráno vždy  radostne sadalo do autobusu, aby strávili vo vynovenej  Mestskej plavárni v Senici úžasné dve hodiny plávania a hier vo vode pod vedením pána Milana Jamricha a jeho skúsených trénerov plávania. V závere tohto mini výcviku každý ukázal svoje plavecké schopnosti či nadobudnuté skúsenosti s vodou, ktoré bude isto rozvíjať pri ďalších návštevách plavárne.  Za to im bolo trénermi udelené „Mokré vysvedčenie“ a k nemu ako bonus možnosť pošmýkať sa na toboganoch, šmykľavkách, či stráviť chvíľku vo vírivke. Dopravu do Senice a späť žiakom hradil  Obecný úrad Jablonica, ostatné výdavky zaplatili rodičia.

  Športu zdar a plávaniu zvlášť!

   

                                                                      Mgr. Beáta Oslejová- vedúca plaveckého výcviku  FOTO!

 • Poznaj svoj región – okresné kolo

  Poznaj svoj región – okresné kolo

           Dňa 22.6. 2017 sa žiaci Simona Hrajnohová, Lívia Andrášiková, Matúš  Baňárek a Roman Peterka zúčastnili vedomostnej súťaže Poznaj svoj región. Tento rok bola tematicky zameraná na históriu Záhoria a 200. výročie narodenia Jozefa Miloslava Hurbana. 

          Súťaž spestrili svojim vystúpením žiaci základnej školy. Po skončení kvízu sme všetci spoločne navštívili Pamätnú izbu, vypočuli si zaujímavý výklad. Naše putovanie sme ukončili na cintoríne.

  Mgr. Hamerlíková

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Jablonica
  Školská 1
  906 32 Jablonica
 • +421346583613- sekretariát - KLVAČOVÁ Hana

Fotogaléria