• Práca štvrtákov na hodinách pracovného vyučovaniav

     • Práca štvrtákov na hodinách pracovného vyučovania. Žiaci vyrábajú brmbolce, vyšívajú srdiečka na výkres. Práca zaujala aj chlapcov. V dnešnej dobe je potrebné, aby si žiaci cvičili aj jemnú motoriku a cit pre estetiku. Žiaci už vedia, na čo  výrobky využijú, a to im dáva väčšiu chuť do práce.

      Mgr. Viera Žáková, vyučujúca PVC 4.A

    • Školské majstrovstvá okresu v streľbe zo vzduchovky  družstiev žiakov a žiačok  ZŠ
     • Školské majstrovstvá okresu v streľbe zo vzduchovky  družstiev žiakov a žiačok  ZŠ

     • Školské majstrovstvá okresu v streľbe zo vzduchovky  družstiev žiakov a žiačok  ZŠ

               V stredu 13.12.2017 sme sa zúčastnili  školských  Majstrovstiev  okresu  v streľbe  zo vzduchovky  družstiev  žiakov a žiačok ZŠ. Súťaž sa konala  v  ZŠ Komenského Senica.  Našu  školu  reprezentovali : Adrián Čerešník, Matúš  Čmarada a Samuel Stančík. Obsadili pekné druhé miesto v kategórii  mladších žiakov. Blahoželáme!

      Mgr. Anna Hamerlíková

    • Stolnotenisový turnaj
     • Stolnotenisový turnaj

     • Stolnotenisový turnaj žiačok a žiakov o Putovný pohár starostu Obce Jabonica

               V piatok, 8. decembra 2017 sa uskutočnil v dome kultúry tradične v predvianočnom období stolnotenisový turnaj žiačok a žiakov o Putovný pohár starostu Obce Jablonica.

              Tento raz sa prihlásil rekordný počet súťažiacich, 36. Hráči boli rozdelení do piatich skupín, pričom v každej bolo 7, resp. 8 hráčov. Hralo sa systémom každý s každým. Do finále postúpili víťazi skupín. Poradie:  1. Matúš Baňárek 8.A, 2. Roman Peterka 8.A, 3. Jaroslav Mihok 8.A.  O dobrý priebeh súťaže a prípravu žiakov a pričinili Mgr. Anna Hamerlíková a Mgr. Drahotín Nečas. Hlavným rozhodcom bol Mgr. Ján Miča.

               Poďakovanie patrí starostovi obce a obecnému úradu, ktorí zabezpečili veľmi príjemné prostredie a ceny pre víťazov.

              Držiteľom Putovného pohára starostu Obce Jablonica  sa už po druhýkrát stal Matúš Baňárek. 

                                                                         

      Mgr. Anna Hamerlíková

    • Imatrikulácia prvákov
     • Imatrikulácia prvákov

     • Imatrikulácia prvákov

      Deň svätého Mikuláša bol pre prvákov plný prekvapení. Najprv prišiel Mikuláš a potom prekvapenie na poslednej hodine, kedy boli slávnostne pasovaní za právoplatných žiakov našej školy. Predtým však bez zaváhania prešli malou skúškou prváckych zručností, ktorou ich sprevádzali rozprávkové postavy v podaní členov žiackej školskej rady. Napokon všetci zložili sľub prváka a na pamiatku tohto dňa dostali imatrikulačný list a sladkú odmenu.

      Záver patril oslave v podobe minidiskotéky.  Gratulujeme prváci!

       

                                                                                              Mgr. Beáta Oslejová, koordinátor ŽŠR

       

    • Mikuláš na 1.stupni
     • Mikuláš na 1.stupni

     • Mikuláš na 1.stupni

      „Na svätého Mikuláša neučí sa, neskúša sa....“svietilo ráno 6.12.  na tabuli asi v každej triede.

      Či už to tak bolo alebo nie, deti na 1.stupni zažili vzrušujúcu návštevu Mikuláša, anjela a čerta. Tí sa prišli presvedčiť, či sa žiaci v škole učia a či sa správajú v škole ako treba.

      A ako to už býva priniesli im i malú sladkosť.

      Ďakujeme pomocníkom zo žiackej školskej rady za milé prekvapenie! 

