• Smelý zajko

     • Anglicko – slovenské divadelné predstavenie

      Dňa 10.5.2018 sme  so žiakmi 1. – 4.ročníka boli na predstavení v Mestskom kultúrnom stredisku v Senici. Martinské divadelné centrum už tradične pripravilo pre deti 1.stupňa zaujímavé divadelné predstavenie v anglicko – slovenskom prevedení, ktoré ponúklo deťom moderné spracovanie rozprávky J.Cígera – Hronského, Smelý zajko – A bold rabbit. Veľmi pútavým spôsobom, prístupným vekovej kategórii a súčasným podaním tohto už klasického diela herci priblížili hlavnú myšlienku – Všade dobre, doma najlepšie- a zároveň ponúkli deťom rozšírenie slovnej zásoby v anglickom jazyku. Výstižné kostýmy a melodické pesničky dotvorili predstavenie, ktoré sa deťom i pedagógom páčilo. Dopravu do Senice a späť hradilo RZZŠ.

                                                                                     Mgr. Beáta Oslejová

     • Škola v prírode

     • Škola v prírode 30.4. – 4.5.2018

      Posledný aprílový pondelok bol dlho očakávaným dňom odchodu žiakov druhého, tretieho a štvrtého ročníka do školy v prírode Fantázia na Starej Myjave. Dvadsaťštyri prvostupniarov  plných očakávania  dalo na 5 dní ahoj škole i rodičom a prežili nevšedný školský týždeň v krásnom prírodnom prostredí Myjavskej pahorkatiny, mimo svojho domova a každodennej  rutiny. Pre niektorých to bola prvá skúsenosť, iní s radosťou absolvovali pobyt druhý krát. Deti skúsili nielen ako sa spolunažíva so svojimi spolužiakmi, kamarátmi a pani učiteľkami v chate pri lese, ale mali aj možnosť vyskúšať si jazdu na koni, štvorkolke, lezenie na lezeckej  stene, lovenie rýb, lukostreľbu a iné fantastické zábavné činnosti podľa záujmu, vedené obľúbenými animátormi. Popritom nikto nezostal hladný, veď strava bola zabezpečená 6 krát denne. O zdravie  detí sa starala šikovná pani zdravotníčka. Skutočne pestrá  zábava ako sú diskotéky, súťaže, nočná hra   a kino, bola zárukou toho, že do postelí si všetci  líhali unavení a plní zážitkov. To všetko bolo umožnené deťom vďaka ich rodičom, dobre cielenému štátnemu príspevku i záujmu vedenia našej školy o rekreáciu našich detí. Vďaka patrí i rodičom, ktorí venovali drobné vecné ceny do súťaží.

                                                                                   Mgr. Beáta Oslejová – vedúca školy v prírode

    • Olympiáda zo SJL na 1.stupni
     • Olympiáda zo SJL na 1.stupni

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry na 1.stupni

      Školské kolo  Olympiády zo slovenského jazyka  sa na našej škole uskutočnilo 12. apríla 2018 a svoje vedomosti si v ňom vyskúšali takmer všetci žiaci z 3.A a 4.A. Súťažné zadania sa skladali z troch častí: čítanie s porozumením, gramatika a sloh. Úspešný riešiteľ v kategórii 3. ročník musel získať minimálne 18 bodov z celkového počtu 24 a v kategórii 4.ročník minimálne 37 z celkového počtu 46 bodov. Reprezentovať školu na okresnom kole, ktoré sa uskutočnilo 15.mája 2018 v  ZŠ Radlinského  v Kútoch,  mohol iba jeden žiak z ročníka. Zo 4. ročníka do okresného kola postúpil Matias Ondrúšek s najvyšším počtom bodov a z tretiakov to bola Diana Kabaňová. Obaja úspešne reprezentovali našu školu.  Matias Ondrúšek získal 5. miesto z takmer dvadsiatky súťažiacich štvrtákov a Dianka Kabaňová sa umiestnila v kategórii tretiakov na 6.mieste. Obom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu

    • Okresné kolo Pytagoriády
     • Okresné kolo Pytagoriády

     • Okresné kolo Pytagoriády

      V utorok 13.marca a v stredu 14.marca sa naši úspešní riešitelia Pytagoriády zúčastnili jej okresného kola v Senici. Alexandra Fedorová zo 4.A sa umiestnila  v kategórii P4 na výbornom 3.mieste z 31 súťažiacich. Pekné umiestnenie získal i  Filip Jankovič z 5.A, ktorý sa stal úspešným riešiteľom v kategórii P5. Gratulujeme.

