• Rozprávková noc v škole

     •  Rozprávková noc v škole

                  Kto by nemal rád rozprávky a rozprávkové knižky? Milujú ich asi všetci, no najmä  deti. Preto sme opäť zorganizovali pre žiakov našej školy  Rozprávkovú noc. V piatok,  už od siedmej hodiny večernej si v rannom a školskom klube deti porozkladali spacie vaky a batožinu. Najskôr sa podpísali na rozprávkový plagát a potom v sprievode moderátorov – šiestakov zaplnili školskú knižnicu, kde ich privítali tóny Rozprávkovej pesničky. Svoje vedomosti si mohli otestovať v rozprávkových hádankách. Po knižnej prezentácii skúšali svoju šikovnosť pri zábavných a súťaživých hrách. Veľkým zážitkom tohto dňa bolo pre mnohých nočné hľadanie pokladu v areáli školy. Tajomný poklad našli pomocou nakreslenej indície a bateriek. Na dobrú noc si  deti prečítali rozprávky, a tak sa vo svojich snoch viacerí ponorili do čarovného sveta rozprávok. V sobotu ráno po raňajkách si deti rozprávali svoje pocity a dojmy. Každý žiak si domov odniesol pamätný list a malú odmenu.

                  Rozprávková noc bola pre deti jedinečným a nezabudnuteľným zážitkom.

      Michalicová Jana, školská knižnica

     • Potešilo nás - Deň detského úsmevu

     • Dobrý deň, chcem Vám poďakovať za výbornú akciu, ktorú Vaša škola uskutočnila 8.5., bola to veľmi vydarená, dobre zorganizovaná a sympatická akcia - klubík,jedlá v jedálni,dielničky,zdobenie perníčkov, predaj cigánskej a vianočiek všetko dobre pripravené.  Bola som milo potešená, som zo Senice a cítila som sa tam aj s deťmi veľmi dobre. Ďakujem a želám do vzdelávania a taktiež pri organizovaní podobných akcií veľa elánu a motivácie. 

      S pozdravom Lucia Kuklišová

     • Deň matiek

     • Deň matiek v Jablonici

      Dôležitým dňom nielen pre našich malých škôlkarov a školákov, ale hlavne pre ich mamičky a babičky, sa stal 12. máj 2019. Pri príležitosti oslavy Dňa matiek sa zišla v  kultúrnom dome veselá a rôznorodá spoločnosť, ktorá bola zvedavá na vystúpenie svojich ratolestí. Deti pod vedením pani učiteliek materskej školy a 1. stupňa predstavili bohatý program, plný piesní, tanca, scénok a básní. Na začiatku sa prihovoril prítomným pán starosta Ing. Silvester Nestarec a potom nasledovalo spevácko-recitačné pásmo škôlkarov. Žiaci 1. stupňa tiež potešili svoje mamičky a babičky svojimi umeleckými výkonmi, za ktoré boli odmenení veľkým potleskom.

      Sme radi, že sa náš kultúrny program všetkým hosťom páčil a dúfame, že v novom školskom roku sa opäť stretneme na tomto peknom podujatí.

     • 8.máj- Deň detského úsmevu

     • Deň detského úsmevu

             8. máj je štátnym sviatkom, ktorým si pripomíname koniec druhej svetovej vojny v Európe. Pripomenuli sme si ho radostne a veselo.

             ZŠ v spolupráci s RZZŠ a Klubíkom Jablonica otvorili brány areálu školy všetkým deťom a pripravili zábavné podujatie Deň detského úsmevu. Malé detičky cvičili s mamičkami a pracovali v tvorivých dielničkách v klubíku. Staršie prekonávali prekážky detskej atletiky, hrali bedminton, vybláznili sa v skákacom hrade. Svoju zručnosť si mohli všetci, dospelí i deti skúsiť pri zdobení medovníčkov.  Pekné je, že do práce sa zapojili aj naši žiaci. Pripravili fotokútik a maľovanie na tvár. Pre záujemcov o spoznávanie regiónu sme zorganizovali návštevu jedinej verejnosti prístupnej jaskyne na západnom Slovensku, Driny.

