Stránky krúžku Pohybom ku zdraviu

Prečo je náš krúžok najlepší?

. Je zameraný na podporu zdravia na našej škole, ktorá vychádza  i z plnenia Národného programu prevencie obezity. Prostredníctvom krúžku propagujeme pohyb ako najlepšiu prevenciu obezity.  Medzi hlavné aktivity patrí cvičenie s kruhmi alebo iným športovým náradím na hudbu. Takéto  cvičenie  podporuje u detí správny telesný a duševný vývin, výrazne posilňuje svaly chrbtice a celého tela. Zároveň  podporuje  zdravý životný štýl  a je vítanou zábavou pre každého, kto rád cvičí a tancuje. Spojením cvičenia, hudby a prvkov tanečnej choreografie deti nacvičujú zostavy, ktorými sa prezentujú na vystúpeniach, ktoré organizuje škola alebo obec.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Jablonica
    Školská 1
    906 32 Jablonica
  • +421346583613- sekretariát - KLVAČOVÁ Hana