Zoznam učiteľov

E-mail
Foto Mgr. Ľubomíra Kukanová Rozvrh
Riaditeľka
 
 
Mgr. Drahotín Nečas Rozvrh
Zástupca
Triedny učiteľ: 9.A
Foto Mgr. Jana Čapková Rozvrh
Výchovná poradkyňa
Triedna učiteľka: 8.A
Vedie krúžok: Šikuľkovia
Foto Mgr. Jana Červená Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
Foto Mgr. Marta Čurajová Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
Vedie krúžok: Futbalový krúžok
Foto Mgr. Anna Hamerlíková Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Mladý záchranár
Foto Jana Michalicová Učiteľka
 
 
Mgr. Ľudmila Morávková MO Rozvrh
Učiteľ
Foto Mgr. Beata Oslejová Triedna učiteľka: 4.A
Vedie krúžok: Literárno - dramatický krúžok
Foto Mgr. Miroslava Petrášová Rozvrh
Triedny učiteľ: 7.A
Vedie krúžok: Výtvarný krúžok
 
 
Mgr. Eva Šebíková Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
Foto Mgr. Dana Vavrovičová Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Počtári
Foto PaedDr. Oľga Vulganová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
Vedie krúžok: Pohybom ku zdraviu
Foto Magdaléna Žáková Vychovávateľ
Foto Mgr. Viera Žáková Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
Vedie krúžok: Športové hry I. stupeň

© aScAgenda 2018.0.1062 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.09.2017

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Jablonica
    Školská 1
    906 32 Jablonica
  • +421346583613- sekretariát - KLVAČOVÁ Hana

Fotogaléria