• NP Dielne I

    • V júni 2014 sa škola zapojila do národného projektu s názvom Dielne I, ktroý realizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania pod číslom PV - 649/2014.

     Projekt je realizovaný pod názvom : "Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami."

     Národný projekt sa sústredí na vysoko aktuálne potreby trhu práce a snaží sa pripraviť kvalitných odborníkov a pracovného sily, ktoré trh vyžaduje, aby žiak našiel svoje uplatnenie.

     Viac informácií o projekte nájdete tu: http://help.edupage.org/