• Nová podstrana

    •  

     Školský vzdelávací program

     Logo školy

     Fotografia školy

     Logo školy Fotografia školy


     Pre 1. stupeň ZŠ

      
     Stupeň vzdelania: ISCED 1
     Dĺžka štúdia: štyri roky
     Vyučovací jazyk: slovenský
     Študijná forma: denná
     Druh školy: štátna

     Pre 2. stupeň ZŠ

      
     Stupeň vzdelania: ISCED 2
     Dĺžka štúdia: päť rokov
     Vyučovací jazyk: slovenský
     Študijná forma: denná
     Druh školy: štátna