       

                                                                                             Mgr. Beáta Oslejová, koordinátor ŽŠR

    • Vianoce na Gazdovskom dvore
     • Vianoce na Gazdovskom dvore

     • Vianoce na Gazdovskom dvore

           „Od Ondreja do Vianoc každá noc má svoju moc“. I to  sa dozvedeli deti z prvého stupňa na Gazdovskom dvore v Turej Lúke vo štvrtok 30.11.2017. V rámci výchovno - vzdelávacej exkurzie navštívili podujatie s názvom Vianoce na Gazdovskom dvore, ktoré organizovalo  Centrum tradičnej kultúry v Myjave. Žiaci si vypočuli rozprávanie o predvianočnom období – advente, o čarovnej moci stridžích dní, akými boli Katarína, Ondrej, Barbora, Mikuláš, Lucia a Tomáš. Dozvedeli sa, že ľudia  v minulosti verili, že počas nich mohli zlé sily škodiť rovnako ľuďom i zvieratám, preto praktizovali rôzne ochranné úkony na odvrátenie ich negatívneho pôsobenia. Slobodné dievčatá pre zmenu využívali magickú moc stridžích dní na ľúbostné veštby, prostredníctvom ktorých mohli spoznať meno svojho nastávajúceho, jeho povolanie, i to odkiaľ mal pochádzať. Zážitkom bolo vyskúšať si ako sa obliekali koledníci, či Lucie, ktoré zbavovali dom zlých síl alebo liatie „olova“ cez kľúčovú dierku a veštenie. Atmosféru vianočných sviatkov umocnila výroba tradičných ozdôb – saloniek z cukru, zdobenie medovníkov ako aj názorná ukážka prípravy tradičného štedrovečerného stola, nad ktorým podľa starých zvykov visel vianočný stromček i priblíženie obyčajov pri štedrovečernom stole i v období Vianočných sviatkov. Deti sa naučili  spievať koledu z myjavského regiónu, ale predovšetkým získali nové poznatky o pravej atmosfére tradičných slovenských Vianoc, na ktoré by sme pod vplyvom iných kultúr nemali  zabúdať.

       

                                                                                                                           Mgr. Beáta Oslejová

    • Červené stužky 2017
     • Červené stužky 2017

     • Červené stužky 2017

         Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane, ktorú každoročne organizuje Gymnázium svätého Františka v Žiline. Jedenásty ročník prebiehal od 4. septembra a vyvrcholil 1. decembra - na Svetový deň boja proti AIDS. Myšlienka tejto kampane je podporovaná i Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách“. Je zameraná na utváranie správneho postoja k vlastnému zdraviu a životu druhých ľudí, na prevenciu, solidaritu a informovanosť o tejto chorobe. V rámci kampane, do ktorej sa pravidelne zapája i naša škola, bola vyhlásená i výtvarná súťaž. Pri tejto príležitosti sa žiaci na hodinách výtvarnej výchovy venovali problematike zameranej na starostlivosť o svoje zdravie, zdravý životný štýl, účelné a efektívne využívanie voľného času. Grafickým vyjadrením kampane bola pohľadnica s touto tematikou. V októbri sa uskutočnilo školské kolo, víťazné práce postúpili celoslovenského kola v Žiline.

      Výsledky školského kola:

      1.miesto-Sebastián Čmarada 5.A

      2.miesto-Justína Bulganová 2.A

      3.miesto-Sofia Pernecká 1.A  

      Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v celoslovenskom kole. Ďakujeme žiakom a učiteľom, ktorí kampaň solidárne podporili tvorbou a nosením červených stužiek. 

                                                                                   PaedDr.Oľga Vulganová, koordinátor zdravia                                                                                                   

    • Ochranárik - okresné kolo výtvarnej súťaže
     • Ochranárik - okresné kolo výtvarnej súťaže

     • Ochranárik - okresné kolo výtvarnej súťaže

      1. decembra 2017 sa  vo veľkej zasadačke Mestského úradu Senica v rámci  „Národného dňa 112“ uskutočnilo vyhodnotenie výtvarnej súťaže  s názvom  „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“. Cieľom súťaže je priblížiť deťom hravou formou  a rôznorodými výtvarnými technikami tematiku civilnej ochrany a jej prepojenie s jednotným európskym číslom  tiesňového volania 112. Do súťaže sa zapojili aj žiaci našej školy. Pod vedením vyučujúcich výtvarnej výchovy vytvorili zaujímavé obrázky. Vo veľkej konkurencii súťažných príspevkov sa podarilo za prácu, ktorá výstižne splnila kritériá stanovenej témy: „Akú záchranársku techniku som videla zasahovať a s čím by som pomohla ja“, získať v okresnom kole pekné 3. miesto našej šikovnej a tvorivej druháčke Justínke Bulganovej, ktorú na súťaž pripravovala p. učiteľka PaedDr.OľgaVulganová. Srdečne blahoželáme!

