• Oznam

     • Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Senici, nariaďuje sa

      zákaz prevádzky Základnej školy Jablonica, vrátane školskej jedálne, od 01. 03. 2021 do 12. 03. 2021 vrátane.

      Vyučovanie od 08. 03. 2021 bude prebiehať dištančnou formou na I. stupni a pokračuje dištančné vyučovanie na II. stupni základnej školy.

      Sledujte web stránku školy.
      Ďakujeme

     • Dôležitý oznam pre rodičov žiakov 9. ročníka a žiakov, ktorí majú záujem o štúdium na osemročnom gymnáziu( z 5 .A)

     • ( Online rodičovské združenie ohľadom podávania prihlášok na SŠ a 8- roč. gym. bude po jarných prázdninách, včas upresníme.)

      VÁŽENÍ RODIČIA, 

      na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 26. januára 2021 sa menia termíny zverejnenia podmienok prijatia na štúdium na strednej škole pre všetky odbory (talentové i netalentové), a to do 26. februára. Zároveň sa posúva termín odoslania prihlášok na SŠ na všetky odbory aj na osemročné gymnáziá 16. apríla 2021.

      Nové termíny prijímacích skúšok na SŠ sú:

      ·         prijímacie skúšky na netalentové odbory na osemročné gymnáziá 

      -    1. termín:  3. 5. 2021 (poprípade 4. 5. 2021)

      -    2. termín:  10. 5. 2021 (poprípade 11. 5. 2021)

      ·         prijímacie skúšky na talentové odbory

      - 1. termín:  5. 5. 2021 (poprípade 6. a 7. 5. 2021)

      - 2. termín:  12. 5. 2021 (poprípade 13. a 14. 5. 2021)

       

      Nový termín Testovania 9: 9.6.2021

       

      Viac nájdete TU!

     • Ocenenie Alexej Čopák TSK ZOS Senica Odpadáčik

     • 4.12.2020 Trnavský samosprávny kraj Záhorské osvetové stredisko v Senici ocenilo prácu  s názvom YETI žiaka Alexeja Čopáka, žiaka 2.A triedy ,v detskej súťaži s environmentálnou tematikou ODPADÁČIK alebo fantázia z odpadu.Gratulujeme!

     • Mikuláš v škole

     • Mikuláš v škole

      Starosta našej obce, Silvester Nestarec, nezabúda na deti ani v tomto náročnom období. A hoci Mikuláš  nemohol vzhľadom na situáciu  prísť,  prišiel v piatok 4.12. v jeho zastúpení a priniesol deťom mikulášsku nádielku rovno do školy. Každý žiak 1.stupňa dostal svoj mikulášsky balíček od OÚ Jablonica z rúk pána starostu. Deti mu za to poďakovali svojimi výtvarnými prácami a prianím pokojných sviatkov.

      V pondelok 7.12.čakalo na deti v škole ešte jedno mikulášške prekvapenie. Balíček sladkostí od Mikuláša venovalo deťom i Rodičovské združenie ZŠ Jablonica.

      Sladký balíček od Mikuláš  čakal aj  na stravníkov školskej jedálne.Mikuláš v škole viac foto

     • ODPADÁČIK  alebo  Fantázia z odpadu – školské kolo

     • 27.10.2020 ODPADÁČIK  alebo  Fantázia z odpadu – školské kolo

      Žiaci 1.stupňa ZŠ Jablonica sa zapojili do súťaže s názvom Odpadáčik alebo Fantázia z odpadu, ktorú vyhlásilo Záhorské osvetové stredisko v Senici. Do školského kola sa zapojili

      žiaci 1. A: Ďurišová Nela, Mikúšková Nelly, Manďáková Ester Sára, Cebulová Zuzana,

      žiaci 2.A: Klvačová Petronela, Králik Dalibor, Dosoudilová Sára, Peterková Nela, Blažková Emma, Križan Teodor, Čopák Alexej, Hlatký Kristián, Mihál Markus ,Šimková Katarína, Jurovatá Michaela,

      žiaci 3.A: Jančovič Gregor, Galba Alex,Zanyková Viktória, Poláčková Vanesa, Nemčeková Viktória, Jamrichová Sofia, Vráblová Lucia, Fandel Erik, Medovičová Vanda

       žiaci 4.A: Malík Ľubomír, ManďákováLara Sophia , Pernecká Sofia , Drinková Anabela.

