• Ochrana človeka a prírody

     • V piatok 20.9.2019 sa naši žiaci zapoja do každoročného podujatia Beh o pohár starostu obce, vyučovanie končí 11:30.

      V pondelok 23.9.2019- V núdzi poznáš priateľa, žiaci budú súťažiť v rôznych disciplínach civilnej obrany, vyučovanie končí 11:30.

     • 120. výročie železničnej trate Jablonica- Brezová pod Bradlom

     • Program obohatili aj naši šikovní prvostupniari!