    • Jablonická trefa 2017
     • Jablonická trefa 2017

     • Jablonická trefa 2017

             Už po siedmy raz sa v novembri konala súťaž v streľbe zo vzduchovky  Jablonická trefa. Tento rok sa zapojili v hojnom počte len chlapci. Podľa propozícii bola súťaž trojkolová, strieľalo sa  na ,,panáčikový“ terč a  dvakrát na  kruhový terč s rôznym počtom rán.

      Najviac sa darilo Matúšovi Čmaradovi, ktorý sa umiestnil na 1. mieste a stal sa aj držiteľom putovného pohára pre rok 2017. Druhú priečku s rozdielom jedného bodu obsadil Adrián Čerešník. Trojicu najlepších doplnil tretím miestom Samuel Stančík. Veľkými streleckými nádejami sú aj David Černek a Sebastián Čmarada, ktorých len troška opustilo šťastie, no ak budú ďalej poctivo trénovať určite  v ďalšom meraní síl zamiešajú poradie.

      Súťaž finančne podporil OcÚ Jablonica a Kynologický klub Barvínek Jablonica.

      Mgr. Anna Hamerlíková

    • Navštívili sme Volkswagen
     • Navštívili sme Volkswagen

     • Navštívili sme Volkswagen

              V utorok, 21.11.2017 sa žiaci 8.A a 9.A zúčastnili exkurzie do jednej z našich najväčších automobiliek.   Po dôkladnej príprave sme s veľkým očakávaním vycestovali. Prezreli sme si lisovňu a karosáreň. Sprievodcovia nám  veľmi podrobne vysvetlili prácu robotov, automatov, popísali prebiehajúci výrobný proces. Čo to sme sa dozvedeli aj o sociálnych podmienkach zamestnancov a postupe ako sa vo VW zamestnať.  Na záver sme si vyskúšali sedenie v autách, ktoré VW vyrába.

      Mgr. Anna Hamerlíková    

    • Deň slaných veterníkov
     • Deň slaných veterníkov

     • Deň slaných veterníkov

      Dňa 21.novembra 2017 sme sa ako škola zapojili do akcie na Európsky deň Cystickej fibrózy. 

      kde žiaci prvého a tretieho ročníka vyrobili k tomuto dňu vrtuľky, ktoré symbolizujú vzduch,

      potrebný pre ľudí s Cystickou fibrózou. Deti  mali radosť pri zhotovovaní vrtuliek a zároveň sa tešili,

      že urobili dobrý skutok.               

    • Halloween – párty v škole
     • Halloween – párty v škole

     • Halloween – párty v škole

      Dňa 27.10.2017 sa v škole ZŠ Jablonica uskutočnila halloveenská párty pre deti. Túto párty sme zorganizovali my, dievčatá z 8. ročníka: Barbora Malíková, Kristína Malíková a Klára Žaludová  pod dozorom pani vychovávateľky Magdalény Žákovej, Jany Michalicovej a tiež sa na nás prišla pozrieť i pani riaditeľka Mgr. Ľubomíra Kukanová a pán zástupca Mgr. Drahotín Nečas.

      Deti sa na tejto párty výborne zabavili, usporiadali sme pre nich minidiskotéku a rôzne zábavné súťaže. Na konci strašidelnej párty sme vyhodnotili najlepšiu masku – Barborka Konopová, na druhom mieste  bol Jarko Macejka a na treťom mieste Viktorka Vráblová. Cenu útechy za štvrté miesto dostal Tobias Ali. Rozhodovanie bolo veľmi ťažké, pretože deti prišli vo veľmi pekných maskách. 

