Zoznam tried

Názov
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Oľga Vulganová
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viera Žáková
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Červená
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beata Oslejová
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Šebíková
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marta Čurajová
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dana Vavrovičová
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Čapková
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Drahotín Nečas

© aScAgenda 2018.0.1093 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.05.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Jablonica
    Školská 1
    906 32 Jablonica
  • +421346583613- sekretariát - KLVAČOVÁ Hana