Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonica č. 23/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie PŠD v ZŠ

Všeobecno-záväzné nariadenie obce v elektronickej forme nájdete na:

http://www.jablonica.sk/index.php/uradne-dokumenty/cat_view/53-obecne-dokumenty/54-veobecne-zavaezne-nariadenia?start=15

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Jablonica
    Školská 1
    906 32 Jablonica
  • +421346583613- sekretariát - KLVAČOVÁ Hana