       

    • Výlet do Viedne
     • Výlet do Viedne

     • Výlet do Viedne

       

      V stredu 25.10. 2017 sa žiaci druhého stupňa zúčastnili exkurzie do rakúskeho hlavného mesta Viedeň. Prvou zastávkou na našej ceste sa stala 47 metrov vysoká budova, ktorá mala pôvodne slúžiť na protileteckú obranu. Skrýva v sebe všetko, čo sa spája s morom a jej názov je "Dom mora" (Haus Des Meeres). Dom mora má desať poschodí, nachádza sa priamo v centre Viedne, neďaleko slávnej Mariahilfer Strasse. "Stretli" sme sa tu so žralokmi a spoznali sme farebnosť a rôznorodosť živočíchov tropických koralových morí. Očarili nás morské koníky, nebezpečné dravé pirane, murény a raje. Uchvátila nás ukážka tropického amazonského pralesa s voľne sa pohybujúcimi opičkami. Deti mohli pohladkať malé koi-kapre v osobitnom akváriu a pokochali sa výhľadom na Viedeň z veže Flakturm.

      Z Domu mora sme sa presunuli pešo (asi 1,5 km prechádzka centrom Viedne) do jedného z najvýznamnejších múzeí na svete - viedenského prírodovedného múzea.

      Žiaci mohli spoznať zázraky prírody prostredníctvom expozícií v 39 sálach, ktoré spolu ponúkajú 20 miliónov exponátov. Pod jednou strechou múzea sme získali fascinujúci prehľad o dejinách Zeme od hmyzu cez drahokamy a minerály až po vtákojaštery.

      Poslednou zastávkou našej exkurzie bolo nákupné centrum, kde sa žiaci občerstvili pred dlhou cestou domov a mohli si kúpiť niečo pre radosť.

      Z výletu sme si všetci odniesli veľa príjemných zážitkov a nových poznatkov. 

       

      Mgr. Eva Šebíková

    • Školské majstrovstvá okresu vo vybíjanej
     • Školské majstrovstvá okresu vo vybíjanej

     • Školské majstrovstvá okresu vo vybíjanej

      Dňa 25.októbra 2017 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili školských majstrovstiev okresu vo vybíjanej, ktoré sa konali v IV.ZŠ s MŠ v Senici. Súťažili v danom poradí s inými školami. Najprv sa deti rozohrávali a po zahájení súťaže  začali bojovať  s veľkým odhodlaním o umiestnenie. Po celkovom hodnotení sa umiestnili na peknom 4. mieste. Deti boli úžasné a zo súťaže odchádzali veselé plné zážitkov. 

    • 23. október - Medzinárodný deň školských knižníc       
     • 23. október - Medzinárodný deň školských knižníc       

     • 23. október - Medzinárodný deň školských knižníc       

      Tohtoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc bol „Deň Milana Rastislava Štefánika.“

      • Zhotovenie nástenky s témou, ktorá bola jeho životným mottom.: „Veriť, milovať, pracovať...“ Nástenka aspoň sčasti dokumentovala jeho životnú dráhu, súkromie, záľuby, no najmä jeho diplomatickú, vojenskú, politickú a cestovateľskú činnosť.

      ·         Prezentácia projektu  v školskej knižnici pod názvom M. R. Štefánik. Členovia žiackej školskej rady M. Baňárek a R. Peterka oboznámili svojich spolužiakov z nižších ročníkov s významnou osobnosťou našej histórie.

      • Pobyt v knižnici nám spestrili recitátorky s básňou Štefana Krčméryho: M.  R. Štefánik „ Mali sme my vtáka“
      • Lietadielková súťaž v rámci jednotlivých tried. Keďže M. R. Štefánik bol pilot, to nás inšpirovalo, aby sme zorganizovali lietadielkovú súťaž. No najskôr si deti zhotovili v tvorivých dielňach rôzne modely papierových lietadiel.

      Sme radi, že môžeme u žiakov zábavnými formami podporovať a rozvíjať národné cítenie a poznávaním našej histórie prispievať k formovaniu osobnosti, utužovať vzájomnú spoluprácu, pomoc a týmto spôsobom pestovať priateľstvo ku knihe, k školskej knižnici a  k čítaniu...

      Jana Michalicová, školská knihovníčka

       

       

    • Týždeň zdravej výživy
     • Týždeň zdravej výživy

     • Hovorme o jedle – Exkurzia – Agropartner Plavecké Podhradie

               V stredu 18.10.2017 sa žiaci piateho ročníka zúčastnili exkurzie do firmy Agropartner v Plaveckom Podhradí.  Získali nové vedomosti o chove, výcviku  a ustajnení koní, správaní sa ku zvieratám. Prehliadka pokračovala vo výrobni tradičných  výrobkov  z mäsa. V podnikovej predajni Slovenský gazda ochutnali syry i šunku, čo to si odniesli aj domov. Návštevu sme ukončili na detskom ihrisku s mnohými hojdačkami a preliezačkami.  S pánom riaditeľom Ing. Chovanom sme sa lúčili s prísľubom ďalších zaujímavých aktivít.  