    • Obvodné kolo Hurbanovho pamätníka
     • Obvodné kolo Hurbanovho pamätníka

     • Obvodné kolo Hurbanovho pamätníka

      V utorok 13. marca  sa uskutočnilo v ZUŠ  v Senici  obvodné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hurbanov pamätník. Reprezentovali nás víťazi školského kola Karolína Mihelová, Adela Gbelcová, Michal Kocúrik a Miroslav Macko. Ich prednesy sa v silnej konkurencii recitátorov zo škôl z okolia Senice odbornej porote zapáčili a domov si žiaci priniesli nasledovné ocenenia: Adela Gbelcová získala 3. miesto v prednese prózy v 1. vekovej kategórii, Michal Kocúrik získal 3. miesto  v prednese poézie v 2.vekovej kategórii a Miroslav Macko v 3. vekovej kategórii obsadil 3. miesto v prednese prózy. Za skvelú reprezentáciu všetkým ďakujeme a k úspechu blahoželáme.

       

                                                                                                         Mgr. Beáta Oslejová

     • Biblická olympiáda  2018

     • Biblická olympiáda  2018 školské kolo

      Dňa 26.2.2018  sa uskutočnilo školské kolo  Biblickej olympiády.  V tomto školskom roku si žiaci zmerali svoje sily  v poznatkoch z Biblie, Téma: Poslušnosť Božiemu hlasu.

      V kategórii  žiaci II. Stupňa ZŠ  získali od 0 až 45 bodov  v poradí: Masár Gregor  zo 6.A - 45 bodov, Žaludová Klára 42 bodov z 8.A,  Kristína Malíková 34bodov, Barbora Malíková 31 bodov tiež z 8.A triedy.

      Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom o preukázaný záujem o poznatky zo Svätého Písma.

      Mgr. Ľudmila Morávková, katechétka školy

    • Hurbanov pamätník
     • Hurbanov pamätník

     •  

      Hurbanov pamätník na 1. stupni

      V utorok 20. februára sa na prvom stupni uskutočnilo školské kolo Hurbanovho pamätníka. Žiaci, ktorí úspešne postúpili z triednych kôl, pod dohľadom  poroty zloženej z triednych učiteliek 1.stupňa, predniesli  svoje ukážky z poézie a prózy autorov detskej literatúry . Svoje recitátorské umenie nám nesúťažne predviedli aj šiesti  prváci, nakoľko do 1.vekovej kategórie sú zaradení iba žiaci 2.-4. ročníka. Všetci recitátori zaujali pekným prejavom i dramatickým vyjadrením obsahu, preto im patrí veľká pochvala za prípravu a účasť v súťaži. Odmeny pre zúčastnených žiakov venovalo RZZŠ.

      Výsledky sú  nasledovné:

      Poézia:

      1. miesto: Karolína Mihelová (2.A)

      2.miesto:  Ema Gazdová (3.A)

      3.miesto:  Leo Velický (2.A),  Agáta Gbelcová (1.A)

      Próza:

      1.miesto: Adela Gbelcová  (4.A)

      2.miesto: Diana Kabaňová (3.A)

      3.miesto:  Diana Martišová (4.A)

      V obvodnej súťaži Hurbanovho pamätníka v Senici 13. marca 2018 budú  našu školu reprezentovať recitátori umiestnení na prvých miestach: Karolína Mihelová a Adela Gbelcová.  Želáme im veľa úspechov!

