• Nadpis

    • Ako prebieha zápis budúcich prvákov na našej škole?

     Zápis prvákov  sa na našej škole koná vždy podľa  v prvý februárový  utorok . Netradičnou formou sa do zápisu zapájajú aj starší žiaci,  ktorí v kostýmoch rozprávkových postáv, hravou formou pripravujú budúcim prvákom rozličné súťažné  aktivity  zamerané na overenie vedomostí a zručností  potrebných na vstup do školy. Predškoláci  absolvujú jednoduché orientačné testy a motivačný rozhovor, pri ktorom p. učiteľky  zisťujú úroveň správnej výslovnosti, jazykových zručností a školskej zrelosti dieťaťa, (či rozozná, farby, základné geometrické tvary, pomerové množstvo, veľkosť, prípadne kreslí obrázok, alebo rozpráva podľa obrázku, recituje básničku, alebo spieva pesničku). Ide o orientačné posúdenie spôsobilosti dieťaťa na školu.  

     Budúci prváci postupne riešia zábavné vedomostné úlohy. Čaká na nich: „Ružový motýľ “, ktorému  pomáhajú v bludisku nájsť  cestu pre zatúlaného psíka , „Princezná“, s  ktorou sa   pohrajú  s číslami a bodkami, „Superman“, ktorý má v obálkach pripravené obrázky zvierat , ktoré majú pomenovať, „Čarodejnice“, ktorým deti poradia akou správnou farbou treba vymaľovať obrázky. No a nakoniec, svoje športové zručnosti  dokazujú  dvom vynikajúcim „ Športovcom“ , pretože budúci prvák musí vedieť dobre narábať aj s loptou. Za každú splnenú úlohu dostanú odmenu v podobe drobných darčekov, ktoré im zhotovujú prváci, druháci i žiaci Školského klubu, ako i sladkosti venované Radou rodičov. Po splnení jednotlivých úloh všetci dostanú pamätné zápisné listy so svojím menom a dátumom  zápisu.               

     Rodič dostane základné informácie, čo je potrebné v septembri prváčikovi zakúpiť, prípadne zaplatí príspevok na učebné pomôcky, ktoré objednáva škola.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

     Kedy sa dozvieme výsledok zápisu?

     Rozhodnutie o zápise dáva riaditeľ podľa posudku pedagógov a zasiela ho zväčša v máji v písomnej podobe domov.

     A ako bodka na záver zápisu?

     Dieťa je nakoniec odmenené drobnou pozornosťou, niektoré školy dávajú aj knihy. Skúsení učitelia počas celého zápisu pre dieťa vždy navodzujú atmosféru, v ktorej sa bude cítiť uvoľnene, aby čo najviac komunikovalo a nebálo sa. Predsa len, detská psychika zažíva dôležitý životný moment, tak je na mieste, aby aj rodičia spolupracovali a urobili zo zápisu nezvyčajný a pozitívny deň, ktorý môžu zavŕšiť, napríklad, spoločnou návštevou v cukrárni.