                                                                                   Mgr. Anna Hamerlíková, Mgr. Eva Šebíková 

       

      Deň jablka - Deň bez sladkostí -1.stupeň

      Obezita sa stala fenoménom modernej doby. Je ňou postihnutá viac ako tretina dospelej populácie a čo je horšie, jej výskyt môžeme badať čoraz častejšie i u detí. Tie následkom obezity trpia mnohými chorobami a zdravotnými problémami. Zdravý životný štýl a s ním súvisiace zdravé stravovanie je v súčasnosti jednou z priorít výchovy a vzdelávania žiakov, ktorá smeruje k uvedomeniu si zodpovednosti za svoje zdravie. Preto sa 20.10. 2017 v našej škole uskutočnil DEŇ JABLKA - DEŇ BEZ SLADKOSTÍ. Žiaci si priniesli do školy krásne a najmä zdravé jablká, ktoré na podporu svojho zdravia namiesto sladkostí konzumovali a  pre radosť originálne zdobili.

      PaedDr.Oľga Vulganová, koordinátor zdravia

       

      Výstavka „Zdravá mliečna výživa žiakov školy“

           Pri príležitosti Svetového dňa mlieka v školách sa v našej škole konala výstavka „Zdravá mliečna výživa žiakov školy “, ktorá mala upozorniť na dôležitosť pitia mlieka, na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti. Žiaci si priniesli z domu obaly  mliečnych výrobkov. Na vyučovacích hodinách besedovali o tom, prečo je mlieko zdravé. Zistili, že oslavovať mlieko a neustále zdôrazňovať jeho mimoriadne výživové vlastnosti a význam pre človeka  je nevyhnutné, lebo je to dokonalá zdravá potravina. Dúfame, že táto aktivita prispeje i k zvýšeniu konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov u našich žiakov.

       

      PaedDr.Oľga Vulganová, koordinátor zdravia

       

      Týždeň zdravej výživy

      V rámci plnenia „Národného programu prevencie obezity“ (NPPO), vypracovaného Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorého snahou je vytvoriť podmienky pre zdravý životný štýl v školách, sme od 16. októbra do 20. októbra zorganizovali „Týždeň zdravej výživy 2017“. Do školských aktivít, ktoré boli i súčasťou  súťažno - vzdelávacej aktivity „Hovorme o jedle“, zameraných na zdravú výživu, sa spoločne zapojili i prváci a druháci.

      • Prváci na hodine prvouky najskôr besedovali o pyramíde zdravej výživy, v skupinách vytriedili  zdravé a nezdravé jedlo. Potom dokreslili obrázky potravín do pyramíd, na propagáciu danej témy ich vystavili na nástenke na chodbe školy.
      • Súťaž: Zdravé vitamínové aranžovanie v 1.A      

      Na hodinu výtvarnej výchovy si žiaci priniesli z domu rôzne druhy ovocia a zeleniny. Po diskusii o význame ovocia a zeleniny pre zdravie človeka formou zážitkového vyučovania v školskej kuchynke súťažili pod dohľadom pani učiteľky vo vytváraní rôznych vitamínových kreácií. Deti táto práca veľmi bavila- bola to nielen práca, ale aj zábava. Originálne výtvory sa im skutočne vydarili,  preto víťazmi súťaže boli všetci. Po skončení si šikovní prváčikovia za odmenu spoločne pochutili na zdravej výžive, ktorú si naaranžovali. Poďakovanie patrí aj  starostlivým rodičom, ktorí podporili svoje deti na ceste za zdravím, lebo i takto ich inšpirovali k zdravšiemu stravovaniu.

      • Na hodine telesnej a športovej výchovy prváci v rámci aktivity - “Pohybom ku zdraviu“ cvičili s kruhmi, čím si aktívnym pohybom utužovali nielen obratnosť a fyzickú kondíciu, ale najmä svoje zdravie.Za vynaloženú námahu a usilovnosť im pani učiteľka rozdala na osvieženie sladučké a najmä zdravé červené jabĺčka zo „Školského ovocia“.
      • Výtvarná súťaž: „Chutné maľovanie“ -  realizované na hodinách výtvarnej výchovy  v 1.A  a 2.A.
      • Výroba fantastického vitamínového portrétu na hodine výtvarnej výchovy v 2.A.