       

                                                                                                                                                                                    Mgr. Beáta  Oslejová

       

         V stredu 21.2.2018 sa stretli najlepší recitátori II. stupňa našej školy, aby tvárou v tvár významnej osobnosti nášho národného obrodenia, jedného z kodifikátorov spisovnej slovenčiny i autora poézie a prózy, Jozefa Miloslava Hurbana, predniesli literárny umelecký text. Väčšina recitátorov mala pripravenú báseň a preto bolo veľmi ťažké vybrať v tejto kategórii tých najlepších. Nakoniec sa porota uzniesla na tomto vyhodnotení: 

       II. kategória:                                                                                                                              

       1. miesto – Michal Kocúrik (5.A)                                                                                            

       2. miesto – Matej Brezovský (5.A)                                                                                            

       3. miesto – Filip Jankovič (5.A) a Filip Zavadil (6.A)

       III. kategória:                                                                                                                             

         1. miesto – Miroslav Macko (7.A)                                                                                             

         2. miesto – Klára Žaludová (8.A)                                                                                               

         3. miesto – Matúš Baňárek (8.A)

         Najlepší recitátori, Michal Kocúrik a Miroslav Macko, nás pôjdu reprezentovať do obvodného kola, ktoré sa uskutoční 13. marca 2018 v ZUŠ Senica.

       

    • Školské Majstrovstvá okresu vo florbale
     • Školské Majstrovstvá okresu vo florbale

     • Školské Majstrovstvá okresu vo florbale žiakov

              V stredu, 14. februára 2018 sa konali v priestoroch ZŠ V. P. Tótha Senica  školské Majstrovstvá okresu vo florbale žiakov. Našu školu reprezentovali: Matúš Baňárek, Roman Peterka, Jaroslav Mihok, Tomáš Olah, Gregor Masár a Filip Zavadil.

      Mgr. Hamerlíková

     • Zimné radovánky detí v ŠKD

     • Zimné radovánky detí v školskom klube.  

      Deti zo ŠKD sa konečne dočkali snehovej nádielky. Chlapci a dievčatá sa vyšantili na snehu. Nechýbala guľovačka i pokusy o stavanie snehuliakov.  Zasúťažili si v triafaní snehových gúľ na cieľ, ktorým bol strom na našom školskom dvore.

     • Svet okolo  nás

     • Svet okolo  nás

             06. 02. 2018 sa žiaci  našej  školy  zúčastnili  v Dome kultúry Senica  filmovej   projekcie z cyklu  Svet okolo nás  programu  Vietnam - brána do Indočíny. Pozreli sme si krásny, zaujímavou formou  spracovaný cestopis o vzdialenej  krajine a inej kultúre. 

    • Karneval a Tancovačka 2018
     • Karneval a Tancovačka 2018

     • KarnevalTancovačka 2018 – 20. január 2018

              Fašiangy (mjasopust) je obdobie od Troch kráľov až do polnoci pred škaredou – Popolcovou stredou. Potom nasleduje 40 dňový pôst, zavedený až koncom 4. storočia kresťanskou cirkvou, až do Veľkého piatku. Je to prechodné obdobie medzi zimou a jarou.

             Podľa prameňov z obdobia Veľkej Moravy sa u nás v 9. storočí používal termín mjasopust (koniec jedenia mäsa pred pôstom). V Česku sa toto slovo zachovalo ako masopust, na Slovensku sme však neskôr prebrali nemecký názov fašiangy (fašangy).

            Oslavy fašiangov sa regionálne líšili, aj sa líšia dodnes. V našej obci sa konalo mnoho plesov a zábav. Najdlhšiu tradíciu má detský karneval, ktorý pretrval napriek mnohým zmenám a zachoval si svoju tradičnú podobu. Len masky podliehajú módnym trendom. Detičky prichádzajú preoblečené za princezné, víly, všakovaké zvieratká a iné rozprávkové postavičky. Kostýmy sú veľmi pekné, nápadité a kvalitné. Požičovne poskytujú pestrý výber. Sympatický je módny trend, keď za masku príde preoblečená celá rodinka. Hudba, tombola a sladkosti v bufete sú neoddeliteľnou súčasťou karnevalu. Toto všetko sme mali tento rok aj u nás   v Jablonici.

             Pred niekoľkými rokmi sa rodičia pokúsili o uvedenie do života obce novej tradície, zábavy, ktorá by nebola celkom plesom v noblesných róbach, ani bežnou diskotékou, či zábavou. Dostala názov Tancovačka.  V sobotu 20. januára hneď po bleskurýchlom uprataní sály domu kultúry sa tu zišla viac ako stovka zábavy chtivých ľudí. Pri piesňach skupiny Trixis si dobre zatancovali, v bufete sa občerstvili a pri troche šťastia si odniesli domov hodnotné ceny z tomboly.

             Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom a príspevkom pomohli pri príprave, venovali svoju prácu a čas.  