      Žiaci vytvorili zaujímavé práce z odpadového materiálu. Našli sme tu zvieratká, dopravné prostriedky, rozprávkové postavičky, ozdobné predmety, hračky, ktoré boli vyrobené z odpadového materiálu, ktoré by inak skončili na smetisku. Všetky práce sme vystavili v triedach. Všetci žiaci, ktorí sa zapojili do súťaže  dostali pochvalný list a postupujúci sladkú odmenu. Do Senice postúpilo 7 prác:

      Kocúrik Ingo -Nelka Ďurišová 1.A

      Pes Husky  - Dosoudilová Sára 2.A

      Grut – Teodor Križan 2.A

      Tučniak – Petronela l Klvačová 2.A

      Yeti – Alexej Čopák 2.A

      Krokodíl -Alex Galba 3.A

      Krokodíl – Ľubomír Malík 4.A

       

                                                       Mgr. Viera Žáková, učiteľka 1.stupňa                        

       

                        

     • Informácia o online vyučovaní prostredníctvom Google Meet

     • Od pondelka 23. novembra 2020 spúšťame na našej škole online vyučovanie pre žiakov 2. stupňa prostredníctvom GOOGLE MEET.

      Prosíme o zhovievavosť, trpezlivosť a vzájomné pochopenie pri výučbe, predpokladáme, že pri jeho realizácii sa môžu vyskytnúť neočakávané nedostatky. Tie budeme spolu s Vami riešiť.

      Ďakujeme Vám za trpezlivosť pri prekonávaní prípadných technických problémov pri prvom pripájaní sa s učiteľom. Tí, ktorí nemajú možnosť pripojenia na  online vyučovanie, budú naďalej pracovať na zadaniach, ktoré Vám Vaši vyučujúci zašlú prostredníctvom školskej webstránky a bezkriedy.

      Vaši vyučujúci sú Vám stále k dispozícii, aby Vám pomohli a usmernili Vás.      Veríme, že to spolu zvládneme.

      Riaditeľstvo školy


            Nie je potrebné inštalovať žiaden dodatočný softvér, stačí mať nainštalovaný webový prehliadač Google Chrome alebo Mozila Firefox v PC. 

           Potom už len stačí:

       1. 
      Kliknúť na link, ktorý sa nachádza tu: Online_rozvrh_7.-11.12..docx​​​​​​​​​​​​​​ aj v  Online rozvrhu v  úvode každej Dištančnej výuky príslušnej triedy v hlavnom Menu( bývalé DÚ COVID 19) pod danou online hodinou;

      2. prihlásiť sa na svoj mail, ak nie si;

      3. Požiadať o pripojenie a čakať až Ťa vyučujúci pozve

      (Pri použití mobilu alebo tabletu  bude asi treba doinštalovať aplikáciu Google MEET, mobil vás vyzve.)

     • Oznam

     • Kto má problém s internetovým pripojením a preto nespolupracuje na dištančnom vyučovaní, nech o tom informuje triednu učiteľku do 20.11.2020 do 10:00.

      Od 16.11.2020 dištančné vyučovanie pokračuje rovnakou formou. V prípade nejasností kontaktujte triednu učiteľku. 

      Prosíme žiakov, ktorí sa vzdelávajú dištančne, aby sa KAŽDÝ DEŇ pozreli a prihlásili na www.bezkriedy.sk.

      Dištančná výuka je POVINNÁ pre KAŽDÉHO žiaka 2. stupňa!

       

     • Zdravá desiata....v 2.A

     • Téma: Zdravá desiata, Tvorivé dielničky: Zavárame.

           Všetkým deťom, aj mamičkám dávam veľkú pochvalu za vynaložené úsilie a aktivitu.

           Deň jablkadeti ozdobovali jabĺčka. Vytvorili pekné výtvory, ktoré si pomenovali. Práca ich bavila, boli sústredení a veľmi sa tešili z toho, čo vytvorili!

      Tr. uč. V. Žáková

     • Prázdniny

     •    Jesenné prázdniny sa presúvajú z 29. a 30. októbra (štvrtok, piatok)   na 30. októbra (piatok) a 2. novembra (pondelok). Okrem toho pribudnú nové prázdniny aj v piatok 6. novembra a v pondelok 9. novembra.

         Na základe usmernenie k postupu základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 je zákonný zástupca žiaka povinný predložiť po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

       

     • Informácia o priebehu vyučovania od pondelka 26. 10. 2020

     • Od pondelka 26. 10. 2020 bude vyučovanie na našej škole prebiehať nasledovne:

       

      • Žiaci 2. stupňa  ZŠ (5. – 9. ročník) prechádzajú na dištančnú výučbu

      Zadania úloh budú uverejnené na webovej stránke školy, prípadne podľa dohody s učiteľom.

       

      • Žiaci 1. stupňa ZŠ budú mať 4 vyučovacie hodiny

      Po skončení vyučovania pôjdu po jednotlivých triedach na obed. Po obede idú žiaci do ŠKD alebo domov.

