• Nadpis

    • Rada školy pri Základnej škole v Jablonici

     Zloženie Rady školy:

     11 členov

     Pedagogickí zamestnanci:      Mgr. Čapková Jana

                                                     Žáková Magdaléna

     Nepedagogický zamestnanec: Predseda: Klvačová Hana

     Zástupcovia rodičov:              Mgr. Bulganová Lucia

                                                                             Bojnanská Zuzana

                                                     Gschwengová Zuzana

                                                     Ing. Kabaňová Silvia                         

     Zástupcovia za zriaďovateľa:  Dobiášová Eva

                                                      Gaža Jozef

                                                      Mgr. Kosová Eva

                                                      Mgr. Škápik Marek