• Pravidlá bezpečného správania

    •  

     Pravidlá bezpečného správania žiakov v škole Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pre žiakov v priestoroch školy

                                   

     V záujme svojej bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci budem:

     -          Dodržiavať predpisy a pokyny na zaistenie BOZ vo všetkých priestoroch školy, s ktorými som bol riadne a preukázateľne (podpisom) oboznámený.

     -          Dodržiavať všetky organizačné pokyny dozorkonajúcich učiteľov.

     -          Do  telocvične, odborných učební a kabinetov vchádzať až po súhlase a príchode vyučujúceho. 

     Nevystavujem sa zbytočne nebezpečenstvu:

     - pri pracovnej činnosti používam predpísané  ochranné pomôcky

     - nosím bezpečnú obuv s nefarbiacou podrážkou       

     - nikdy nesedím na parapetnej doske , a ani sa nenakláňam z okna 

     - nikdy neotváram veľké okná , len ventilačky   

     - v priestoroch školy sa pohybujem len krokom po pravej strane cesty, schodišťa ... / nenaháňam sa!!! /      

     - nikdy neskáčem po schodoch, nepreskakujem a ani sa nekĺžem po zábradlí, mokrých plochách...                  

     - počas vyučovania nikdy svojvoľne neopúšťam priestory školy.