Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Z10-2018 Program WinCITY Mzdy - sprostredkovateľská zmluva s DPH 24.05.2018 Topset Základná škola Jablonica Mgr. Ľubomíra Kukanová riaditeľka školy
Objednávka 31 Počítač NB ASUS X54C SO566 s DPH 15.10.2012 Ing.Peter Švec-Atis,Senica
Objednávka 37 Maliarske a natieračské práce s DPH 16.12.2016 Ing. Dušan Tomek - Enviro-Tech
Objednávka 36 Koberec - relaxačná miestnosť s DPH 15.12.2016 Interier Invest
Objednávka 35 Archivačné služby s DPH 14.12.2016 Pavol Kapralčík
Objednávka 34 Pracovné oblečenie pre zamestnancov s DPH 05.12.2016 SLOVEX Štefan Vacula
Objednávka 33 Kontrola a oprava has.prístr.,kontr.a tlak.skúška hydrantov s DPH 29.10.2012 PYROTEAM, Senica
Objednávka 32 Servis IKT techniky s DPH 19.10.2012 Heico, Senica
Objednávka 33 Obedové menu pre 24 zamestnancov - sociálny fond s DPH 05.12.2016 Dvor u sedliaka, Trstín
Zmluva Hudobný koncert - DOPRAVA, DOĽAVA a ČO JE VEĽA, TO JE VEĽA s DPH 03.10.2016 OZ Škola Života Základná škola Jablonica Mgr. Ľubomíra Kukanová riaditeľka školy
Objednávka 32 Doprava Kitsee a späť - sociálny fond s DPH 05.12.2016 PARSEK - RNDr. Pavol Jediný
Objednávka 31 Interiérové vybavenie s DPH 07.12.2016 EVECTOR
Objednávka 30 Výmena osvetlenia na chodbách v A a B pavilóne ZŚ s DPH 01.12.2016 Firma ŠELO - Radoslav Šeliga
Objednávka 29 Čistiace a hygienické potreby s DPH 01.12.2016 Michal Repta - MRC
Objednávka 28 Športové potreby s DPH 01.12.2016 Meru sport, s. r. o.
Objednávka 27 Servisná prehliadka plynových kotlov s DPH 28.11.2016 Jozef Sláma, Petrova Ves
Zmluva Služby v oblasti civilnej ochrany s DPH 30.05.2016 IPBOZ, s. r. o. Základná škola Jablonica Mgr. Zuzana Vitteková riaditeľka školy
Zmluva 418/2016 Zmluva o dodávke pitnej vody s DPH 03.10.2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Základná škola Jablonica Mgr. Ľubomíra Kukanová riaditeľka školy
Objednávka 25 Kontrola elektrospotrebičov, predlžovákov a vystavenie revíznych správ s DPH 22.11.2016 Firma ŠELO - Radoslav Šeliga
Objednávka 26 Tonery s DPH 04.12.2015 HEICO
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2394