            V jedálni ZŠ bol bohato prestretý stôl s rôznymi pomazánkami, šalátikmi a nápojmy. Naozaj to boli mňamky. Vonku zase rozvoniavala cigánska a palacinky s rôznou náplňou. Príjemnú atmosféru dotváralo aj slniečko, ktoré nám krásne svietilo.

                                                                                                                     Mgr. Anna Hamerlíková           

     • Vystúpenie pre DSS Bojková

     • Vystúpenie pre DSS Bojková

      V piatok 3.mája nás navštívili klienti Domova sociálnych služieb pre dospelých Bojková v sprievode zastupujúcej riaditeľky Mgr.M.Škápikovej a pracovníkov domova . So záujmom si pozreli kultúrny program, ktorý im pripravili žiaci prvého stupňa pod vedením triednych učiteliek. Pekné kostýmy, piesne, tance i divadielko boli iste spestrením každodenného života klientov zariadenia v Bojkovej. Ako poďakovanie priniesli do školy ukážku  výrobkov, ktoré klienti DSS vyrobili vrámci terapeutických aktivít.

    • Okresné kolo Pytagoriády
     • Okresné kolo Pytagoriády

     • Okresné kolo Pytagoriády

      V dňoch 26.3. a 27.3.2019 sa v Senici v ZŠ V.P.Tótha uskutočnilo obvodné kolo Pytagoriády. Našu školu reprezentovali úspešní riešitelia školského kola. Veľmi pekné umiestnenie získala Veronika Válková z 3.A, ktorá sa spomedzi 31 súťažiacich v kategórii P3 stala úspešnou riešiteľkou a  umiestnila sa na 9.mieste a Diana Kabaňová, ktorá zabodovala v kategórii P4 , umiestnila sa na 8. mieste  z 38 súťažiacich a stala sa taktiež úspešnou riešiteľkou.

      Všetkým našim reprezentantom, ktorí postúpili zo školského kola, patrí pochvala za vynaložené úsilie a čas na prípravu na súťaž.

     • Plavecký výcvik

     • Plavecký výcvik

      Plavecký výcvik  každoročne organizujeme v spolupráci s pánom Milanom Jamrichom, dlhoročným vedúcim trénerom plávania, v Mestskej plavárni v Senici. Aj tento rok od 4.apríla do 11.apríla  v príjemne vynovenom prostredí senickej plavárne  40 žiakov 1.stupňa v piatich 2- hodinových lekciách  rozvíjalo a zdokonaľovalo svoje plavecké schopnosti pod vedením skúsených trénerov. Záver patril už tradične súťaži v plávaní a plaveckej skúške, kde každý ukázal svoj pokrok počas kurzu. Za odmenu deti dostali „Mokré“ vysvedčenie, do ktorého im tréner zapísal dosiahnutý výkon v plávaní. Najrýchlejší plavci dostali medaily. Bodkou za výcvikom bolo šmýkanie na toboganoch, šmykľavke, či pobyt vo vírivke.

      Doprava do Senice a späť bola zabezpečená autobusom firmy Holiday Bus Slovakia s.r.o., hradil ju Obecný úrad Jablonica. Výdavky za výcvik deťom platili  rodičia.

      Mgr. Beáta Oslejová

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry na 1 stupni
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry na 1 stupni

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry na 1 stupni

      V stredu 20.3.2019 sa na 1.stupni uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Svoje vedomosti a zručnosti v tomto predmete si zmerali žiaci tretieho a štvrtého ročníka v teste od organizátora súťaže ZŠ Radlinského Kúty. Úspešnými riešiteľmi sa stali:

      3.ročník: Veronika Válková, Erik Lukáš Slovák, Jana Cablková

      4.ročník: Andrej Shevljakov, Lea Lukáčová, Viktória Vráblová, Diana Kabaňová, Ema    Gazdová

      Veronika Válková Andrej Shevljakov postupujú do obvodného kola, ktoré sa uskutoční 26. apríla v Kútoch.