       

      PaedDr.Oľga Vulganová, tr.učiteľka 1.A,učiteľka výtvarnej výchovy -1.A, 2.A

       

       

      2. ročník

            V rámci týždňa Hovorme o jedle si na hodine slovenského jazyka pripomenuli a uvedomili význam konzumácie ovocia a zeleniny pre naše zdravie. Dozvedeli sa odkiaľ sa ovocie a zelenina dostávajú na naše stoly.

           

      Zdravá desiata – žiaci si priniesli do školy zdravú desiatu, ktorú pripravili spolu s rodičmi.

      Deň jablka – žiaci na 1. stupni prejavili tvorivé schopnosti a pracovné zručnosti  pri ozdobovaní jablka.

      V 4.A uskutočnili súťaž o najnápaditejšiu desiatu a venovali sa výrobe pyramíd zdravej výživy!

      V 3.A vyrábali 3D jablká a na hodine výtvarnej výchovy spolu so  4.A pracovali na aktivite s názvom  "Chutné maľovanie".

       

           

    •  Štvrtáci na detskom dopravnom ihrisku
     •  Štvrtáci na detskom dopravnom ihrisku

     •  Štvrtáci na detskom dopravnom ihrisku

       

            V utorok 10.10. sa žiaci 4.A zúčastnili blokového vyučovania dopravnej výchovy na Detskom dopravnom  ihrisku pri  Základnej škole  V. Paulínyho- Tótha v Senici. Dopravná výchova je ako prierezová téma povinnou súčasťou učebných osnov základnej školy. Jej úlohou je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke  ako chodcov alebo cyklistov. Pod vedením skúseného učiteľa dopravnej výchovy, Mgr. Petra Pastuchu, žiaci absolvovali najprv teoretickú časť v učebni dopravnej výchovy, a potom priamo na výcvikovej ploche DDI preniesli nadobudnuté poznatky prostredníctvom zážitkového učenia do praxe. Vyskúšali si úlohu cyklistu, kolobežkára i chodca v priestore simulovanej cestnej premávky riadenej značkami a semaformi,  s dodržiavaním  pravidiel cestnej premávky. Dúfame, že čas strávený na DDI prispeje k bezpečnejšiemu správaniu sa našich detí na cestách.

      Dopravná výchova bola realizovaná z dotácie MŠVVaŠ SR na podporu praktického výcviku na DDI.

      Mgr. Beáta Oslejová, triedna učiteľka 4.A     

    • Malý princ
     • Malý princ

     • Divadelné predstavenie

         Koncom septembra sa žiaci šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka zúčastnili divadelného predstavenia v Divadle Jána Palárika v Trnave pod názvom Malý princ. Nesmrteľný príbeh francúzskeho spisovateľa, pilota, letca i filozofa, Antoina de Saint-Exupéryho, sledovali na doskách, ktoré znamenajú svet,  pod režisérskou taktovkou Petra Palika. Autobiografická rozprávka, v ktorej chce hlavný hrdina všetko pochopiť srdcom, je plná emócií, hlbokých myšlienok, vzájomnej úcty, dôvery  a rešpektu voči všetkým živým tvorom vo vesmíre. Žiaci mohli obdivovať striedanie nádherných scén v jednotlivých obrazoch, bábkoherectvo, podmanivú hudbu i jednoduché, ale výstižné divadelné kostýmy hercov.

                                                       

    • Pozdrav Jablonici
     • Pozdrav Jablonici

     • 25.9.2017 Pozdrav Jablonici

      V malej zasadačke Domu kultúry sme navštívili výstavu obrazov pedagogičky a vedeckej pracovníčky v oblasti výtvarného umenia Mgr. Oksany Paliy. 

    • Uchovávanie starožitností
     • Uchovávanie starožitností

     • 25.9.2017 Uchovávanie starožitností

       

      Žiaci 1.stupňa navštívili výstavu s názvom Uchovávanie starožitností v Klube dôchodcov v Jablonici. Prezreli si predmety, ktoré používali naši predkovia v kuchyni, pri zabíjačkách,  pri praní, na poli, v dielni. Žiaci sa dozvedeli  nielen o práci našich predkoch, ale aj o tom, ako prežívali voľné chvíle. Prednáška žiakov zaujala, a uvedomili si, že máme byť na čo hrdí. Vážme si život našich predkov a uchovávajme predmety, ktoré nám ich pripomínajú!