      ŠJ a ŠKD budú fungovať v nezmenenom režime.

       

      • Prázdniny

      Jesenné prázdniny sa presúvajú z 29. a 30. októbra (štvrtok, piatok)   na 30. októbra (piatok) a 2. novembra (pondelok). Okrem toho pribudnú nové prázdniny aj v piatok 6. novembra a v pondelok 9. novembra.

       

      Informácie a pokyny budeme priebežne aktualizovať.

    • Oznam
     • Oznam

     •      Na základe zhoršenej epidemiologickej situácie a usmernení od MŠVVaŠ SR bude od pondelka 12.10.2020 pre žiakov prvého stupňa nosenie rúšok počas celého vyučovania povinné, nosenie rúšok pre druhý stupeň ostáva tiež aj naďalej. O ďalších zmenách Vás budeme informovať.

       

     • Oznam pre rodičov detí v MŠ

     • Oznamujeme rodičom detí navštevujúcich materskú školu, že od stredy 16. 9. 2020 bude umožnený prechod do škôlky cez malú bránu pri ŠJ a to v čase od  6,30 do 8,00 hod. a od 15,00 do 16,30 hod.

     • Ponuka krúžkov

     • Výtvarný krúžok 1. st.- PaedDr. Vulganová

      Športové hry na 1.st.- Mgr. Žáková

      Mažoretky- Mgr. Oslejová

      Poznávame prírodu- Mgr. Stupavská

      Tanečný krúžok- Mgr. Hamerlíková

      Recykláčik- Mgr. Rusová

      Šikuľkovia- Mgr. Čapková

      Ruštinárik- Mgr. Koňuchová

      Vybíjaná- Mgr. Čurajová

      Počtári- Mgr. Vavrovičová

      Futbal- Mgr. Nečas

     • Otvorenie školského roka 2020/2021

     •  Riaditeľstvo ZŠ Jablonica oznamuje rodičom a žiakom, že vzhľadom na protiepidemické opatrenia sa otvorenie šk. roka 2020/2021 uskutoční dňa 2.9.2020 v jednotlivých triedach:

      • žiaci 1.- 4. ročníka v čase od 8:30 do 9:00 - Ranný filter: 8:00- 8:30
      • žiaci 5.- 9. ročníka v čase od 9:15 do 9:45 - Ranný filter: 9:00- 9:15

      So žiakom 1. ročníka môže vstúpiť do areálu 1 rodič!

      Žiaci si prinesú potrebné podpísané  tlačivá/ obidve strany/, 2 rúška, vreckovky, absolvujú ranný filter pri hlavnej bráne školy a v sprievode triedneho učiteľa budú odvedení  do triedy. Odporúčame poriadne  si prečítať Podmienky v škole od 2. 9. 2020.

      Poplatok za ŠKD:

      1.) Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu na jedného žiaka sa určuje vo výške 10€

      2.) Príspevok podľa odseku 1 tohto paragrafu je zákonný zástupca povinný uhradiť vopred do dvadsiateho dňa predchádzajúceho mesiaca v hotovosti do pokladne základnej školy, alebo prevodom na účet č. SK43 0200 0000 0016 9770 6656, pod variabilným symbolom v číselnom tvare " mesiac a rok" ( napr. september 2020 bude VS "092020")

     • Podmienky v škole od 2. 9. 2020

     •  

      • V škole prebieha od 2. 9. 2020 riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.
      • MŠVVaŠ SR vydalo manuál odporúčaní v troch úrovniachzelenej, oranžovej a červenej. Zelená fáza predstavuje stav, kedy škola nemá žiadneho podozrivého ani pozitívneho žiaka či zamestnanca. Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má škola žiaka alebo zamestnanca podozrivého na ochorenie. Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade pozitivity dvoch a viac prípadov u žiakov alebo nepedagogického pracovníka alebo jedného pedagóga. Semafor pre školy.pdf
      • V čase od 2. 9. 2020 do 14. 9. 2020 je používanie rúšok v interiéri školy resp. školského zariadenia pre žiakov 2. stupňa povinné. Pre žiakov 1. stupňa bude povinné používanie rúšok mimo triedy. V uvedenom období budeme vykonávať aj ranný filter. Podľa aktuálnej epidemiologickej situácie sa môžu opatrenia predĺžiť a  dodržiavať aj počas obdobia 16. 9. – 23. 9. 2020. Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a sú založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky.
      • Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Rodičia žiakov a iný doprovod žiakov sa v  areáli  školy  a  vo  vnútorných priestoroch školy (A pavilón, B pavilón, ŠJ) nepohybujú s  výnimkou osôb sprevádzajúcich žiakov prvého ročníka. Žiaka 1. ročníka môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca, ktorý odovzdá dieťa v priestoroch vstupnej chodby B pavilóna.
      • Nakoľko v areáli školy je možné sprevádzať len žiakov 1. ročníka, prechod do MŠ v mesiaci september nebude možný. O možnosti prechodu budeme informovať na základe aktuálnych opatrení ÚVZ SR a pokynov RÚVZ.
      • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni zákonný zástupca predkladá Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo nájdete na webovej stránke školy, prípadne si ho môžete vyzdvihnúť v budove školy. Taktiež bude k dispozícii v predajni potraviny Nádej a UNI-STAVBA-ZÁHRADA. Bez týchto  podpísaných tlačív nemôže byť dieťa prijaté do školy!!!  Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky!!!
      • Tlačivá na stiahnutie :

