• Zber papiera

     •  

      ZBER PAPIERA

      Riaditeľstvo Základnej školy v Jablonici  oznamuje, že

       

      OD ŠTVRTKA 2. MÁJA 2019

      bude v ZÁKLADNEJ ŠKOLE prebiehať zber papiera.

      Prinesený papier treba uložiť do kontajnera, ktorý bude umiestnený pri školskej jedálni. V prípade, že nemáte ako papier do školy dopraviť, neváhajte kontaktovať riaditeľstvo školy na telefónnom čísle 034/6583613.

      Zberom papiera chránite prírodu a pomáhate škole.

      Zapojte sa a  recyklujte!

      Ďakujeme!