      Mgr. Anna Hamerlíková  

     • Školské majstrovstvá v stolnom tenise

     • Školské majstrovstvá v stolnom tenise žiačok a žiakov 

              V stredu 17.1.2018 sa uskutočnila súťaž žiakov a žiačok v stolnom tenise v priestoroch Základnej školy v Sekuliach. Našu školu reprezentovali najlepší hráči a hráčky z obecného stolnotenisového turnaja: Matúš Baňárek. Roman Peterka, Jaroslav Mihok, Lucia Režnáková, Alexandra Reháková a Romana Ševčíková. Za bezpečnú dopravu do vzdialených Sekúl patrí vďaka Ing. Vladimírovi Šimekovi a DHZ Jablonica.    

                                                                                             Mgr. Anna Hamerlíková

    • Aká bude Európa 2018 
     • Aká bude Európa 2018 

     • Aká bude Európa 2018                                           -

      17. januára 2018 sa v Informačnom centre Europe Direct Senica uskutočnila vernisáž a vyhlásenie výsledkov výtvarnej súťaže „Aká bude Európa 2018“ o najkrajší návrh na kalendárik pre Informačné centrum ED Senica na rok 2018. Do súťaže sa zapojilo 21 základných a materských škôl z celého Slovenska, medzi ktorými bola i naša škola. Za originálnu prácu zaujímavo vystihujúcu hlavnú myšlienku súťaže bol v 2. kategórii- žiakov 1. stupňa ocenený aj druhák Peťko Martiš- za víťazný návrh na kalendárik. Srdečne mu blahoželáme k víťazstvu a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. Do súťaže sa zapojili a zároveň majú vystavené práce v priestoroch Europe Direct aj naše dve žiačky Sofinka Pernecká z 1.A a Janka Cablková z 2.A, pretože ich práce tiež porotu zaujali. Gratulujeme a prajeme množstvo úspechov na ďalších súťažiach!

       PaedDr.Oľga Vulganová, učiteľka výtvarnej výchovy- 1.A, 2.A 

     • Červené stužky 2018

     • Červené stužky 2018

      Už niekoľko rokov sú ČERVENÉ STUŽKY vyjadrením solidarity s chorými na AIDS. Do 11. ročníka kampane sa zapojila i naša škola, a to rôznymi aktivitami podporujúcimi hlavnú myšlienku- informovanie o tejto chorobe. Za zapojenie sa do kampane a zaslanie správy o aktivitách bola škola ocenená diplomom a rôznymi propagačnými materiálmi. Za podporu kampane ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom a predovšetkým učiteľom, ktorí dokážu deťom vhodnou formou priblížiť závažnú problematiku ochrany zdravia v rámci projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2018“. Kampaň je podporovaná MŠVVa Š SR.

      PaedDr.Oľga Vulganová, koordinátor zdravia

    • Vianočný pozdrav
     • Vianočný pozdrav

     • Vianočný pozdrav- PROJEKT MŠVVa Š SR

      V decembri boli z rôznych kútov Slovenska doručené na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR stovky vlastnoručne vyrobených  vianočných či novoročných pozdravov. Do akcie sa zapojilo 440 základných škôl. Myšlienka navrhnúť a vytvoriť vianočno-novoročné pozdravy žiakmi základných škôl vznikla na základe podnetu ministerky školstva Martiny Lubyovej. Stovky pozdravov, ktoré žiaci vytvorili, boli následne rozposlané nielen partnerom na Slovensku, ale aj v zahraničí. Deti pri tvorbe pozdravov používali rôzne techniky, od kreslenia, cez maľovanie, niektoré vianočné pozdravy boli ozdobené vystrihnutými kúskami papiera či rôznych iných materiálov. Jeden z pozdravov bol zaslaný aj z našej školy, bol od šikovného prváčika Ľubka Malíka, ktorý sa na hodine výtvarnej výchovy naučil z mäkkého papiera vystrihovať snehové vločky. Táto technika ho zaujala natoľko, že ju použil pri zdobení. Ľubko bol za svoj pekný pozdrav odmenený ďakovným listom, ktorý bol adresovaný i pedagógom, ktorý na adresu školy zaslala Ing. Emília Severská  z odboru financovania vysokých škôl, ktorú táto vianočná pohľadnica, ktorá jej bola doručená ministerkou školstva, nielen potešila, ale i inšpirovala. Ľubkovi ďakujeme za peknú prezentáciu výtvarných zručností pri tvorení pohľadnice, ktoré získal v  prvej triede i za šírenie dobrého mena našej školy na MŠVVa Š SR.