       Priloha-3-Zdravotny-dotaznik-dieta_(2).docx 

       Priloha-4-Vyhlasenie-zakonneho-zastupcu_(1).docx

       

      Zdroj: https://ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia#prilohy-aktualizovane-26-08-2020

      • Bicykle a kolobežky: V prípade, že žiak použije na cestu do školy bicykel alebo kolobežku, musí zákonný zástupca predložiť triednemu učiteľovi písomný súhlas, ktorým zákonný zástupca preberá zodpovednosť za bezpečnosť svojho dieťaťa  ako aj  bicykel alebo kolobežku. Tento žiak je povinný dodržiavať bezpečnostné pravidlá a svojou jazdou nesmie ohroziť ostatných žiakov v areáli školy. Po vstupe do areálu školy musí bicykel alebo kolobežku ihneď uložiť na vyhradené miesto a zabezpečiť ho vlastnou zámkou. Nakoľko bicykel alebo kolobežka  slúžia žiakovi výhradne len ako dopravný prostriedok, je prísne zakázané voľné bicyklovanie alebo kolobežkovanie sa v areáli školy.

      Informácie a pokyny budeme priebežne aktualizovať.

     • Dôležitý oznam pre žiakov 6. – 9. ročníka

     • Vážení rodičia a žiaci našej školy,

      rozhodnutím MŠVVaŠ SR je od 22. júna 2020 možné školu otvoriť aj pre žiakov 6. až 9. ročníka, nástup žiakov v tomto období je dobrovoľný. Na základe tohto rozhodnutia triedni učitelia zisťujú záujem o nástup do školy a záujem o stravovanie v školskej jedálni. Riaditeľstvo ZŠ Jablonica sa po dohode so zriaďovateľom rozhodlo pre žiakov otvoriť školu na 2 dni a to podľa nasledovného harmonogramu:

      • Štvrtok 25. 6. 2020 - príde do školy 6.A
      • Piatok 26. 6. 2020 - príde do školy 7.A
      • Pondelok 29. 6. 2020 - príde do školy 8.A, 9.A

      Žiaci si prinesú všetky učebnice, pero, lepiacu pásku, nožnice, gumu. V tento deň si spravia v škole poriadok s učebnicami a odovzdajú ich. Taktiež si vyprázdnia šatňové skrinky a zoberú si svoje veci zo skríň v triedach. Celý deň budú s triednym učiteľom a riadia sa hygienickými pokynmi, ktoré sú zverejnené na našom webe v súvislosti s otvorením školy pre 1. - 5. ročník platné od 1.6.2020.

      Príchod žiakov je  od 7:50 hod. do 8,15 hod . Žiaci budú mať rúško, hygienické vreckovky a vyhlásenie zákonného zástupcu Vyhlasenie_rodica(1).docx. Vyučovanie bude v čase od 8,15 hod. do 11,25 hod. V prípade, ak žiak bude prihlásený na obed, je potrebné uhradiť réžiu vo výške 5 €.

      Okrem tohto  dňa prídu všetci žiaci 1. - 9. ročníka do školy posledný deň školského roku 30. 6. 2020 (utorok). Príchod žiakov je  v čase od 8,30 do 9,00 hod. Triednická hodina s triednym učiteľom začne o 9,00 hod., bude trvať jednu vyučovaciu hodinu (do 9,45 hod.). Učitelia zhodnotia druhý polrok a rozdajú vysvedčenia. Dňa 30. 6. 2020 sa v školskej jedálni už nevarí (varí sa len pre materskú školu). Taktiež v tento deň už nebude fungovať žiadne oddelenie školského klubu detí.

      V prípade, že dieťa vykazuje príznaky akéhokoľvek ochorenia, rodič oznámi triednemu učiteľovi, že dieťa nemôže prísť do školy a dohodne si spôsob odovzdania učebníc a prevzatia vysvedčenia.

      Tešíme sa na Vás!