• Nová podstrana

    •                                                                                                                                                                                                                                                                  

                      2011/2012                                                                                               2012/2013                                                  

     Hodnotiaca_správa_2011-2012.doc                                                                                     Sprava_2012-13.docx        Vykaz_2012.pdf

                      2013/2014                                                                                                                  2014/2015

     ZS_Jablonica_-_Zaverecna_sprava_2013-2014.pdf                                                               1._ZS_Jablonica_-_Zaverecna_sprava_2014-2015.pdf

     http://www.vykazy.sk/vksoh/2013/ssz/protokol.php?id_prot=QJRXXQFHSZ                           Vykaz_k_sprave_o_hospodareni_2014.pdf

                      

      

                       2015/2016                                                                                             2016/2017

     Sprava_o_vychovno-vzdelavacich_vysledkoch_2015-16.pdf                                                  Zaverecna_sprava_2016-_2017_____pdf.pdf

      

     Vykaz_k_sprave_o_hospodareni_2015.pdf 

      

      

                     2017/2018

     Zaverecna_sprava_2017_-_2018_pdf.pdf