      PaedDr.Oľga Vulganová, tr.učiteľka a učiteľka výtvarnej výchovy-1.A

     • Vianočná výstavka

     • Vianočná výstavka

         Posledný decembrový týždeň pred vianočnými prázdninami si mohli žiaci prezrieť výtvarné práce, ktoré zhotovili deti  I. i II. stupňa našej školy. Plošné i priestorové práce, venované vianočným  a novoročným sviatkom, zime i zimným športom a radovánkam, vytvorené rôznymi výtvarnými technikami, mali veľký úspech najmä u detí  I. stupňa.

    • Vianočný florbalový turnaj a IC JAVYS v Jaslovských Bohuniciach
     • Vianočný florbalový turnaj a IC JAVYS v Jaslovských Bohuniciach

     • Vianočný florbalový turnaj a IC JAVYS v Jaslovských Bohuniciach

              Dňa 20.12.2017 sme sa na pozvanie družobnej školy ZŠ s MŠ Jaslovské Bohunice zúčastnili Vianočného florbalového  turnaja 2017. Našu školu reprezentovali: Matúš Baňárek, Roman Peterka, Tomáš Olah a Gregor Masár.   Obsadili 4. miesto.  Ako povzbudzujúci   fanúšikovia išli žiaci 8.A a 9.A, ktorí absolvovali aj exkurziu do IC JAVYS Jaslovské Bohunice. Získali nové informácie o energiách a fungovaní  jadrovej elektrárne. Na cvičných modeloch si mohli všetko vyskúšať. Prežili sme spolu pekný, na zážitky bohatý deň, ktorý sme ukončili na Vianočných trhoch v Trnave. 

                                                                                       Mgr. Anna Hamerlíková

    • Pytagoriáda- školské kolo
     • Pytagoriáda- školské kolo

     • Pytagoriáda- školské kolo

      V utorok 12.12. a v stredu 13.12. sa uskutočnilo v našej škole školské kolo Pytagoriády.   Je to matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Z 15 zadaných úloh bolo treba správne vyriešiť aspoň 10 v čo najkratšom čase do 60 minút. Na 1.stupni sa v kategórii P3 a P4  zúčastnilo spolu 15 žiakov. Úspešnými riešiteľmi sa stali Alexandra FedorováMartin Krchňavý zo 4.A. Budú nás reprezentovať v okresnom kole, ktoré sa uskutoční v Senici.

       Podobne to bolo i na 2. stupni, kde Pytagoriádu  v jednotlivých kategóriách podľa ročníkov riešilo spolu 15 žiakov. Úspešnými riešiteľmi sa stali Matej Brezovský a Filip Jankovič z 5.A, Boris Dohnálek zo 7.A a z 8.A bol úspešný Michal Michálek.

      Úspešným riešiteľom blahoželáme a želáme veľa matematickej bystrosti pri riešení úloh v okresnom kole!

       

    • Vystúpenie detí v Klube dôchodcov
     • Vystúpenie detí v Klube dôchodcov

     • Vystúpenie detí v Klube dôchodcov

      Dňa 12.decembra 2017 sa deti z dramatického krúžku zúčastnili vystúpenia v Klube dôchodcov,

      kde sa svojou šikovnosťou ukázali a zároveň potešili dôchodcov pri príležitosti vianočných sviatkov.

      Deti zaspievali pesničku, zahrali divadielko a nakoniec vystúpenie zavŕšili vločkovým tancom.

      Boli veľmi úžasné a tým  im nielen urobili radosť, ale spríjemnili všetkým deň.

      Mgr. Jana Červená

      Výroba vianočných pozdravov pre seniorov

      Žiaci 2.A triedy vyrábali vianočné pozdravy s motívom anjela. Skladali papier, strihali papier, lepili, dokresľovali svoj darček. Vianočný pozdrav  potešil dôchodcov , ktorí sa stretli na vianočnom posedení v Klube dôchodcov v Jablonici. Pozdrav im odovzdali žiaci z dramatického krúžku, ktorí zabavili starších spoluobčanov svojim kultúrnym programom.