• Nadpis

    •  

     Základná škola, Školská 1, 906 32 Jablonica

     tel.: 034/6583613, 0911/177 690, zsjablonica@pobox.sk

     V prípade, že Vaše dieťa nie je zrelé plniť povinnú školskú dochádzku, napr. podľa odporúčania učiteliek MŠ alebo učiteliek na zápise, môžete požiadať o odklad plnenia povinnej školskej dochádzky.

      

     V tom prípade:

     1. Podáte si písomnú žiadosť o odklad PŠD, v ktorej uvediete dôvody odkladu (tlačivo nájdete v riaditeľni ZŠ alebo i kliknutím na tento odkaz Ziadost_o_odklad_skolskej_dochadzky.pdf )

     2. K žiadosti musíte doložiť vyšetrenie školskej zrelosti

     • je zdarma, robia ho pedagogicko - psychologické poradne

     • Senica, http://cpppapse.webnode.sk/

      

     Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Senici

     Adresa: Robotnícka 62, 905 01 Senica

     Tel/fax: 034/ 651 20 60

     Tel: 034/ 651 20 61

      

     Objednať sa môžu samotní rodičia alebo škola na základe dohody počas zápisu.